Internet use in different purposes in Australia in 2010, 2011 and the percentage by users

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 12/05/2022: The charts below show the Internet use in different purposes in Australia in 2010,2011 and the percentage by users. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/05/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu theo mục đích mà người dùng sử dụng Internet

 • Body 2: Mô tả số liệu theo độ tuổi người dùng Internet

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Most young Internet users in the country are in favor of using social media
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
A large proportion of people who used the Internet for emailing has been recorded
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Purpose
Idea 1
Emailings was the feature that attracted a majority of Internet users
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
A moderate percentage of people exploited the Internet for social media use and paying bills online
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Age group
Idea 1
The older generation prefers using email and paying bills online
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Almost 100% of young people use social media
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
27% of old-aged Internet users = 3 times lower than the percentage of the younger group
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given chart illustrates data on the proportion of Australian

Internet users
who has various
objectives
in using the platforms in 2010 and 2011 and their
age group
was also reported.

Overall, it can be seen that most young Internet users in the country are

in favor of
using social media and a large proportion of people who used the Internet for emailing has been recorded.

In terms of
purposes, while emailings was the feature that attracted a
majority
of Internet users with 70%, there was
a moderate percentage
of people (approximately 50%) who exploited the Internet for social media use and paying bills online.

Regarding age group, the older generation (65+ years old) prefers using email and paying bills online whereas almost 100% of young people aged between 18 - 25 use social media. In addition, there were only 27% of

old-aged
Internet users, which was nearly 3 times lower than the percentage of the younger group. 

(157 words)

📚 Vocabulary

Internet user
/ˈɪntəˌnɛt ˈjuːzə/
(noun). người dùng Internet
vocab
objective
/əbˈʤɛktɪv/
(noun). mục tiêu
vocab
age group
/eɪʤ gruːp/
(noun). nhóm tuổi
vocab
be in favor of something
/tuː biː ɑːr ɪn ˈfeɪvər ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(adj). thích cái gì đó
vocab
in terms of something
/ɪn tɜːmz ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(phrase). về mặt nào đó
vocab
majority
/məˈʤɒrɪti/
(noun). số đông, phần lớn, đa số
vocab
a moderate percentage
/ə ˈmɒdərɪt pəˈsɛntɪʤ/
(noun). một tỷ lệ vừa phải
vocab
old-aged
/əʊld-eɪʤd/
(adj). tuổi già
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Kaitlyn ủng hộ tôi làm bạn với Jennie.

=> Kaitlyn is

me being friends with Jennie.

 

2 Chúng tôi cố gắng tạo ra những gì tốt nhất cho khách hàng về mặt chất lượng sản phẩm của chúng tôi.

=> We try to do what is best for our customers

the quality of our products.

 

3 Một tỷ lệ vừa phải trong số những người được hỏi (58,5%) đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng học kết hợp cho phép họ học theo tốc độ của riêng mình.

=> A

of the respondents (58.5%) agreed or strongly agreed that blended learning allowed them to learn at their own pace.

 

4 Có 68,72 triệu người dùng Internet tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2021.

=> There were 68.72 million

in Vietnam in January 2021.

💡 Gợi ý

in favor of

moderate percentage

in terms of

internet users

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Mục tiêu

02.

Nhóm tuổi

03.

Số đông, phần lớn, đa số

04.

Tuổi già

Đề thi Writing task 2 IELTS ngày 12/05/2022 và từ vựng áp dụng.

Chọn lọc mẫu Writing task 1 hay tháng 05/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The charts below show the Internet use in different purposes in Australia in 2010,2011 and the percentage by users." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background