Vertical construction or horizontal construction is better at solving housing problem for growing populations?

Bài mẫu đề thi Writing task 2 IELTS ngày 23/06/2020 chủ đề kiến trúc (architecture): Some cities create housing for growing populations by building taller buildings while other cities have opted to build on wider areas of land. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì DOL đồng tình với việc khuyến khích sử dụng thức ăn biến đổi gen, DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích để ủng hộ cho quan điểm của mình

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những vấn đề không tốt mà thức ăn biến đổi gen có thể mang lại.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết dù là có những hạn chế nhưng thức ăn biến đổi gen vẫn là một giải pháp rất tốt để giải quyết vấn đề thiếu lương thực.

Insert Statement here...
I do not think there is a one-size-fits-all solution and that it depends on the city.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Vertical development
Idea 1
Suitable for cities that are densely populated
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Too many people → if develop horizontally → rising rents and house prices → grow vertically to ensure low rents → less financial pressure
Idea 2
Convenience and a sense of community
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Apartments are pre-furnished, have security systems, reception area, nearby supermarkets and convenience stores, schools (Vinhomes essentially) → convenient | living with other people nearby → sense of community (people living in the same apt or same floor)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Horizontal development
Idea 1
Suitable for cities that have their population more spreaded out
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Have vast land areas → cheaper housing prices
Idea 2
More privacy, more space for children to move around, less pollutants, less conflicts with neighbors
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

With the increasing population in urban areas, many cities have opted for either developing

vertical housing
or
horizontal housing
. I do not think there is a
one-size-fits-all solution
and that it depends on the city.

The vertical development style means focusing on building apartments to house people. Because an apartment building can host many people, this option will reduce the average rent and house prices. It is most suitable for

densely populated cities
, like New York, Hong Kong, or Ho Chi Minh City. Also, a city like this has the benefit of providing convenience and
a sense of community
. Most apartments are
pre-furnished
and near supermarkets and schools, have security systems and reception areas. These features make life in them comfortable. Some apartments also have Facebook groups to connect residents by letting their kids hang out with each other or going for a walk together.

However, a horizontal development style, which means building on vast land areas, would be more suitable for cities with decentralized residents. What this means is that their citizens are not clumping up near the central areas but rather scattered out in the outskirts. These areas will have lower land prices due to

availability
. A benefit of living here is that there is more privacy since there will not be as many neighbors as there are in apartments. Another advantage is that children will have more spaces due to houses having a backyard or a garden. This feature is
essential to a child's development
because they tend to be more active and nature-loving.

In conclusion, both building taller buildings and building over vast land areas are effective methods to accommodate the population due to their benefits. However, which way a city should follow depends on how the population is distributed in that city.

(301 words)

📚 Vocabulary

List từ vựng bổ ích được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi.

Vertical housing
/ˈvɜrtɪkəl ˈhaʊzɪŋ/
(noun). Xây nhà theo hướng thẳng đứng (xây cao lên)
vocab
Horizontal housing
/ˌhɔrəˈzɑntəl ˈhaʊzɪŋ/
(noun). Xây nhà theo hướng ngang (xây ít tầng nhưng rộng)
vocab
One-size-fits-all solution
/wʌn-saɪz-fɪts-ɔl səˈluʃən/
(noun). Giải pháp mà áp dụng cho trường hợp nào cũng được
To house somebody
/tu haʊs ˈsʌmˌbɑdi/
(verb). Cho ai đó chỗ ở, chỗ trú
Densely populated cities
/ˈdɛnsli ˈpɑpjəˌleɪtəd ˈsɪtiz/
(noun). Đô thị có mật độ dân số cao
vocab
A sense of community
/ə sɛns ʌv kəmˈjunəti/
(noun). Cảm giác như đang sống trong một cộng đồng
Pre-furnished
/pri-ˈfɜrnɪʃt/
(adj). Đã có sẵn một số nội thất cơ bản
vocab
To clump
/tu klʌmp/
(verb). Dồn, tích tụ vào một nơi
To be scattered
/tu bi ˈskætərd/
(adj). Rải rác
vocab
Availability
/əˌveɪləˈbɪləti/
(noun). Tính khả dụng
To be essential to a child’s development
/tu bi ɪˈsɛnʃəl tu ə ʧaɪldz dɪˈvɛləpmənt/
(adj). Quan trọng với sự phát triển của trẻ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1

Điền vào chỗ trống với các danh từ phù hợp.

 

01.
means prioritizing the construction of higher buildings over the construction of lower but wider ones.

 

02.
housing takes more space compared to vertical housing.

 

Wearing masks in public places and getting vaccinated are

03.
that can help the public to reduce the spread of the virus.

 

04.
describe cities whose populations are extremely large.

 

A

05.
refers to the feeling that the members matter to one another and to the group

 

If a model of smartphone has limited

06.
, there are very few of them and it's not easy to buy them.

Exercise 2

Những người bị mất nhà trong cơn lũ đang được cho ở tạm ở các trung tâm cộng đồng.

=> People whose homes were flooded

in community centres.

 

Căn hộ này thật ra khá rẻ, vì tính ra thì nó đã có một số nội thất cơ bản và nằm ở một khu vực khá tốt.

=> This apartment is actually very cheap, considering it is already

and is located in a very good neighborhood.

 

Đường ống bị nghẹt vì tóc anh ấy đang dồn đầy cái cống.

=> The pipes was stuck because his hair

the drain.

 

Quần áo cô ấy rải rác khắp nơi từ phòng khách đến phòng ngủ.

=> Her clothes

everywhere from the living room to her bedroom.

 

Tình yêu của bố mẹ cực kì quan trọng với sự phát triển của trẻ.

=> The parents' love is

.

💡 Gợi ý

pre-furnished

is clumping up

were temporarily housed

essential to a child's development

was scattered

availability

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Some cities create housing for growing populations by building taller buildings while other cities have opted to build on wider areas of land. Which solution is better?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Architecture.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background