Structure of the solar panel and its use - Đề thi ngày 18/12/2021

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/12/2021 dạng Process: The diagram shows the structure of the solar panel and its use. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1 Process: Solar panel structure and its use

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL mô tả cấu trúc của tấm pin mặt trời

  • Body 2: Tiếp đến, DOL mô tả cách tấm pin mặt trời này hoạt động

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The structure is minimal with four components
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Structure
Idea 1
Details
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Topped with a transparent piece of glass
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A container beneath the glass
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Inlet and outlet on two sides
Topic Sentence
Use
Idea 1
When air travels through
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
When water travels through
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given diagram gives information on how a simple

solar panel
is constructed and how it can be used to heat up air and water.

By and large
, the structure of the solar panel can be described as minimal since it only
consists of four components
: a
transparent glass
, a square dark box, an
inlet
, and an
outlet
.

First, lying on top of the solar panel is

a see-through square piece of glass
. This glass allows sun rays to pass through
to be converted into thermal energy
. Next, a container can be found underneath the glass. On its left-hand side, there is an inlet that acts as an entrance for air and water. At the same time, on the right side, an outlet is located and serves as an exit for transformed contents.

When air travels through the container, its temperature is raised by the generated energy. Likewise, when water is channeled through the inlet, it travels through

a zigzag pipe
, inside which it will be heated to
cater to the domestic water use
of households.

(178 words)

📚 Vocabulary

Tìm hiểu thêm những từ vựng mới từ bài mẫu IELTS Writing Task 1 ở trên nhé.

Solar panel
/ˈsoʊlər ˈpænəl/
(noun). Tấm năng lượng mặt trời
vocab
By and large
/baɪ ænd lɑrʤ/
(adv). Nhìn chung
To consist of four components
/tu kənˈsɪst ʌv fɔr kəmˈpoʊnənts/
(verb). Chứa 4 bộ phận chính
Transparent glass
/trænˈspɛrənt glæs/
(noun). Kính trong suốt
vocab
Inlet and outlet
/ˈɪnˌlɛt ænd ˈaʊtˌlɛt/
(noun). Đầu vào và đầu ra
A see-through square piece of glass
/ə si-θru skwɛr pis ʌv glæs/
(noun). Miếng kính hình vuông trong suốt
To be converted into thermal energy
/tu bi kənˈvɜrtɪd ˈɪntu ˈθɜrməl ˈɛnərʤi/
(verb). Được chuyển hóa thành năng lượng nhiệt
vocab
Act/serves as something
/ækt/sɜrvz æz ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Đóng vai trò gì đó
A zigzag pipe
/ə ˈzɪgzæg paɪp/
(noun). Ống nước hình zigzag
To cater to the domestic water use
/tu ˈkeɪtər tu ðə dəˈmɛstɪk ˈwɔtər juz/
(verb). Phục vụ cho nhu cầu sử dụng nước trong gia đình
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Tấm năng lượng mặt trời

=> A

01.

 

Kính trong suốt

=> A

02.
glass

 

Được chuyển hóa thành năng lượng nhiệt

=> To be

03.
to
04.
energy

 

Đầu vào và đầu ra

=>

05.
and
06.

Exercise 2:

1 Nhìn chung, cấu trúc của bảng điều khiển năng lượng mặt trời có thể được cho là đơn giản.

=>

, the structure of the solar panel can be described as minimal.

 

2 Bảng điều khiển năng lượng mặt trời chỉ bao gồm 4 thành phần.

=> The solar panel

only 4
.

 

3 Ống khói đóng vai trò là lối ra cho khói từ lò sưởi.

=> The chimney

an exit for smokes from the fireplace.

 

4 Nước ấm được dẫn ra sẽ phục vụ cho nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của các hộ gia đình.

=> The warm water funneled out will

the domestic water use of households.

5 Mảnh kính hình vuông trong suốt được gắn vào mặt trên của hộp.

=> The

square piece of glass is attached to the top side of the box.

💡 Gợi ý

consists of

cater to

By and large

components

see-through

acts as

Cùng học thêm nhiều từ vựng hay qua đề thi chọn lọc tháng 12/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The diagram shows the structure of the solar panel and its use" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background