The price in Euros of 800 grams of four types of bread in one European country

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/12/2018 dạng Line graph: The chart below shows the price in Euros of 800 grams of four types of bread in one European country from 2001 to 2006. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The price in Euros of 800 grams of four types of bread - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo các năm, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Ở bài này DOL sẽ đi theo thứ tự thời gian, nên ở đoạn này DOL sẽ mô tả giai đoạn đầu (2001-2002)

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả xu hướng của số liệu từ năm 2003 trở đi

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
While brown, white and rye bread saw an increase, there were wild fluctuations in the price of wholegrain
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Brown bread experienced the most dramatic climb in price
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
2001-2002
Idea 1
2001
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Brown, white and rye bread were roughly the same price at 0.6 euros per 800 grams
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Whole grain bread was slightly more expensive at 0.8 euros
Idea 2
2002
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • With the exception of rye bread, all the types of bread increased in price
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
From 2003 onwards
Idea 1
Brown, white and rye bread
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Became steadily more expensive
Idea 2
Whole grain
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Experienced a dramatic decline to 0.7 euros -> Rose slightly to 0.8 euros by 2005

📝 Bài mẫu

The line graph gives information on

the changes in price
of 800 grams of four types of bread in a European country between 2001 and 2005. It is evident that while brown, white and
rye bread
saw an increase, there were
wild fluctuations
in the price of
wholegrain
. Further, brown bread
experienced the most dramatic climb
in price.

In 2001, brown, white and rye bread were roughly the same price at 0.6 euros per 800 grams; whole grain bread was slightly more expensive at 0.8 euros. With the exception of rye bread, all the types of bread increased in price the following year: wholegrain bread experienced the most dramatic increase of an extra euro for 800 grams, brown bread rose 1.5 euros, and white bread’s price climbed to 1 euro. On the other hand, the cost of rye bread

dropped slightly to 0.5 euros
.

Nonetheless,

from 2003 onwards
, the brown, white and rye bread became steadily more expensive. By 2005, their respective prices were 1.6 euros, 1.3 euros, and 0.7 euros per 800 grams. On the other hand, the price of whole grain
experienced a dramatic decline
- it fell to its lowest at 0.7 euros in 2004, before rising slightly to 0.8 euros per 800 grams by 2005.

(208 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng được sử dụng trong bài IELTS Writing Task 1 Sample.

The changes in price
/ðə ˈʧeɪnʤəz ɪn praɪs/
(noun). Sự thay đổi về giá
vocab
Rye bread
/raɪ brɛd/
(noun). Bánh mì lúa mạch đen
vocab
Wild fluctuation
/waɪld ˌflʌkʧuˈeɪʃən/
(noun). Biến động dữ dội
vocab
Wholegrain
/hoʊl greɪn/
(noun). Ngũ cốc nguyên hạt
vocab
Experience the most dramatic climb
/ɪkˈspɪriəns ðə moʊst drəˈmætɪk klaɪm/
(verb). Vươn lên mạnh mẽ nhất
vocab
With the exception of something
/wɪð ði ɪkˈsɛpʃən ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Ngoại trừ một cái gì đó
Drop slightly to 0.5 euros
/drɑp ˈslaɪtli tu 0.5 ˈjuˌroʊz/
(verb). Giảm nhẹ xuống 0,5 euro
vocab
From 2003 onwards
/frʌm 2003 ˈɑnwərdz/
(adv). Từ năm 2003 trở đi
Experience a dramatic decline
/ɪkˈspɪriəns ə drəˈmætɪk dɪˈklaɪn/
(verb). Trải qua một sự suy giảm mạnh mẽ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

Bánh mì lúa mạch đen

Rye bread

0% chọn

Black bread

0% chọn

Pita Bread

0% chọn

Ngũ cốc nguyên hạt

Giảm nhẹ xuống mức 0,5 euro

=> Drop slightly ____ 0.5 euro

Giảm nhẹ 0,5 euro

=> Drop slightly ____ 0.5 euro

'To experience a dramatic decline' means _____

Exercise 2:

1 Đã có một số thay đổi trong chính sách của công ty.

=> There have been

of the company.

 

2 Số liệu của Việt Nam dao động mạnh mẽ theo hướng tăng lên.

=> The figure for Vietnam

.

 

3 Doanh số của tháng trước đã trải qua đợt tăng mạnh mẽ nhất.

=> The previous month sales

.

 

4 Ngoại trừ năm 1999 ra thì số phần trăm người dân đến rạp phim giữ nguyên không đổi từ 1997 đến năm 2000.

=>

the year 1999, percentages pertaining to cinema attendance reached a plateau from 1997 to 2000.

 

5 Từ năm 2003 trở đi, doanh số của công ty đã tăng rất nhiều.

=>

, the company's sales have increased vastly.

💡 Gợi ý

experienced a wild fluctuation in an upward trajectory

experienced the most dramatic climb

With the exception of

some changes in the policy

From 2003 onwards

Bài mẫu kèm đáp án tháng 12/2018.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows the price in Euros of 800 grams of four types of bread in one European country from 2001 to 2006" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background