Japan’s population by age groups - Đề thi ngày 21/04/2018

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/04/2018 dạng Line graph: The chart below shows the Japan’s population by age groups starting in 1960 and including a forecast to 2040. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Japan’s population by age groups - IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ.

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu.

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ phân tích và so sánh số liệu ở nửa đầu chu kì.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích số liệu ở phần còn lại của chu kỳ.

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
The share of 0-14 and 25-64 are expected to fall.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The percentage of the 65+ age bracket will generally rise.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The first half of the period
Idea 1
In 1960
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The 0-14 age group - 65%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The 25-64 age group - 30%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The 65+ age group - 5%
Idea 2
From the 1970s onwards
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 65+ age group had already overtaken the 0-14 age group as the second largest by 2010
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The other half of the period
Idea 1
By 2040
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The size of the 65+ age group will be 3.5 times higher than that of the youngest age group - 35% compared to 10%

📝 Bài mẫu

The chart

demonstrates
the proportions of Japan’s population by age group from 1960 to 2040.
Most strikingly
, we can see that while
the share
of 0-14 and 25-64 are
expected to fall
within the first 40 years of the new century, the percentage of the 65+ age bracket will generally rise.

Beginning in 1960, most people in Japan

fell within the 25-64 age group
, at 65 percent, followed by the 0-14 age group at 30 percent, while the 65+ age group only made up 5 percent of the population. However, while
the oldest age category
starts to increase
from the 1970s onwards
, there is
the opposite trend
for two younger groups - while the 25-64
age bracket
remains the largest throughout the period, the 65+ age group had already overtaken the 0-14 age group as the second largest by 2005.

By 2040, it is forecasted that there will be more than

three and a half times more people
over 65 than there are children up to 14 years old, when the former will take up 35 percent of the population, compared to the latter’s 10 percent.

(185 words)

📚 Vocabulary

Danh sách từ vựng xuất hiện trong bài Writing IELTS mẫu.

Demonstrate
/ˈdɛmənˌstreɪt/
(verb). Cho thấy
The share
/ðə ʃɛr/
(noun). Phần chia
vocab
To be expected to fall
/tu bi ɪkˈspɛktəd tu fɑl/
(verb). Được dự kiến ​​sẽ giảm
vocab
Fall within the 25-64 age group
/fɛl wɪˈðɪn ði 25-64 eɪʤ grup/
(verb). Rơi vào nhóm tuổi 25-64
vocab
To be followed by something
/tuː biːˈfɑloʊd baɪ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Được theo sau bởi cái gì đó
The oldest age category
/ði ˈoʊldəst eɪʤ ˈkætəˌgɔri/
(noun). Nhóm tuổi già nhất
From the 1970s onwards
/frʌm ði 1970ɛs ˈɑnwərdz/
(adv). Từ những năm 1970 trở đi
vocab
Age bracket
/eɪʤ ˈbrækɪt/
(noun). Nhóm tuổi
vocab
The opposite trend
/ði ˈɑpəzət trɛnd/
(noun). Xu hướng ngược lại
vocab
Three and a half times more people
/θri ænd ə hæf taɪmz mɔr ˈpipəl/
(noun). Số người nhiều gấp 3 lần rưỡi
Former...latter...
/ˈfɔrmər...ˈlætər.../
(adj). Cái nhắc tới trước...cái nhắc tới sau

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Phần chia -

01.

 

Nhóm tuổi -

02.

 

Xu hướng ngược lại -

03.

 

Cho thấy -

04.

Exercise 2:

Số liệu của Thái Lan được dự kiến là sẽ giảm mạnh trong tương lai.

=> The figure for Thailand

drastically in the future.

 

Phần lớn mọi người ở Nhật rơi vào nhóm tuổi 25-64.

=> Most people in Japan

.

 

Đợt tăng lên đã được theo sau bởi một đợt giảm đột ngột.

=> The increase was

.

 

Từ thời điểm này trở đi, anh ta sẽ thay đổi hoàn toàn.

=>

, he will turn over a new leaf.

 

Sự kiện này quy tụ nhiều gấp ba lần rưỡi số người so với sự kiện trước

=> This event gathered

than the last one

 

Sở thích của tôi là hát và vẽ, nhưng tôi hay hát hò hơn là vẽ.

=> My hobbies are singing and drawing, but I do

more frequently than
.

💡 Gợi ý

From this point onwards

is expected to fall

fell within the 25-64 age group

followed by a sudden drop

three and a half times more people

the latter

the former

Làm tiếp phần Writing IELTS Task 2 ngày 21/04/2018 + Bài mẫu tham khảo.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart below shows the Japan’s population by age groups starting in 1960 and including a forecast to 2040." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background