Number of visits to a community website in the first and second years of use

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 05/11/2022: The bar chart shows the number of visits to a community website in the first and second years of use. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 05/11/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của những những tháng có số liệu cao nhất

 • Body 2: Mô tả số liệu của những tháng còn lại và những mốc thấp nhất.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The second year had higher page views than the first in most months.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Both years had similar trends, with the highest levels often seen in November and July.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
First year - visits = 10,000 - November and December.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Second year - visits = 17,500 - November and December.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Visits = under 1,000 in subsequent months >> reach a new high around July (15,000 in the first year and 22,500 in the second year). 
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Both years - the number of visitors climbed progressively - from September to December + from February to August
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Second year - A substantial plummet in August
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Both years - The lowest points were recorded in September and February:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • First year: about 2,000 and 500 respectively
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Second year: 3,000 and 10.000 respectively

📝 Bài mẫu

The chart illustrates how many individuals visited a community website in each of the two years.

Overall, the second year had higher

page views
than the first in most months. Moreover, both years had similar trends, with the highest levels often seen in November and July.

Visits to the community website first

peaked
at 10,000 in November and December of the first year and around 17,500 in the same month in the second year. This number
fell back
to under 1,000 during the
subsequent
months before
reaching a new high
around July (15,000 in the first year and 22,500 in the second year).

In both years, the number of visitors climbed

progressively
from September to December and later from February to August. However, there was
a substantial plummet
in August in the second year. Additionally, the lowest points were both recorded in September and February, dropping to approximately 2,000 and 500, respectively, in the first year, whereas the second year witnessed 3,000 and 10.000, respectively.

(165 words)

📚 Vocabulary

page view
/peɪʤ vju/
(noun). lượt xem của trang web
vocab
peak
/pik/
(verb). đạt đỉnh/mốc cao nhất
vocab
fall back
/fɔl bæk to/
(verb). giảm xuống
vocab
subsequent
/ˈsʌbsəkwənt/
(adj). tiếp theo
vocab
reach a new high
/riʧ ə nu haɪ/
(verb). đạt đến một tầm cao mới
vocab
progressively
/prɑˈgrɛsɪvli/
(adv). dần dần
vocab
a substantial plummet
/ə səbˈstænʧəl ˈplʌmət/
(noun). một sự sụt giảm đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Năm thứ hai có lượt xem trang cao hơn so với năm đầu tiên trong hầu hết các tháng.

=> The second year had higher

than the first in most months.

 

2 Lượt truy cập vào trang web cộng đồng lần đầu tiên đạt đỉnh 10.000 vào tháng 11 và tháng 12.

=>Visits to the community website first

at 10,000 in November and December.

 

3 Giá cổ phiếu giảm xuống sau giao dịch sớm.

=> Share prices

after brisk early trading.

 

4 Các chi tiết bổ sung về vấn đề này sẽ được xử lý trong một báo cáo tiếp theo.

=> The added details on this issue will be dealt with in a

report.

💡 Gợi ý

peak

subsequent

page view

fall back

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

đạt đến một tầm cao mới

02.

dần dần

03.

một sự sụt giảm đáng kể

Bài tập từ vựng qua đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/11/2022.

Những đề thi cập thật tháng 11/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi. Sau sample " The bar chart shows the number of visits to a community website in the first and second years of use." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background