Ground floor of an art gallery in 2005 and the present day - Đề ngày 13/04/2019

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/04/2019 dạng Map: Plan A below shows the ground floor of a particular art gallery in 2005. Plan B shows the same area in the present day. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/04/2019 dạng maps

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ.

 • Thân bài: DOL sẽ lần lượt mô tả và so sánh những thay đổi đối với phòng trưng bày

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
Most of the changes are confined to the left side of the floor while the right side remains the same.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Details
Idea 1
Entrance
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A ramp for wheelchair users was added alongside the doorsteps
Idea 2
In the middle of the room
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There is now an oval reception desk
Idea 3
In the upper left corner of the room
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A former cafe and shop is now replaced by a gallery shop
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Three vending machines installed
Idea 4
In place of exhibition 4
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • An area for temporary exhibitions and an interactive children's play area have been built
Idea 5
Stairs to the upper floor
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Have been made smaller
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Have a lift built immediately to the right
Idea 6
Three exhibition rooms on the right of the room
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Remained unchanged

📝 Bài mẫu

The floor plans give information on the

changes made to a gallery
between 2005 and the present day. Overall, most of the changes are confined to the left side of the floor while the right side
remains the same
.

The doorsteps of the entrance

witnessed an alteration
, where
a ramp for wheelchair users
was added alongside the steps. In the middle of the room, there is now a reception desk which in 2005 had been
placed further northwest of the present position
, facing the left corner of the room. The current desk is also an
oval
one, replacing
the old rectangular desk
. In the upper left corner of the room, a former cafe and shop is now replaced by a gallery shop, with three
vending machines
installed in front. Meanwhile, an area for
temporary exhibitions
, as well as an interactive children’s play area, have been built in place of exhibition 4. Further, the stairs to the upper floor have been made smaller, and are now fitted with a lift next to them. Finally, the three exhibition rooms on the right of the room remained unchanged.

(185 words)

📚 Vocabulary

Changes made to a gallery
/ˈʧeɪnʤəz meɪd tu ə ˈgæləri/
(noun). Những thay đổi đối với phòng triển lãm
To be confined to the left side
/tu bi kənˈfaɪnd tu ðə lɛft saɪd/
(verb). Được giữ ở bên trái
Remain the same
/rɪˈmeɪn ðə seɪm/
(verb). Giữ nguyên, không thay đổi
Witness an alteration
/ˈwɪtnəs ən ˌɔltəˈreɪʃən/
(verb). Có một sự thay đổi
A ramp for wheelchair users
/ə ræmp fɔr ˈwilˌʧɛr ˈjuzərz/
(noun). Một đoạn đường dốc dành cho người đi xe lăn
vocab
To be placed further northwest of the present position
/tu bi pleɪst ˈfɜrðər ˌnɔrˈθwɛst ʌv ðə ˈprɛzənt pəˈzɪʃən/
(verb). Đặt xa hơn về phía tây bắc của vị trí hiện tại
Oval
/ˈoʊvəl/
(adj). Hình trái xoan
vocab
The old rectangular desk
/ði oʊld rɛkˈtæŋgjələr dɛsk/
(noun). Cái bàn cũ hình chữ nhật
vocab
To be replaced by
/tu bi ˌriˈpleɪst baɪ/
(verb). Thay thế bởi
Vending machines
/ˈvɛndɪŋ məˈʃinz/
(noun). Máy bán hàng tự động
vocab
Temporary exhibitions
/ˈtɛmpəˌrɛri ˌɛksəˈbɪʃənz/
(noun). Triển lãm tạm thời
vocab
To be built in place of something
/tu bi bɪlt ɪn pleɪs ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Được xây vào vị trí của cái gì đó

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Task 1 Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Máy bán hàng tự động

=>

01.
machines

 

Triển lãm tạm thời

=>

02.
exhibitions

 

Cái bàn cũ hình chữ nhật

=> The old

03.
desk

 

Một đoạn đường dốc dành cho người đi xe lăn

=> A

04.
for
05.
users

 

Hình trái xoan

=>

06.

Exercise 2:

1 Bản đồ mô tả những thay đổi đối với một phòng triển lãm.

=> The maps give descriptions of the

.

 

2 Đa số những thay đổi chỉ được thực hiện với phía bên trái của tầng lầu, còn phía bên phải thì giữ nguyên.

=> Most of the changes

while the right side remains the same.

 

3 Sau từng ấy năm, trường vẫn như cũ.

=> After all those years, the school

.

 

4 Bậc thang của lối vào đã có sự thay đổi.

=> The doorsteps of the entrance

.

 

5 Một khu vực vui chơi của trẻ em đã được xây dựng thay vào chỗ của phòng triển lãm số 4.

=> An interactive children’s play area

exhibition 4.

 

6 Hiện tại có một cái bàn tiếp tân mà trước đây được đặt ở phía xa hơn về phia bắc của vị trí hiện tại.

=> There is now a reception desk which in 2005 had been

.

💡 Gợi ý

remains the same

changes made to a gallery

has been built in place of

are confined to the left side of the floor

witnessed an alteration

placed further northwest of the present position

Đừng bỏ lỡ những dạng đề khó tháng 4/2019.

Đón xem những bài mẫu Writing IELTS mới nhất trên website dolenglish.vn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Plan A below shows the ground floor of a particular art gallery in 2005. Plan B shows the same area in the present day." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background