Percentages of individuals under the age of 18 and over 60 in California, Utah, and Florida

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/10/2021 dạng Table. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/10/2021 kèm bài mẫu

📝 Bài mẫu

The table illustrates the percentages of citizens under 18 and over 60 together with

the average yearly income
and
the rates of population
living in poverty
across 3 states in America: California, Utah and Florida.

Overall, it is apparent that Utal has the highest percentage of

adolescents
while Florida possesses the highest number of the elderly. In regards to the average income and the percentage of
impoverished
populace, California ranked the highest.

In terms of the number of young people, roughly one third of Utal population (28%) are under the age of 18 while California and Florida have quite similar percentages of 17% and 16%, respectively. On the other hand, the percentage of citizens aged 60 and above in Florida, which is 23%, is almost

triple
the rate of Utah at 8%. Meanwhile, California ranks second regarding the percentage of elderly citizens at 13%.

Regarding the average income per capita, California

took the lead
at 23,000 dollars, followed by Florida at 22,000 dollars, and Utal at 17,000 dollars. The percentage of the impoverished population witnesses the same pattern, with California’s figure standing at 16%, and Florida’s and Utal’s percentages reaching 12% and 9% accordingly.

(194 words)

📚 Vocabulary

the average yearly income
/ði ˈævərɪʤ ˈjɪəli ˈɪnkʌm/
(noun). thu nhập trung bình hàng năm
vocab
the rates of population
/ðə reɪts ɒv ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
(noun). tỷ lệ dân số
vocab
to live in poverty
/tuː lɪv ɪn ˈpɒvəti/
(verb). sống trong nghèo đói
vocab
adolescent
/ˌædəʊˈlɛsnt/
(noun). thanh niên
vocab
impoverished
/ɪmˈpɒvərɪʃt/
(adj). bần cùng, nghèo khổ
vocab
triple
/ˈtrɪpl/
(adj). gấp ba
vocab
to take the lead
/tuː teɪk ðə liːd/
(verb). đi đầu
vocab

✨ Bài tập Exercise

Cùng làm 2 bài tập dưới đây để ôn tập lại từ vựng nhé!

Exercise 1:

1 Hầu hết các quốc gia Trung Đông đều có tỷ lệ gia tăng dân số rất cao.

=> Most Middle Eastern countries have extremely high

growth.

 

2 Nhiều người già phải sống trong cảnh nghèo đói vì giá cả sinh hoạt ngày càng tăng cao.

=> Many old people have to

because of the steady rise in the cost of living.

 

3 Con cái của họ giờ đã trở thành thanh niên.

=> Their children are now

.

 

4 Những người dân ở nông thôn đã trở nên nghèo khổ vì nền kinh tế sụp đổ.

=> The rural people have been

by a collapsing economy.

💡 Gợi ý

impoverished

live in poverty

rates of population

adolescents

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Gấp ba

02.

Bần cùng, nghèo khổ

03.

Tỷ lệ dân số

04.

Thanh niên

Dành thời gian làm đề IELTS Writing Task 2 ngày 30/10/2021 ngay nhé!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The table below shows the percentages of individuals under the age of 18 and over 60 in California, Utah, and Florida, as well as their average annual income and impoverished population." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background