High-speed continuous internet connection of households in five countries

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/04/2018 dạng Mixed: The chart below give information about the high-speed continuous internet connection of households in five countries in 2001 and 2002 Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

High-speed continuous internet connection of households - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu.

  • Body 1: Đầu tiên, DOL phân tích các số liệu của năm 2001

  • Body 2: Sau đó DOL phân tích và so sánh các số liệu của năm 2002 để cho thấy sự thay đổi.

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
By 2002, the US had the highest average of internet connected households, while Germany had the lowest
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Over the two consecutive years, Britain experienced the greatest percentage change, while South Korea had the smallest fluctuation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In 2001
Idea 1
South Korea
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Had the most high speed internet connected households
Idea 2
The United States
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ranked second at 93 connections.
Idea 3
Britain, Switzerland and Germany
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • High speed internet connections were much less common
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
In 2002
Idea 1
The US and South Korea
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figure for the US climbed by 170 percent to 251.1, almost double that of South Korea
Idea 2
Britain, Germany and Switzerland
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Despite a 230 percent surge, only 10.89 per 1000 people in Britain had high speed internet access
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figures for Germany and Switzerland increased slightly to 5.616 and 7.92

📝 Bài mẫu

The chart

sheds light on
the
high-speed internet connectivity
of households in five different nations
over the course of two years
.

Overall, it can be seen that by 2002, the US had the highest average of internet connected households, while Germany had the lowest. Furthermore, over

the two consecutive years
, Britain experienced the greatest percentage change in internet connections per household, while South Korea had
the smallest fluctuation
.

In 2001, South Korea had the most high speed internet connected households , at 122 per 1000 people, while the United States

ranked second
at 93 connections. High speed internet connections were much less common for Britain, Switzerland and Germany at 3.3, 3.6 and 3.4 per 1000 people
respectively
.

Over the course of the next year, the number of families with high speed connections in the US climbed by 170 percent to 251.1 connections per 1000 people, almost double that of South Korea in the same year. Meanwhile, despite experiencing

a 230 percent surge
, only 10.89 per 1000 people in Britain had high speed internet access by 2002. Nonetheless, this was higher than the figures for Germany and Switzerland, who only managed 5.616 and 7.92 per 1000 people respectively.

(198 words)

📚 Vocabulary

Shed light on
/ʃɛdz laɪt ɒn/
(verb). Cho thấy rõ
vocab
High-speed internet connectivity
/ˈhaɪˈspiːd ˈɪntəˌnɛt ˌkɒnɛkˈtɪvɪti/
(noun). Kết nối Internet tốc độ cao
vocab
Households
/ˈhaʊshəʊldz/
(noun). Hộ gia đình
vocab
Over the course of two years
/ˈəʊvə ðə kɔːs ɒv tuː jɪəz/
(preposition). Trong suốt hai năm
The two consecutive years
/ðə tuː kənˈsɛkjʊtɪv jɪəz/
(adj). Hai năm liên tiếp
The smallest fluctuation
/ðə ˈsmɔːlɪst ˌflʌktjʊˈeɪʃən/
(noun). Biến động nhỏ nhất
vocab
Rank second
/ræŋkt ˈsɛkənd/
(verb). Xếp hạng thứ hai
vocab
Respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). Lần lượt
To be double something
/ˈdʌbl sth/
(verb). Gấp đôi cái gì đó
vocab
A 230 percent surge
/eɪ 230 pəˈsɛnt sɜːʤ/
(noun). Tăng mạnh 230%
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Sự tăng mạnh

=>

01.

 

Sự dao động

=>

02.

 

Hộ gia đình

=>

03.

 

Hai năm liên tục

=>

04.

 

Kết nối Internet tốc độ cao

=>

05.

 

Lần lượt

=>

06.

Exercise 2:

Khoa học có thể làm sáng tỏ các vấn đề liên quan, nhưng thiện và ác không nằm trong tầm nhìn của khoa học

=> Science can

the issues involved, but good and evil are not within the purview of science.

 

Anh ấy không thay đổi suốt 2 năm qua.

=>

, he hasn't changed.

 

Anh ấy đã xếp thứ hai trong cuộc đua.

=> He

in the race.

 

Số liệu của thứ 6 đã gấp đôi số liệu của thứ 2.

=> The figure for Friday

that of Monday.

💡 Gợi ý

Over the course of two years

was double

ranked second

shed light on

Đón xem những bài Writing IELTS mẫu khác do Dol biên soạn tại trang Tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below give information about the high-speed continuous internet connection of households in five countries in 2001 and 2002" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mixed, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background