The diagram below shows how oil is extracted in the production of perfume

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 13/10/2022: The diagram below shows how oil is extracted in the production of perfume. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/10/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả 2 giai đoạn đầu

 • Body 2: Mô tả giai đoạn còn lại

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
The process consists of four key steps: producing hot steam => collecting refined essential oil and aromatic water
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1

  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Step 1 - 2:
Idea 1
Step 1: water is heated → generate steam → channel to a larger vessel containing aromatic plants
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Step 2: heated moisture from the boiler is utilized as a vaporizer → extract plant oil → the steam and oil vapor are transported to another chamber
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 4:
Topic Sentence
Step 3 - 4:
Idea 1
Step 3: the mixture is liquefied with cold and hot water at the bottom and top of the container
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Step 4: solvent is then sent to a separator → the impurities are removed → distilled essential oil and refined hydrolat
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

This picture shows the extraction of essential oil during the

manufacture
of perfume.

Overall, the process consists of four

key steps
, starting with producing hot steam by boiling water and concluding with collecting refined essential oil and aromatic water.

In the

initial
part of the procedure, water is heated in an
enclosed boiler
to
generate
steam, which is then channeled via a pipeline to a larger vessel containing aromatic plants. In the second stage, the heated moisture from the boiler is utilized as a vaporizer to extract plant oil from the source material, after which the steam and oil vapor combination is transported to another chamber, ready for the next phase.

In the third step, the mixture is

liquefied
in a
spiral cylinder
with cold and hot water at the bottom and top of the container, respectively. The
solvent
is then sent to a separator, where the
impurities
are removed, resulting in the distilled essential oil and refined hydrolat.

(159 words)

📚 Vocabulary

manufacture
/ˌmænjəˈfækʧər/
(noun). sản xuất
vocab
key step
/ki stɛp/
(noun). bước quan trọng
vocab
initial
/ɪˈnɪʃəl/
(verb). ban đầu
vocab
enclosed boiler
/ɛnˈkloʊzd ˈbɔɪlər/
(noun). lò hơi kín
vocab
generate
/ˈʤɛnəˌreɪt/
(verb). phát ra / tạo ra
vocab
liquefy
/ˈlɪkwəˌfaɪ/
(verb). hóa lỏng
vocab
spiral cylinder
/ˈspaɪrəl ˈsɪləndər/
(noun). ống xy-lanh xoắn ốc
vocab
solvent
/ˈsɑlvənt/
(noun). dung môi
vocab
impurity
/ɪmˈpjʊrəti/
(noun). tạp chất
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

01.

hóa lỏng

02.

ống xy-lanh xoắn ốc

03.

dung môi

04.

tạp chất

Exercise 2:

1 Sản xuất ô tô là một ngành kinh doanh béo bở.

=> The

of cars is a lucrative business.

 

2 Điều này sẽ không giải quyết được vấn đề nhưng đó là một bước quan trọng để đi đúng hướng. => This won't solve the problem but it's a

in the right direction.

3 Phản ứng ban đầu của tôi là từ chối lời đề nghị.

=> My

reaction was to decline the offer.

 

4 Một nồi hơi kín là một công cụ rất phổ biến trong phòng thí nghiệm.

=> An

is a very common tool in the lab.

💡 Gợi ý

manufacture

initial

key step

enclosed boiler

Luyện đề IELTS Writing Task 2 Sample ngày 13/10/2022 và điểm ngữ pháp quan trọng!

Tổng hợp bài viết task 1 hay tháng 10/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23. Sau sample The chart below shows the percentage of males ad females with higher education qualifications in five countries in 2001. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background