Car ownership in the UK - Đề thi ngày 11/05/2019

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/05/2019 dạng Line graph: The chart below gives information about car ownership in the UK from 1975 to 2005. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Line graph: Car ownership in the UK - IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Most UK residents had only one car
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
More and more people possessed 2 or 3 cars → a drop in the figure for people who owned no car
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In specific
Idea 1
1975:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 43% of the UK population had no car
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • one-car owners - 45%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • two-car and three-car owners - 7% and 3%, respectively
Idea 2
1985
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figures for one-car owners and people who had no car declined by 7% and 18%, respectively
Idea 3
1985 - 2005
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The percentage of people who own one car recovered back to 45%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The percentage of people who had no car decreased to 22%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Two-cars and three-cars owners - enjoyed steady growth, amounting to 18% and 9% in 2005.

📝 Bài mẫu

The line graph details the changes in

car ownership
in the UK between 1975 and 2005.

Looking at the graph from an overall perspective, it can be seen that most UK residents had only one car. Also, more and more people possessed 2 or 3 cars

over the surveyed period
, which resulted in
a corresponding drop
in the figure for people who owned no car.

In 1975, 43% of the UK population had no car at all, approximately close to that of

one-car owner
at 45%. These figures
far exceeded
those of two-car and three car owners with 7% and 3% respectively. 10 years later, both percentages of one-car owners and people who had no car saw a
precipitous decline
of 7% and a dramatic 18% in turn.
From this point
, the former started to recover back to 45% in 2005, whilst the latter continued to
drop slightly
and reach a low of 22% at the end of the period. Both figures for owners of two cars and three cars
enjoyed steady growth
, amounting to 18% and 9% in 2005.

(183 words)

📚 Vocabulary

Tham khảo danh sách từ vựng cần thiết xuất hiện trong bài mẫu IELTS Writing Task 1.

Car ownership
/kɑr ˈoʊnərˌʃɪp/
(noun). Sự sở hữu xe hơi
vocab
Over the surveyed period
/ˈoʊvər ðə sərˈveɪd ˈpɪriəd/
(adv). Kỳ khảo sát
A corresponding drop
/ə ˌkɔrəˈspɑndɪŋ drɑp/
(noun). Một đợt giảm tương ứng
vocab
Close to something
/kloʊs tu/
(adj). Gần (bằng) cái gì đó
One-car owner
/wʌn-kɑr ˈoʊnər/
(noun). Người có 1 xe
Far exceed something
/fɑr ɪkˈsid ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Vượt xa cái gì đó
vocab
See a precipitous decline of 7%
/si ə prɪˈsɪpɪtəs dɪˈklaɪn ʌv 7%/
(verb). Giảm mạnh 7%
vocab
From this point
/frʌm ðɪs pɔɪnt/
(preposition). Từ lúc này
Drop slightly
/drɑp ˈslaɪtli/
(verb). Giảm nhẹ
vocab
Enjoy steady growth
/ɛnˈʤɔɪd ˈstɛdi groʊθ/
(verb). Tăng dần dần
vocab
Amount to 18% and 9%
/əˈmaʊnt tu 18% ænd 9%/
(verb). Lên tới 18% và 9%

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

Which is the synonym of 'a precipitous decline'?

a plateau

0% chọn

a drastic drop

0% chọn

a slight decrease

0% chọn

Which of these phrases means to 'reach a particular point/level'?

Which is the synonym of the 'enjoy steady growth'?

Which is the synonym of 'drop slightly'?

When the figure for A drops, that of B increases

=> B experiences a _____ increase as the figure for A drops.

Exercise 2:

1 Biểu đồ đường đưa chi tiết về những thay đổi trong việc sở hữu xe hơi ở Anh từ năm 1975 tới 2005.

=> The line graph details the changes in

in the UK between 1975 and 2005.

 

2 Ngày càng có nhiều người sở hữu 2 hoặc 3 xe trong giai đoạn khảo sát.

=> More and more people possessed 2 or 3 cars

3 Số liệu của Thái Lan (45%) thì gần bằng số liệu của Singapore (47%)

=> The figure for Thailand (45%) is

that of Singapore (47%).

 

4 Số lượng người chỉ sở hữu 1 xe hơi vẫn luôn là cao nhất trong suốt giai đoạn được khảo sát.

=> The number of

remained the highest throughout the surveyed period.

 

5 Anh ấy là một trong những học trò mà đã vượt xa giáo viên của mình.

=> He's the only disciple that has

his teacher.

💡 Gợi ý

over the surveyed period

far exceeded

close to

car ownership

one-car owners

Bài mẫu tuyển chọn tháng 5/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The chart below gives information about car ownership in the UK from 1975 to 2005." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background