People use mobile phones in four situations by age group

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/12/2020 dạng Bar chart: The graph shows the percentage of people who use mobile phones in four situations, grouped by four age groups. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/12/2020 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả số liệu của 3 hạng mục đầu tiên

  • Body 2: DOL tách hạng mục 'Family Dinner' ra để mô tả ở đoạn này vì số liêụ của nó thấp hơn hẳn so với những hạng mục còn lại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The younger the people, the more they used their own cell phones regardless of situations
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
People used cell phones while commuting on public transport most of the time, whereas the reverse trend was true during family dinner
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Public transportation, Street, and Restaurant
Idea 1
The 18-29 age group
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Public transportation - 90%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Street - 80%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Restaurant - above 70%
Idea 2
The 30-49 age group
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figures for three categories varied from less than 80% to 85%
Idea 3
The 50-64 age group
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There were 50%, 40% and 30% of phone users, respectively
Idea 4
The 65+ age group
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Recorded almost 20%, less than 10% and 10%, respectively
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Family dinner
Idea 1
The figures for all age brackets were quite similar
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Hovering at approximately 10%

📝 Bài mẫu

The bar chart

illustrates
the occasions where people of various age groups used mobile phones in
an unspecified country
in the year of 2015.

A glance at the bar chart reveals that the younger the people, the more they used their own cell phones regardless of situations. Another

highlight
is that people used cell phones while
commuting on public transport
most of the time, whereas
the reverse trend
was true during family dinner.

90%, 80% and just above 70% of

the youngest demographic
from 18 to 29 tended to spend time using cell phones on public transport, on the street and in restaurants respectively. These figures for age bracket 30 to 49 were quite similar varying from less than 80% to 85%. Moreover, there were 50%, 40% and 30% of
phone users
aged 50 to 64 on public transport, on the street and in restaurants, far
exceeding
the percentages of those who were 65 and above at almost 20%, less than 10% and 10% in turn.

The

proportion of phone users
was quite similar when it comes to family dinner for four
age brackets as
only
approximately
10% of them used cell phones in this situation.

(196 words)

📚 Vocabulary

Illustrate
/ˈɪləˌstreɪt/
(verb). Thể hiện, trình bày
vocab
An unspecified country
/ən ənˈspɛsəˌfaɪd ˈkʌntri/
(noun). Một quốc gia không xác định
vocab
The reverse trend
/ðə rɪˈvɜrs trɛnd/
(noun). Xu hướng đối lập
vocab
The youngest demographic
/ðə ˈjʌŋgəst ˌdɛməˈgræfɪk/
(noun). Nhóm người trẻ tuổi nhất
vocab
Spend time doing something
/spɛnd taɪm ˈduɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Dành thời gian làm gì
vocab
Vary from 80% to 85%
/ˈvɛri frʌm 80% tu 85%/
(verb). Dao động từ 80% đến 85%
Phone users
/foʊn ˈjuzərz/
(noun). Người dùng điện thoại
vocab
Commute on public transport
/kəmˈjutɪŋ ɑn ˈpʌblɪk ˈtrænspɔrt/
(verb). Đi làm bằng phương tiện công cộng
vocab
Exceed
/ɪkˈsid/
(verb). Vượt qua, vượt mặt
vocab
Proportion of phone users
/prəˈpɔrʃən ʌv foʊn ˈjuzərz/
(noun). Tỷ lệ của người dùng điện thoại
vocab
Age brackets
/eɪʤ ˈbrækəts/
(noun). Nhóm tuổi
Approximately
/əˈprɑksəmətli/
(adv). Xấp xỉ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing Task 1 Sample nhé!

Exercise 1:

1 Vietnam có xu hướng đối lập.

=> The

was true for Vietnam.

 

2 Anh ấy đã dành ra toàn buổi sáng để chơi game.

=> He has

.

 

3 Phần trăm học sinh nữ học tiếp đại học trong giai đoạn được khảo sát dao động từ 40% đến 60%.

=> The percentages of female students pursuing tertiary over the surveyed period

from 40% to 60%.

 

4 Tỷ lệ người dùng điện thoại ở Mỹ đang tăng mạnh.

=> The

in America is rising sharply.

💡 Gợi ý

spent the whole morning playing games

varied

reverse trend

proportion of phone users

Exercise 2:

QUIZ 1/4

Which is the synonym for 'illustrate'?

restate

0% chọn

depict

0% chọn

picturesque

0% chọn

Which is the synonym for 'approximately'?

Which is the synonym for 'exceed'?

Which is the synonym for 'the youngest age bracket'?

Đề thi thật phần Writing task 1 tháng 12/2020.

Bấm vào chuyên mục Bài mẫu IELTS Writing để tham khảo thêm những dạng bài khác.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The graph shows the percentage of people who use mobile phones in four situations, grouped by four age groups" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background