How a hot balloon works - Đề thi ngày 28/05/2019

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/05/2019 dạng Process: The picture below shows how a hot balloon works. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Sample IELTS Writing Task 1 Process How a hot balloon works

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả phần bên dưới của khinh khí cầu

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả phần bên trên của khinh khí cầu

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Consists of 8 different parts
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Fly using propane
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The bottom part and how it operates
Idea 1
The bottom part
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Propane cylinders attached to the basket
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The burner lying on top of the basket creates flame
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The base is tied to the upper part using ropes
Idea 2
How it operates
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Hot air fills the balloon
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Hot air is lighter than the surrounding air
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The upper part
Idea 1
The skirt
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Connected to the envelope
Idea 2
The envelope
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Made up of numerous gores, panels, and a parachute valve
Idea 3
Parachute valve
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Allows the hot air balloon’s pilot to control the flight

📝 Bài mẫu

The presented diagram illustrates the structure and the working of a hot air balloon.

All in all, the hot air balloon consists of 8 different parts, three of which are located in the envelope - the largest part of the hot air balloon. Furthermore, the hot air balloon

relies on hot air to fly,
which is produced using propane.

First, two

propane cylinders
can be seen in the basket at the base of the hot air balloon. In order to fly, the propane is then mixed with air in the burner lying on top of the basket to create a flame that
heats up the air
. Following that, hot air fills the inside of the balloon and causes it to
rise high
. This is because hot air weighs less than the cool surrounding air. Additionally, the base is tied to the balloon’s skirt using
ropes
.

Next, it can be seen that connecting to the skirt is the

envelope
, which is made up of numerous
gores
,
panels
, and a
parachute valve
. This valve allows the hot air balloon’s pilot to control the flight by managing how much hot air can escape through this self-sealing flap.

(194 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo thêm những từ vựng bổ ích từ bài mẫu IELTS Task 1 ở trên.

To rely on hot air to fly
/tuː rɪˈlaɪ ɒn hɒt eə tuː flaɪ/
(verb). Phụ thuộc vào không khí nóng để bay
vocab
Propane cylinders
/ˈprəʊpeɪn ˈsɪlɪndəz/
(noun). Các bình propan
vocab
To heat up the air
/tuː hiːt ʌp ði eə/
(verb). Làm không khí nóng lên
vocab
To rise high
/tuː raɪz haɪ/
(verb). Bay cao lên
vocab
Ropes
/rəʊps/
(noun). Dây thừng
vocab
Envelope
/ˈɛnvələʊp/
(noun). Vỏ bọc (của khinh khí cầu)
vocab
Gores
/gɔːz/
(noun). Vạt chéo
vocab
Panels
/ˈpænlz/
(noun). Tấm pa nô
Parachute valve
/ˈpærəʃuːt vælv/
(noun). Van dù
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài viết mẫu IELTS nhé!

Exercise 1:

Các bình propan

=>

 

Dây thừng

=>

 

Vỏ bọc (của khinh khí cầu)

=>

 

Vạt chéo

=>

 

Tấm pa nô

=>

 

Van dù

=>

💡 Gợi ý

Panels

Parachute valve

Ropes

Gores

Propane cylinders

Envelope

Exercise 2:

QUIZ 1/3

The hot air balloon relies ____ hot air to fly.

about

0% chọn

in

0% chọn

on

0% chọn

What does the burner do?

Hot air fills the inside of the balloon and causes it to _____ high.

Đề thi Viết hay nhất tháng 5/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi Sau sample "The picture below shows how a hot balloon works." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background