Different types of waste disposed of in one country in 1960 and 2011

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 09/07/2022: The charts below give information about different types of waste disposed of in one country in 1960 and 2011. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/07/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu về paper, textile and other types of waste

 • Body 2: Mô tả số liệu về plastic, wood and food

 • Body 3: Mô tả số liệu về metal, glass and green waste

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview:
Idea 1
there was an increase in the proportion of plastic, wood and food disposal
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
people threw away less paper, textile and other types of waste
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
disposed metal, glass and green waste shared almost the same figure in two years
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1
Topic Sentence
Paper, textile, other
Idea 1
In 1960, 25% of paper was discarded but this percentage fell by 10% in 2011
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Textile: experienced a slight decline
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
other waste: 3 times lower
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Plastic, wood and food
Idea 1
the proportion of plastic and food waste grew by roughly 10%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
people disposed of a two-fold amount of wood
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Glass, metal and green waste
Idea 1
shared almost constant figure
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the two latter types’ disposal were approximately 9%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the percentage of glass thrown away was only 5%

📝 Bài mẫu

The given pie charts illustrated data on

waste disposal
of various categories in a nation in 1960 and 2011.

Overall, it can be seen that there was an increase in the proportion of plastic, wood and food disposal while people

threw away
less paper, textile and other types of waste. In addition, disposed metal, glass and green waste
shared almost the same figure
in two years.

In 1960, 25% of paper was

discarded
but this percentage fell by 10% in 2011. Regarding textile, this category also
experienced a slight decline
of 6% (from 17% to 11%) in the same time frame. Besides, the amount of other waste got rid of in 2011 was 3 times lower than that in 1960.

It is clear that the proportion of plastic and food waste grew by roughly 10% in 2011 compared to the other year. And people disposed of a

two-fold
amount of wood 51 years after 1960.

In terms of glass, metal and green waste, these types of disposal shared almost

constant figure
over the period. Specifically, the two latter types’ disposal were
approximately
9% while the percentage of glass thrown away was only 5%.

(194 words)

📚 Vocabulary

waste disposal
/weɪst dɪsˈpəʊzəl/
(noun). xử lý chất thải
vocab
to throw away
/tuː θrəʊ əˈweɪ/
(verb). vứt bỏ
vocab
to share almost the same figure
/tuː ʃeər ˈɔːlməʊst ðə seɪm ˈfɪgə/
(verb). cùng số liệu
vocab
to discard
/tuː ˈdɪskɑːd/
(verb). loại bỏ
vocab
to experience a slight decline
/tuː ɪksˈpɪərɪəns ə slaɪt dɪˈklaɪn/
(verb). giảm nhẹ
vocab
two-fold
/tuː-fəʊld/
(adj). gấp hai lần
vocab
approximately
/əˈprɒksɪmɪtli/
(adv). khoảng
vocab
constant figure
/ˈkɒnstənt ˈfɪgə/
(noun). con số không đổi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Ngành công nghiệp xử lý chất thải đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục công chúng rằng hoạt động của ngành là an toàn.

=> The

industry is finding it difficult to convince the public that its operations are safe.

 

2 Thật là lãng phí nếu bạn vứt bỏ những món ăn ngon.

=> It is a waste to

good food.

 

3 Lượng rác thải kim loại, thủy tinh và rác thải xanh được thải bỏ gần như bằng nhau trong hai năm.

=> Disposed metal, glass and green waste

in two years.

 

4 Hãy bỏ một số tờ báo cũ này đi.

=> Let's

some of these old newspapers.

💡 Gợi ý

throw away

shared almost the same figure

discard

waste disposal

Excercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Giảm nhẹ

02.

Gấp hai lần

03.

Khoảng

04.

Con số không đổi

Từ vựng áp dụng trong Sample Writing task 2 IELTS ngày 09/07/2022, cùng học thêm nhé!

Các đề Writing hay tháng 07/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley2 . Sau sample The charts below give information about different types of waste disposed of in one country in 1960 and 2011. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Pie chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background