Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/11/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/11/2023 dạng Bar chart: The chart below shows the yield of wheat, barley, rice, and other grains grown in three different countries in 2001.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/11/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả số liệu của Barley và Wheat.

  • Body 2: DOL mô tả số liệu của Rice và Other Grains.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
The USA and China: the leading grain producers.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Other grains were the most abundantly produced.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Barley:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The USA took the lead (around 7.2 million tonnes) >>> exceeding China by roughly 1 million tonnes; and quadrupling India's output.
Idea 2
Wheat: a parallel pattern
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 3.5, 2.5, and 1.2 million tonnes for the USA, China, and India, respectively.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence

Idea 1
Rice:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • China: the highest yield (6 million tonnes).
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The USA followed behind (5 million tonnes) = x5 India
Idea 2
Other grains:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • China and the US: the same amount (each 9 million tonnes)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • India was significantly lower (< under 2 million tonnes).

📝 Bài mẫu

The bar chart compares the production of wheat, barley, rice, and other grains grown in three different countries in 2001.

Overall, the USA and China emerged as

the leading grain producers
,
surpassing
India by a substantial margin. Moreover, other grains were the most
abundantly
produced across all three nations,
followed by
barley, rice, and finally wheat.

Regarding barley production, the USA took the lead, with around 7.2 million tonnes,

slightly exceeding
the figure for China by
roughly
1 million tonnes and
quadrupling
India's
output
.
A parallel pattern
was observed in wheat production, with quantities
standing at
about 3.5, 2.5, and 1.2 million tonnes for the USA, China, and India, respectively.

Concerning rice cultivation, China had the highest yield at 6 million tonnes. The USA closely

followed behind
with 6 million tonnes, which was six times as high as the figure for India. In terms of other grains, China and the US
share the same amount
, each producing 9 million tonnes, while the yield of India was
significantly lower
, at just under 2 million tonnes.

(174 words)

📚 Vocabulary

the leading grain producers
/ðə ˈliːdɪŋ ɡreɪn prəˈdjuːsəz/
(noun). những nhà sản xuất ngũ cốc hàng đầu
vocab
surpass
/sɜːˈpɑːs/
(verb). vượt qua
vocab
abundantly
/əˈbʌndᵊntli/
(adv). dồi dào
vocab
follow by
/ˈfɒləʊ baɪ/
(verb). theo sau bởi
vocab
slightly exceed
/ˈslaɪtli ɪkˈsiːd/
(verb). vượt qua một chút
vocab
roughly
/ˈrʌfli/
(adv). khoảng
vocab
quadruple
/kwɒdˈruːpᵊl/
(verb). tăng gấp bốn lần
vocab
output
/ˈaʊtpʊt/
(noun). sản lượng
vocab
A parallel pattern
/ə ˈpærəlɛl ˈpætᵊn/
(noun). một mô hình tương tự
vocab
stand at
/ˈstænd æt/
(verb). ở mức
vocab
follow behind
/ˈfɒləʊ bɪˈhaɪnd/
(verb). theo sau
vocab
share the same amount
/ʃeə ðə seɪm əˈmaʊnt/
(verb). chia sẻ cùng một số lượng
vocab
significantly lower
/sɪɡˈnɪfɪkᵊntli ˈləʊə/
(adj). thấp hơn đáng kể
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Hoa Kỳ và Trung Quốc là những nhà sản xuất ngũ cốc hàng đầu thế giới, đóng góp đáng kể vào nguồn cung lương thực thế giới.

--> The United States and China are

globally, contributing significantly to the world's food supply.

 

2 Trong những năm gần đây, năng suất nông nghiệp của Trung Quốc đã vượt qua nhiều quốc gia khác nhờ những tiến bộ về công nghệ.

--> In recent years, China's agricultural productivity has been

that of many other nations due to advancements in technology.

 

3 Lúa mì là một trong những loại ngũ cốc được sản xuất dồi dào nhất trên toàn thế giới, đóng vai trò quan trọng trong an ninh lương thực toàn cầu.

--> Wheat is one of the most

produced grains worldwide, playing a crucial role in global food security.

 

4 Ấn Độ là nước sản xuất gạo lớn, theo sau bởi các nước như Thái Lan và Việt Nam trong bảng xếp hạng toàn cầu.

--> India is a major rice producer,

countries like Thailand and Vietnam in the global rankings.

 

5 Sản lượng đậu tương của Brazil năm nay vượt qua một chút so với dự báo, góp phần tạo ra thặng dư trên thị trường toàn cầu.

--> Brazil's soybean production is

projections this year, contributing to a surplus in the global market.

 

6 Khoảng 80% ngô trên thế giới được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong chăn nuôi.

-->

80% of the world's maize is used for animal feed, emphasizing its significance in livestock farming.

 

7 Việc áp dụng các biện pháp nông nghiệp hiện đại đã giúp năng suất lúa tăng gấp bốn lần ở một số vùng, làm thay đổi nền kinh tế địa phương.

--> The use of modern agricultural practices has led to

rice yields in some regions, transforming local economies.

💡 Gợi ý

slightly exceeding

surpassing

followed by

the leading grain producers

Roughly

quadrupling

abundantly

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

sản lượng

02.

một mô hình tương tự

03.

ở mức

04.

theo sau

05.

chia sẻ cùng một số lượng

06.

thấp hơn đáng kể

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The chart below shows the numbers of three types of visitors to a museum between 1997 and 2012, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Sử dụng đa dạng các cấu trúc so sánh

check Cấu trúc so sánh nhất với trạng từ: S +Vtobe + the most + adverb +V3/ed

Ví dụ: Other grains were the most abundantly produced across all three nations.

check Các từ so sánh: surpassing, exceeding

Ví dụ: The USA and China emerged as the leading grain producers, surpassing India by a substantial margin.

Ví dụ: The USA took the lead, with around 7.2 million tonnes, slightly exceeding the figure for China by roughly 1 million tonnes.

2. Sử dụng cấu trúc tương phản:

check Cấu trúc: SV, while SV

Ví dụ: China and the US share the same amount, each producing 9 million tonnes, while the yield of India was significantly lower, at just under 2 million tonnes.

3. Sử dụng đa dạng các logical connectors

- Moreover

- Concerning

- In terms of

smiley18 Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background