Process of making clothes from recycled plastic bottles

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/06/2021 dạng Process: The pictures below show the process of making clothes from recycled plastic bottles. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Recycled Plastic Bottles into Clothes Process IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

 • Thân bài: Ở bài này DOL sẽ đi theo thứ tự thời gian

  • Body 1: Mô tả từ bước 1 đến 5

  • Body 2: Mô tả phần còn lại của quy trình

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Consists of nine steps
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Starting from sorting bottles to producing end products
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Steps 1-5
Idea 1
Step by step
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Bottles being separated from other kinds of waste
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Delivered to recycling centre
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sorted manually
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Compressed into large blocks
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Crushed by a machine
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The remaining steps
Idea 1
Step by step
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Dropped into a large water tank
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Turned into plastic pellets
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Heated up to create raw materials
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Processed into end products

📝 Bài mẫu

The given diagram illustrates how clothes are manufactured from

recycled plastic bottles
in detailed steps.

Overall, the whole process can be divided into nine steps, starting with used bottles being sorted at the

garbage dump
and ending with end products, such as t-shirts and pencils, being made.

First of all, after

being separated from other waste
at the source, plastic bottles are delivered by garbage trucks to the recycling center where they are once again
sorted manually
. Qualified bottles are then compressed into large, square blocks, ready for being crushed into small pieces by a machine with two
serrated parts
.

In the next step, the cut up pieces are dropped into a large water tank to

wash away any impurities
, before being released into a
funnel-shaped machine
to turn into plastic pellets. Following that, the pellets are heated up to create
raw materials
, which are then
processed into end products
, namely t-shirts, food containers, and bags.

(159 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu những từ vựng mới thông qua bài viết mẫu IELTS vừa rồi nhé.

Recycled plastic bottles
/riˈsaɪkəld ˈplæstɪk ˈbɑtəlz/
(noun). Những chai nhựa đã được tái chế
vocab
Garbage dump
/ˈgɑrbɪʤ dʌmp/
(noun). Bãi rác
vocab
To be separated from other waste
/tu bi ˈsɛpəˌreɪtəd frʌm ˈʌðər weɪst/
(verb). Được tách khỏi những rác thải khác
vocab
To be sorted manually
/tu bi ˈsɔrtɪd ˈmænjuəli/
(verb). Được lọc ra bằng tay
vocab
Serrated parts
/ˈsɛˌreɪtɪd pɑrts/
(noun). Những bộ phận có răng cưa
vocab
To wash away any impurities
/tu wɑʃ əˈweɪ ˈɛni ɪmˈpjʊrətiz/
(verb). Rửa các tạp chất đi
vocab
Funnel-shaped machine
/ˈfʌnəl-ʃeɪpt məˈʃin/
(noun). Máy có hình chiếc phễu
vocab
Raw materials
/rɑ məˈtɪriəlz/
(noun). Nguyên liệu thô
vocab
To be processed into end products
/tu bi ˈprɑsɛst ˈɪntu ɛnd ˈprɑdəkts/
(verb). Được chế biến thành thành phẩm

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Task 1 Sample nhé!

Exercise 1:

1 Các sản phẩm nhựa thường được tách rời khỏi các chất thải khác vì chúng mất nhiều thời gian hơn để phân hủy

=> Plastic products are often

other waste because they take much longer to decompose

 

2 Những miếng đã được cắt ra được thả vào một bể nước lớn để rửa sạch các tạp chất.

=> The cut up pieces are dropped into a large water tank to

 

3 Các nguyên liệu thô sau đó sẽ được chế biến thành các thành phẩm.

=> The raw materials will then be

.

 

4 Các chai được thu thập sau đó được phân loại thủ công.

=> The collected bottles are then

.

💡 Gợi ý

wash away any impurities

processed into end products

separated from

sorted manually

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Những chai nhựa đã được tái chế

=>

01.
plastic bottles

 

Bãi rác

=>

02.

 

Những bộ phận có răng cưa

=>

03.
parts

 

Máy có hình chiếc phễu

=> A

04.
machine

 

Nguyên liệu thô

=>

05.
materials

Đề thi hay nhất tháng 06/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi Sau sample The pictures below show the process of making clothes from recycled plastic bottles. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant., DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background