Bar chart shows percentage of households with cars

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/12/2018 dạng Bar chart: The graph below shows changes in the percentage of households with cars in one European country between 1971 and 2001.. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Bar chart shows percentage of households with cars - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phàn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo các năm, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Vì DOL thấy tỷ lệ của của 2 hạng mục 'gia đình có xe' và 'gia đình có 1 xe' có sự đối lập với nhau nên DOL sẽ gộp 2 hạng mục này lại nói chung.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu và xu hướng của hạng mục còn lại.

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
The share of families with no cars have fallen while the opposite trend can be observed for household with one car
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The percentage of households with 2 or more cars fluctuated --> Usurped the share of households with no cars
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Families with no cars & with 1 car
Idea 1
Families with no cars
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In 1971, slightly less than half of families did not have cars -->By 2001, only 28% of families did not own a car.
Idea 2
Families with 1 cars
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Rose during the 40 year period --> Hit its peak at 46 percent in 1991 --> Finishing at 43% in 2001.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Families with 2 cars
Idea 1
Did not follow a general trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Generally increased despite a contraction between 1981 and 1991

📝 Bài mẫu

The graph indicates the proportion of

households with automobiles
in a European country
at 10 year intervals
between 1971 and 2001. Overall, it is evident that the share of families with no cars have fallen, while
the opposite trend
can be observed for households with one car. Meanwhile, the percentage of households with 2 or more cars
fluctuated
during this period, but nonetheless eventually
usurped
the share of households with no cars.

In 1971, slightly less than half of families did not have cars,

the largest out of the three categories
. However, this figure would
fall consistently over the following years
; by 2001, only 28 percent of families still did not own a car. In contrast, the proportion of homes with 1 car rose during the 40 year period,
hitting its peak
at 46 percent in 1991, before falling to 43 percent by 2001. Nonetheless, by this year, this group had by far and away become the most common in the country.

Meanwhile, the share of families with 2 or more cars did not

follow a general trend
, but varied in trajectory during this period. It experienced increases during the 1970s and 1990s, but
saw a contraction
between 1981 and 1991.

(201 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo thêm những từ vựng xuất hiện trong bài viết Writing Task 1 mẫu vừa rồi.

Households with automobiles
/ˈhaʊsˌhoʊldz wɪð ˈɔtəmoʊˌbilz/
(noun). Hộ gia đình có ô tô
vocab
At 10 year intervals
/æt 10 jɪr ˈɪntərvəlz/
(adv). Cách mỗi 10 năm
The opposite trend
/ði ˈɑpəzət trɛnd/
(adj). Xu hướng ngược lại
vocab
Fluctuated
/ˈflʌkʧəˌweɪtɪd/
(verb). Dao động
vocab
Usurp
/ˌjuˈsɜrpt/
(verb). Chiếm được
The largest out of the three categories
/ðə ˈlɑrʤəst aʊt ʌv ðə θri ˈkætəˌgɔriz/
(noun). Lớn nhất trong số 3 hạng mục
vocab
Fall consistently over the following years
/fɔl kənˈsɪstəntli ˈoʊvər ðə ˈfɑloʊɪŋ jɪrz/
(adv). Giảm liên tục trong những năm tiếp theo
Hitting its peak
/ˈhɪtɪŋ ɪts pik/
(verb). Chạm mốc cao nhất
Follow a general trend
/ˈfɑloʊ ə ˈʤɛnərəl trɛnd/
(verb). Đi theo xu hướng chung
vocab
Saw a contraction
/sɔ ə kənˈtrækʃən/
(verb). Có sự sụt giảm

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

What does 'fluctuate' mean?

To remain unchanged

0% chọn

To change inconsistently

0% chọn

To change in a stable manner

0% chọn

Which is the synonym of 'usrup'?

When a figure hits its peak, it ______

'To see a contraction' means _____

When a figure falls consistently, it ______

Exercise 2:

1 Những hộ gia đình có ít nhất 1 chiếc xe hơi chiếm tỷ trọng lớn nhất.

=>

makes up the largest share.

 

2 Họ được phỏng vấn 5 lần, mỗi lần cách 14-16 tháng.

=> They were interviewed five times,

.

 

3 Trong khi dân số Singapore tăng lên thì Italy có xu hướng ngược lại.

=> While Singapore saw a sharp increase in its population,

.

 

4 Tổng số tiền dành cho quần áo nữa là lớn nhất trong 3 hạng mục.

=> The sum spent on female clothing was

.

 

Đây là hạng mục duy nhất mà đi theo xu hướng thất thường.

=> This is the only category that

.

💡 Gợi ý

Households with at least an automobile

the opposite trend was true for Italy

at 14-16 month intervals

the largest out of the three categories

followed an erratic trend

Giải đề Viết task 1 tháng 12/2018 kèm bài mẫu.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The graph below shows changes in the percentage of households with cars in one European country between 1971 and 2001." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background