Why do people waste food? How to solve?

Bài mẫu đề thi Writing task 2 IELTS ngày 08/06/2020 chủ đề đồ ăn & thức uống (foods & drinks): In many countries, people throw away a lot of food from restaurants and shops. Why do people waste food? How to solve? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để giới thiệu về các Causes (nguyên nhân) và Solutions (giải pháp) mình đưa ra

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL chỉ ra một vài nguyên nhân gây ra việc lãng phí lương thực ở nhà hàng và cửa hàng thực phẩm

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng chỉ ra một số giải pháp cho vấn đề như tặng thức ăn hoặc thiết kế lại thực đơn và số lượng khẩu phần

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là có các nguyên nhân cũng như giải pháp cho việc lãng phí lương thực ở nhà hàng và cửa hàng thực phẩm

Insert Statement here...
Although there are legitimate reasons for food waste from restaurants and food shops, there are also solutions to it.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Causes
Idea 1
Overestimate number of customers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Customer flow varies day to day → some restaurants can overestimate just to be safe
Idea 2
Avoid being sued for using old food
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many filed cases against shops / restaurants for food poisoning → avoid that chance
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
Donate extra food
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Give to employees, homeless people, orphan shelters...
Idea 2
Avoid over preparing food
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Survey customer flow, design better menus to overcome food waste…

📝 Bài mẫu

Nowadays, with the

prevalence of restaurants and food shops
, many people are concerned that
food waste
from these businesses is becoming a problem. Although there are
legitimate reasons
for the problem, there are also solutions to it.

The most common reason why restaurants throw away food at the end of the day is overestimating the number of their customers. Restaurants are not entirely to blame for this since

customer flow
varies from day to day and depends on
multiple factors
, such as traffic or weather. For example, on rainy days, restaurants can
expect a significant reduction
in the number of customers. Another cause of food waste in food businesses is to
avoid lawsuits for food poisoning
. If a restaurant reuses its ingredients for the next day’s food, it runs a risk of food poisoning, which usually ends up either in a bad review or a lawsuit against the business. For example, many
franchise
bakeries have their employees throwing away any baked goods that did not make the sale at the end of the day.

However, fortunately, there are some solutions to prevent or lessen the effects of this problem. The first solution, already used by multiple restaurants, is to donate the extra food.

Homeless shelters, orphanages
, or even the employees themselves would greatly appreciate the food. Many restaurants in rural areas even feed the waste veggies to their farmed animals, like cows and pigs. However, to prevent food waste from happening in the first place, restaurants need to
avoid over-preparing food
.
Large-scale restaurants
can afford to survey how their customer flow fluctuates with different factors to predict how many portions they should make each day. Businesses can also design better menus to minimize potential food waste. For example, menus that have multiple dishes that share common ingredients can reduce material waste.

In conclusion, although there are legitimate reasons why restaurants and shops find it hard to prevent food waste, there are still solutions that can prevent or lessen the effects of food waste.

(335 words)

📚 Vocabulary

Prevalence of restaurants and food shops
/ˈprɛvələns ʌv ˈrɛstəˌrɑnts ænd fud ʃɑps/
(noun). Sự thịnh hành của các nhà hàng và cửa hàng bán đồ ăn.
vocab
Food waste
/fud weɪst/
(noun). Thức ăn lãng phí
vocab
Legitimate reasons
/ləˈʤɪtəmət ˈrizənz/
(noun). Những lý do hợp lý
vocab
At the end of the day
/æt ði ɛnd ʌv ðə deɪ/
(adv). Vào cuối ngày
vocab
Overestimate
/ˌoʊvəˈrɛstəˌmeɪtɪŋ/
(verb). Đánh giá quá cao
vocab
Customer flow
/ˈkʌstəmər floʊ/
(noun). Lưu lượng khách hàng
vocab
Varies from day to day
/ˈvɛriz frʌm deɪ tu deɪ/
(verb). Thay đổi hằng ngày
vocab
Multiple factors
/ˈmʌltəpəl ˈfæktərz/
(noun). Nhiều yếu tố
vocab
Expect a significant reduction
/ɪkˈspɛkt ə səgˈnɪfɪkənt rəˈdʌkʃən/
(verb). Thấy trước một sự thâm hút lớn
vocab
Avoid lawsuits for food poisoning
/əˈvɔɪd ˈlɔˌsuts fɔr fud ˈpɔɪzənɪŋ/
(verb). Tránh bị kiện vì ngộ độc thực phẩm
vocab
Reuse ingredient
/riˈjuz ɪnˈgridiənt/
(verb). Tái sử dụng nguyên liệu
vocab
Franchise
/ˈfrænˌʧaɪz/
(noun). Chuỗi nhượng quyền
vocab
Homeless shelters, orphanages
/ˈhoʊmləs ˈʃɛltərz, ˈɔrfənɪʤɪz/
(noun). Nơi ở của người vô gia cư, trại mồ côi
vocab
Avoid over-preparing food
/əˈvɔɪd ˈoʊvər-priˈpɛrɪŋ fud/
(verb). Tránh làm sẵn quá nhiều thức ăn
vocab
Large-scale restaurants
/lɑrʤ-skeɪl ˈrɛstəˌrɑnts/
(noun). Những nhà hàng quy mô lớn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

01.

Thức ăn lãng phí

=>

02.

Những lý do hợp lý

=>

03.

Đánh giá quá cao

=>

04.

Lưu lượng khách hàng

=>

05.

Nhiều yếu tố

=>

06.

Chuỗi nhượng quyền

=>

07.

Tái sử dụng nguyên liệu

=>

Exercise 2

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Sự thịnh hành của các nhà hàng và cửa hàng bán đồ ăn đã góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp thực phẩm.

 

=> The

contributed to the significant growth of food industry.

 

 

2 Tôi sẽ làm xong vào cuối ngày.

 

=> I will finish it

.

 

 

3 Thực đơn thay đổi theo từng ngày.

 

=> The menu

.

 

 

4 Cô ấy đã dự đoán được sự sụt giảm khách tham quan lớn.

 

=> She

in the number of visitors.

 

 

5 Nhà hàng phải tránh việc kiện tụng liên quan tới ngộ độc thực phẩm.

 

=> It's important that restaurants

.

 

 

6 Hôm qua tôi đã ghé thăm một vài nơi ở của người vô gia cư và trại mồ côi.

 

=> Yesterday, I visited a few

.

 

 

7 Các đầu bếp nên tránh làm sẵn quá nhiều thức ăn.

 

=> Cooks should

.

 

 

8 Những nhà hàng quy mô lớn có thể kiếm rất nhiều tiền.

 

=>

make lots of money.

💡 Gợi ý

varies from day to day

expected a significant reduction

prevalence of restaurants and food shops

avoid over-preparing food

Large-scale restaurants

homeless shelters, and orphanages

at the end of the day

avoid lawsuits for food poisoning

Xem thêm một số bài mẫu Writing IELTS hay khác tại trang IELTS Writing Task 2 Samples của DOL Tự Học nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley13 Sau sample "In many countries, people throw away a lot of food from restaurants and shops. Why do you think people waste food in this way? What can be done to reduce the amount of food thrown away?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Causes and Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Food & Drinks mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background