How people in 3 countries learned English - Đề ngày 19/12/2020

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 19/12/2020 dạng Pie chart: The chart show the different how three countries learn English in 2010 and 2015. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

How people in 3 countries learned English - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả số liệu ở năm 2010 trước

  • Body 2: Tiếp đến, DOL mô tả xu hướng thay đổi của số liệu sau 5 năm

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Most English learners opted for evening classes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Travelling to another country was quite popular in country A and B, and the reverse trend was true for country C
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In 2010
Idea 1
Evening classes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Were the number one-choice
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country C - 94% of English learners favoured this method
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figures for country A and B were at 70% and 72% respectively
Idea 2
Abroad
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country A - 1/4 of the leaners
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Country B - 1/5 of the learners
Idea 3
Online learning
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Was the least favourite method --> Only accounted for 5%, 8% and 6% in the proportions of English learners in country A, B and C
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
In 2015
Idea 1
Evening classes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fewer people enjoyed studying in evening classes
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figures declined by 3% in country A, 12% in country C and a dramatic 24% in country B
Idea 2
Online learning
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Was on the corresponding rise, representing 10% in country A, 15% in country C and a respectable 32% in country B
Idea 3
Abroad
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Remained quite stable at 23% in country A and 20% in country B
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Started to take off in country C with an increase of 3% in 2015

📝 Bài mẫu

The pie charts

delineate
the
approaches to studying English
in three countries between 2010 and 2015.

As is shown in the pie charts, most English learners opted for evening classes to

improve their language skills
in three surveyed countries. Meanwhile, travelling to another country was quite popular in country A and B, and
the reverse trend
was true for country C in two surveyed years.

In 2010, evening classes were

the number-one choice
among English learners as 94% of them favoured this method in country C, far
exceeding
the figures for country A and B, at 70% and 72% respectively. Meanwhile, one-fourth of the surveyed people in country A learnt English when they
travelled abroad
, as opposed to one-fifth in country B.
Online learning
seemed to be the least popular way of learning as it only accounted for 5%, 8% and 6% in the proportions of English learners in country A, B and C in turn.

5 years later, fewer people enjoyed studying in evening classes in three countries as the figures

declined by 3%
in country A, 12% in country C and a dramatic 24% in country B. Online learning, on the other hand, was
on the corresponding rise
, representing 10% in country A, 15% in country C and a
respectable
32% in country B. The figures for going abroad remained quite stable at 23% in country A and 20% in country B. This
learning method
started to
take off
in country C with an increase of 3% in 2015.

(254 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi list từ vựng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 vừa rồi ngay dưới đây.

Delineate
/dɪˈlɪniˌeɪt/
(verb). Trình bày tỉ mỉ
Approaches to studying English
/əˈproʊʧəz tu ˈstʌdiɪŋ ˈɪŋglɪʃ/
(noun). Phương pháp học tiếng Anh
vocab
Opt for something
/ɑpt fɔr ˈivnɪŋ ˈklæsəz/
(verb). Chọn điều gì đó
vocab
Improve their language skills
/ɪmˈpruv ðɛr ˈlæŋgwəʤ skɪlz/
(verb). Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ
vocab
The reverse trend was true for something
/ðə rɪˈvɜrs trɛnd wʌz tru fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Cái gì đó có xu hướng ngược lại
vocab
The number-one choice
/ðə ˈnʌmbər-wʌn ʧɔɪs/
(noun). Lựa chọn số 1
vocab
Exceed
/ɪkˈsid/
(verb). Vượt qua
vocab
Travel abroad
/ˈtrævəl əˈbrɔd/
(verb). Đi nước ngoài
vocab
Online learning
/ˈɔnˌlaɪn ˈlɜrnɪŋ/
(noun). Học online
vocab
Decline by 3%
/dɪˈklaɪn baɪ 3%/
(verb). Giảm 3%
vocab
To be on the corresponding rise
/tu bi ɑn ðə ˌkɔrəˈspɑndɪŋ raɪz/
(verb). Tăng tương ứng
vocab
Respectable
/rɪˈspɛktəbəl/
(adj). Đáng kể
vocab
Learning method
/ˈlɜrnɪŋ ˈmɛθəd/
(noun). Phương pháp học
vocab
Take off
/teɪk ɔf/
(verb). Tăng mạnh
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Các phương pháp học tiếng Anh

=>

01.
to studying English

 

Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ

=> Improve their

02.

 

Lựa chọn số 1

=> The

03.
choice

 

Học online

=> Online

04.

 

Phương pháp học

=> Learning

05.

 

Đi nước ngoài

=> Travel

06.

 

Trình bày tỉ mỉ

=>

07.

Exercise 2:

1 Anh ấy chọn mua máy tính bảng thay vì máy tính xách tay.

=> He

the tablet instead of the laptop.

 

2 Thái Lan đi theo xu hướng đối lập.

=> The

was true for Thailand.

 

3 Những kết quả đã vượt qua sự mong đợi của tôi.

=> The results

.

 

4 Ở cuối giai đoạn, số liệu đã giảm 3%.

=> The figure

at the end of the period.

 

5 Mặt khác, online learning đã tăng tương ứng (evening classes giảm, thì online learning sẽ tăng)

=> Online learning, on the other hand, was

.

 

6 Anh ấy đã bỏ ra một số tiền đáng kể cho bức tranh đó.

=> He spent

for that painting.

 

7 Sếp tôi vui vì doanh số đã tăng nhanh sau chiến dịch quảng bá.

=> My boss is happy that the sales

after the promotional campaign.

💡 Gợi ý

reverse trend

on the corresponding rise

a respectable amount of money

opted for

exceeded my expectation

declined by 3%

took off

Bài mẫu hay tháng 12/2020 không thể bỏ qua.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart show the different how three countries learn English in 2010 and 2015." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bà Pie chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé. Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background