Fuel used in the transport sector in different countries

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/04/2019 dạng Bar chart: The chart below shows information about fuel used in the transport sector in different countries in Europe, compared to the EU average, in 2009 and 2010. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Information about fuel used in the transport sector (Bar chart) - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ đưa ra những mốc số liệu bắt đầu và kết thúc của các hạng mục.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ đi vào chi tiết hơn - so sánh cụ thể xu hướng, những thay đổi giữa các hạng mục đó.

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overall
Idea 1
Slovakia consumed the largest amount of fuel while Greece consumed the least
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
2009
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Slovakia: 9% - higher than the figure for EU Average
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Austria ranked second
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • France and Spain only spent less than 4%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Greece spent at just over 1%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2010
Idea 1
A fall in fuel consumption in Slovakia, Spain and the EU
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • To 6.5%, 3% and 5%, respectively
Idea 2
Italy, France, and Greece enjoyed upswings
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • To 5.2%, 4.2% and 2%, respectively

📝 Bài mẫu

The  bar chart delineates the data on

fuel consumption in the transport sector
in six different European nations, as opposed to EU average, between 2009 and 2010.

Looking at the graph from a general perspective, it can be seen that Slovakia consumed fuels the most for

transportation purposes
, whereas the opposite was true for Greece.

In 2009, nearly 9% of total fuel consumption was used for transportation in Slovakia,

3% higher than the figure for EU Average
. Austria was
ranked second
with just above 5% of fuel used in the transportation sector, which was followed by the figure for Italy at 4.5%. France and Spain only spent less than 4% of their total fuel for transportation consumption,
four times higher
than the figure for Greece at just over 1%.

2010

witnessed a fall in fuel consumption
to 6.5%, 3% and 5% in Slovakia, Spain and the EU as a whole respectively. Meanwhile, the reverse trend was true for Italy, France, and Greece, whose figures in turn enjoyed upswings to 5.2%, 4.2% and 2%. Lastly, the only country that experienced no changes was Austria.

(183 words)

📚 Vocabulary

List vocab bổ ích trong bài Sample IELTS Writing vừa rồi.

Fuel consumption in the transport sector
/ˈfjuəl kənˈsʌmpʃən ɪn ðə ˈtrænspɔrt ˈsɛktər/
(noun). Sự tiêu thụ nhiên liệu của ngành giao thông vận tải
vocab
As opposed to something
/æz əˈpoʊzd tu ˈsʌmθɪŋ/
(adv). So sánh với cái gì đó
vocab
Transportation purposes
/ˌtrænspərˈteɪʃən ˈpɜrpəsəz/
(noun). Mục đích vận tải
To be 3% higher
/tu bi 3% ˈhaɪər ðæn ðə ˈfɪgjər fɔr i-ju ˈævərɪʤ/
(adj). Cao hơn 3%
vocab
Rank second
/ræŋk ˈsɛkənd/
(verb). Đứng thứ 2
vocab
To be four times higher
/tu bi fɔr taɪmz ˈhaɪər/
(adj). Cao gấp 4 lần
Witness a fall in fuel consumption
/ˈwɪtnəs ə fɔl ɪn ˈfjuəl kənˈsʌmpʃən/
(verb). Sự tiêu thụ nhiên liệu giảm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

1 Biểu đồ cột cho thấy thông tin về việc tiêu thụ nhiên liệu trong ngành vận tải ở 6 quốc gia châu Âu khác nhau.

=> The bar chart delineates the data on

in six different European nations.

 

2 So với số người tham gia của năm ngoái thì năm nay thấp hơn rất nhiều.

=> The number of participants are much lower,

.

 

3 Lượng nhiên liệu tiêu thụ ở Việt Nam giảm 10%.

=> Vietnam

in fuel consumption.

 

4 Số lượng khẩu trang được sản xuất năm nay thì cao gấp 2 lần số lượng sản xuất năm ngoái.

=> The number of masks produced this year

than that of last year.

 

5 Anh ấy xếp thứ 2 trong cuộc đua.

=> He

in the race.

 

6 Tỷ lệ nhập khẩu vào Mỹ cao hơn 3% so với EU.

=> The import rate in the US

than that of EU.

💡 Gợi ý

witnessed a fall of 10%

ranked second

as opposed to that of last year

fuel consumption in the transport sector

is 3% higher

is 2 times higher

Bài mẫu chọn lọc tháng 4/2019 dành cho mục tiêu 7.0+

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows information about fuel used in the transport sector in different countries in Europe, compared to the EU average, in 2009 and 2010" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background