The maps below show the layouts of nature Museum between 2010 and 2013

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 29/10/2022 dạng Map: The maps below show the layouts of nature Museum between 2010 and 2013. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 29/10/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), kèm với 1 phần miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: để chỉ ra đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ miêu tả những chi tiết trong bản đồ của bảo tàng năm 2010.

 • Body 2: DOL sẽ miêu tả những chi tiết bảo tàng thay đổi vào năm 2013.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The most notable modifications were the museum expansion and the addition of various exhibits and amenities.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
2010
Idea 1
The museum had three primary exhibition galleries and a foyer with a ticket counter.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The dinosaur exhibit was positioned to the lobby's immediate left.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The ocean hall was situated right behind the lobby.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
The mammal showcase was installed in the chamber behind the dinosaur exhibit.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
2013
Idea 1
An expansion had been constructed to the building's east wing. → include a store and cafe, a new exhibit on human history, and a newly constructed mammal exhibit
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
In the area formerly occupied by the original mammal exhibit, a new exhibition on the Ice Age and a second exhibit on insects had been integrated.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The pictures demonstrate the development of a natural history museum in 2010 and 2013.

Overall, the museum experienced multiple

modifications
, the most notable of which were the museum expansion and the addition of various exhibits and amenities.

According to the first map, the museum had three primary

exhibition galleries
and a
foyer
with a ticket counter. The dinosaur exhibit was
positioned
to the lobby's immediate left, whereas the ocean hall was situated right behind the lobby. Finally, the mammal showcase was installed in the chamber behind the dinosaur exhibit.

In the second map, an expansion had been constructed to the building's east wing, which had previously been a courtyard. Specifically, this

renovated
part of the museum included a store and cafe, a new exhibit on human history, and a newly constructed mammal exhibit. In the area formerly
occupied
by the original mammal exhibit, a new exhibition on the Ice Age and a second exhibit on insects had been
integrated
.

(159 words)

📚 Vocabulary

modification
/ˌmɑdəfəˈkeɪʃən/
(noun). sự sửa đổi
vocab
exhibition gallery
/ˌɛksəˈbɪʃən ˈgæləri/
(noun). phòng triển lãm
vocab
foyer
/ˈfɔɪər/
(noun). tiền sảnh
vocab
position
/pəˈzɪʃən/
(verb). đặt (vị trí)
vocab
renovated
/ˈrɛnəˌveɪtɪd/
(adj). được cải tạo / sửa sang
vocab
occupy
/ˈɑkjəˌpaɪ/
(verb). chiếm
vocab
integrate
/ˈɪntəˌgreɪt/
(verb). tích hợp
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1:

1 Cần phải sửa đổi đáng kể hệ thống hiện có.

→ Considerable

of the existing system is needed.

 

2 Bảo tàng có ba phòng trưng bày triển lãm chính.

→ The museum had three primary

.

 

3 Tôi sẽ gặp bạn ở tiền sảnh lúc 8 giờ tối.

→ I’ll see you in the

at 8 o’clock.

💡 Gợi ý

exhibition galleries

modification

foyer

Exercise 2:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

01.

đặt (vị trí)

02.

được cải tạo / sửa sang

03.

chiếm

04.

tích hợp

Cùng luyện đề IELTS Writing Task 2 Sample ngày 29/10/2022 và từ vựng áp dụng làm bài.

Mẫu đề thi viết Task 1 hay tháng 10/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The maps below show the layouts of nature Museum between 2010 and 2013." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background