Food consumption per person weekly in a European country in 1992, 2002 and 2012

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/02/2019 dạng Table: The table below presents the food consumption per person weekly in a European country in 1992, 2002 and 2012. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Food consumption per person weekly - IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo các năm, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Ở bài này nhanh nhất là ta đi theo thứ tự từ cao xuống thấp cho nên đầu tiên DOL sẽ mô tả số liệu và xu hướng của 2 hạng mục 'Vegetable' và 'Meat'

  • Body 2: Tiếp đến, DOL phân tích các hạng mục còn lại

Insert Statement here...
Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Vegetables were consumed the most
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Over the years, meat consumption decreased, whereas those of other foods saw a climb
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Vegetables and meat
Idea 1
Vegetables
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2140 grams on a weekly basis in 1992 --> Rose to 2220 grams in 2012
Idea 2
Meat
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 1148 grams being consumed in 1992 --> Grew slightly to 1211 grams and dropped back to 1132 grams
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Wheat, beans and cheese
Idea 1
Wheat and beans
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Went up to 977 and 590 grams from 837 grams of wheat and 532 grams of beans.
Idea 2
Cheese
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 113 grams in 1992 and 125 grams in 2002 and 2012

📝 Bài mẫu

The table

depicts
the weekly
food consumption
per person in an unspecified European country in three years 1992, 2002 and 2012.

Looking at the table from an overall perspective, it is readily apparent that vegetables were

consumed the most
in a person’s diet. Over the years, meat consumption decreased, whereas those of other foods
saw a climb
.

Regarding vegetables, 2140 grams were included

on a weekly basis
in a person’s diet in 1992, which was
followed by a steady rise
to 2220 grams in 2012. Next came meat with 1148 grams being consumed in 1992. This amount
grew slightly to 1211 grams
per week and thereafter,
dropped back to 1132 grams

Wheat, beans and cheese were consumed under 1000 grams per week. In 1992, 837 grams of wheat and 532 grams of beans were eaten every week in this country. 20 years later, these amounts went up to 977 and 590 grams

respectively
. Cheese consumption was the lowest with only 113 grams in 1992 and 125 grams in 2002 and 2012.

(171 words)

📚 Vocabulary

Depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). Miêu tả
Food consumption
/fud kənˈsʌmpʃən/
(noun). Sự tiêu thụ thức ăn
vocab
To be consumed the most
/tu bi kənˈsumd ðə moʊst/
(verb). Được tiêu thụ nhiều nhất
vocab
See a climb
/si ə klaɪm/
(verb). Tăng lên
vocab
On a weekly basis
/ɑn ə ˈwikli ˈbeɪsəs/
(adv). Hàng tuần
To be followed by a steady rise
/tu bi ˈfɑloʊd baɪ ə ˈstɛdi raɪz/
(verb). Được theo sau bởi một đợt tăng chậm rãi
vocab
Grow slightly to 1211 grams
/groʊ ˈslaɪtli tu 1211 græmz/
(verb). Tăng nhẹ lên 1211 grams
vocab
Drop back to 1132 grams
/drɑp bæk tu 1132 græmz/
(verb). Giảm ngược trở lại xuống 1132 grams
vocab
Respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). Làn lượt
To be the lowest
/tu bi ðə ˈloʊəst/
(noun). Là thấp nhất
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài viết mẫu Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Sự tiêu thụ thức ăn

=> Food

01.

 

Tăng lên

=> See a

02.

 

Tăng nhẹ lên 1211 grams

=> Grow

03.
to 1211 grams

 

Giảm ngược trở lại xuống 1132 grams

=> Drop

04.
to 1132 grams

 

Được theo sau bởi một đợt tăng chậm rãi

=> To be followed by a

05.
rise

Exercise 2:

1 Bức vẽ mô tả cô ấy đang ngồi trên ghế sofa.

=> The drawing

her sitting on a sofa.

 

2 Cây kem và cái hamburger lần lượt có giá là $1 và $4.

=> The ice-cream and hamburger cost me $1 and $4,

.

 

3 Số liệu của Thái Lan là thấp nhất khi so với các hạng mục khác.

=> The figure for Thailand

compared to other sectors.

 

4 Tôi tới câu lạc bộ hàng tuần.

=> I go to the club

.

💡 Gợi ý

respectively

was the lowest

on a weekly basis

depicts

Đề hay tháng 02/2019 không thể bỏ qua.

Bấm vào để xem thêm những bài Writing IELTS mẫu hay do DOL biên soạn nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "The table below presents the food consumption per person weekly in a European country in 1992, 2002 and 2012" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background