Number of hours each teacher spent teaching in different schools in 4 different countries

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 22/10/2022: The bar charts below show the number of hours each teacher spent teaching in different schools in four different countries in 2001. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/10/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của Japan và Iceland

 • Body 2: Mô tả số liệu của Spain và US

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Lower secondary and upper secondary teachers in the US taught significantly more hours than their counterparts in the other three countries.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Teachers in the primary grades put in comparable hours in all four countries.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Iceland - Primary and lower secondary teachers = approximately 600 (fewest).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Iceland - Upper-level secondary school teachers = enormous workload of about 900 hours
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Japan - teachers at all levels worked = 600 - 700 hours
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
US & Spain - primary teachers = around 650 hours
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Spain - lower secondary and upper secondary teachers = 750 and 900 hours
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
US - lower secondary and upper secondary teachers = 1000 and 1200 hours
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
Spain - teachers' workload gradually grew as they progressed from lower classes to higher grades. >> same increase in the US, but more dramatic
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given bar chart demonstrates the number of hours taught primary, lower secondary, and upper secondary by teachers in the US, Japan, Spain, and Iceland in 2001.

Overall, lower secondary and upper secondary teachers in the US taught significantly more hours than their

counterparts
in the other three countries. In addition, teachers in the primary grades put in
comparable
hours in all four countries.

Primary and lower secondary teachers in Iceland had the fewest working hours (at approximately 600). Notably, upper-level secondary school teachers in Iceland undertook an enormous

workload
of about 900 hours. In Japan, teachers at all levels worked between 600 and 700 hours, with hardly any
variation
between grade levels.

Primary teachers in the US and Spain worked similar hours, at around 650. However, lower secondary and upper secondary teachers in Spain worked 750 and 900 hours, respectively, whereas lower secondary and upper secondary teachers in the US worked 1000 and 1200 hours, respectively. Finally, teachers' workload gradually grew in Spain as they

progressed
from lower classes to higher grades, but in the United States, this increase was more dramatic.

(184 words)

📚 Vocabulary

counterpart
/ˈkaʊntərˌpɑrt/
(noun). đồng nghiệp (người giữ vị trí tương tự hoặc vật có chức năng tương tự - từ này được thường dùng để thay thế một từ khác đề cập trước trong câu)
vocab
comparable
/ˈkɑmpərəbəl/
(adj). tương đương, tương tự
vocab
workload
/ˈwɜrˌkloʊd/
(noun). khối lượng công việc
vocab
variation
/ˌvɛriˈeɪʃən/
(noun). biến thể, thay đổi
vocab
progress
/prəˈgrɛs/
(verb). phát triển, chuyển từ thấp lên cao
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise:

1 tương đương

=>

 

2 khối lượng công việc

=>

 

3 thay đổi

=>

 

4 đồng nghiệp

=>

 

5 phát triển, chuyển từ thấp lên cao

=>

💡 Gợi ý

counterpart

comparable

workload

variation

progress

Từ vựng quan trọng dùng trong Writing IELTS Task 2 Sample ngày 22/10/2022, tham khảo ngay nhé!

Những mẫu đề hay Task 1 tháng 10/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi. Sau sample "The bar charts below show the number of hours each teacher spent teaching in different schools in four different countries in 2001." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background