Percentage of males and females with higher education qualifications in 5 countries in 2001

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 23/07/2022: The chart below shows the percentage of males and females with higher education qualifications in five countries in 2001. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/07/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu về male graduates

 • Body 2: Mô tả số liệu về female graduates

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Germany and Switzerland had the highest percentage of males and females having higher education qualifications
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The percentage of women holding degrees in higher education in Japan was the lowest
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Male graduates
Idea 1
Germany, the UK, and the US shared the same figure of 35% - the lowest number
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Men pursuing higher education in Switzerland: the highest (45%) - 5% more than that in Japan
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Female graduates
Idea 1
The leading position was German with 45% >< one-quarter of Japanese fellows were graduates of tertiary education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The United States - 40%; Britain and Switzerland - 30% and 35%, respectively.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given bar chart illustrates the proportion of men and women in 5 countries who

pursued higher education
in 2001.

It can be seen that Germany and Switzerland had the highest percentage of males and females having higher education qualifications. In addition, the percentage of women

holding degrees in higher education
in Japan was the lowest among
the surveyed categories.

With regard to
male graduates, Germany, the UK, and the US
shared the same figure
of 35% - the lowest number recorded in this category. At the same time frame, the proportion of men pursuing higher education in Switzerland was the highest (45%) which was 5% more than that in Japan.

In terms of female graduates,

the leading position
was German with 45% of its women following higher education, and only
one-quarter
of Japanese fellows were graduates of
tertiary education
. The United States followed the trend in female graduation with a percentage of 40%. The proportion of females with higher degrees in Britain and Switzerland was 30% and 35%, respectively.

(170 words)

📚 Vocabulary

to pursue higher education
/tuː pəˈsjuː ˈhaɪər ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən/
(verb). theo học giáo dục đại học
vocab
to hold degrees
/tuː həʊld dɪˈgriːz/
(verb). có bằng cấp
vocab
the surveyed categories
/ðə sɜːˈveɪd ˈkætɪgəriz/
(noun). các danh mục được khảo sát
vocab
with regard to
/wɪð rɪˈgɑːd tuː/
(adv). liên quan đến, xét về
vocab
to share the same figure
/tuː ʃeə ðə seɪm ˈfɪgə/
(verb). có cùng số liệu
vocab
the leading position
/ðə ˈliːdɪŋ pəˈzɪʃən/
(noun). vị trí hàng đầu
vocab
one-quarter
/wʌn-ˈkwɔːtə/
(noun). một phần tư
vocab
tertiary education
/ˈtɜːʃəri ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən/
(noun). giáo dục sau trung học phổ thông
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Ngay cả sinh viên tốt nghiệp trường nghệ thuật cũng có thể theo học đại học để có được kiến thức chuyên sâu về phương tiện hoặc phong cách nghệ thuật ưa thích của họ.

=> Even art school graduates can

to gain in-depth knowledge of their preferred medium or artistic style.

 

2 Các ứng viên da đen thường ít có bằng cấp hơn các ứng viên da trắng.

=> Black job candidates are less likely

than white applicants.

 

3 Liên quan đến cuộc thảo luận về nhập cư, tôi muốn nghe ý kiến của cô Masolo.

=>

the discussion about immigration, I’d like to hear Ms. Masolo’s opinion.

 

4 Châu Âu đang ở vị trí hàng đầu trên thế giới ngày nay, một phần nhờ vào chương trình khung của Ủy ban.

=> Europe is in a

in the world today, partly thanks to the Commission's framework programme.

💡 Gợi ý

to hold degrees

leading position

pursue higher education

with regard to

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Có cùng số liệu

02.

Một phần tư

03.

Các danh mục được khảo sát

04.

Giáo dục sau trung học phổ thông

Bài mẫu hay Writing task 2 IELTS Sample ngày 23/07/2022 kèm từ vựng band 8.0 thường gặp.

Bài mẫu hay task 1 tháng 07/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 . Sau sample The chart below shows the percentage of males ad females with higher education qualifications in five countries in 2001. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background