Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 10/12/2022

Chủ đề Thể thao (Sport) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

  • Body 1: DOL giải thích sự cần thiết của thể lực trong thể thao.

  • Body 2: DOL giải thích sự cần thiết của trí lực trong thể thao.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
Both physical and intellectual ability, in my opinion, are equally significant to achieving success on the athletic field.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Firstly, physical prowess is necessary for success in sports since most sporting activities entail some sort of physical ability.
Idea 1
Sports are invented to highlight physical abilities.
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • the team with the most muscular bodies often triumphs.
  • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Example: football (also other sports) >> team with players that can cover more ground faster >> higher chance of winning
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
On the other hand, although physical ability certainly helps increase one's chances of winning, many people also believe having a strong mind is essential.
Idea 1
Teams might still be vulnerable when they lack the skill to use strategic moves effectively.
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Example: basketball - the team with superior plans and preparation >> overwhelm and win

📝 Bài mẫu

It has been said that physical ability is the most crucial aspect in achieving success in sports, while others argue that other essential variables are involved. Both

physical and intellectual ability
, in my opinion, are equally significant to achieving success on the athletic field.

Firstly, physical

prowess
is necessary for success in sports since most sporting activities
entail
some sort of physical ability. Even while various sports require varied levels of strength from the individual, the team with the most muscular bodies will often
triumph
. This is because sports were initially invented to highlight physical abilities like speed, strength, and stamina. In a football game, for instance, the team with players that are physically able to cover more ground faster has a better chance of winning. This also happens in most other sports, and it has been widely accepted that a well-trained
physique
can boost
the likelihood of victory
.

On the other hand, although physical ability certainly helps increase one's chances of winning, many people also believe having a strong mind is essential. Even if all players are physically capable of defeating the other squad, the team might still be

vulnerable
when they lack the skill to use strategic moves effectively. In sports such as basketball, for instance, even when the opposing team is in greater physical condition, the team with
superior
plans and preparation not only
overwhelms
the opponent but ultimately causes them to lose the game. In instances like these,
intellectual capacity
is crucial in sports.

In conclusion, I believe that having a solid intellect is crucial to succeeding on the sports field, even while physical talent helps boost one's chances of winning.

(276 words)

📚 Vocabulary

physical and intellectual ability
/ˈfɪzɪkəl ænd ˌɪntəˈlɛkʧuəl əˈbɪləti/
(noun). khả năng thể chất và trí tuệ
vocab
prowess
/ˈpraʊəs/
(noun). năng lực
vocab
entail
/ɪnˈteɪl/
(verb). bao gồm
vocab
triumph
/ˈtraɪəmf/
(verb). chiến thắng
vocab
physique
/fəˈzik/
(noun). vóc dáng
vocab
the likelihood of victory
/ðə ˈlaɪkliˌhʊd ʌv ˈvɪktəri/
(noun). khả năng chiến thắng
vocab
vulnerable
/ˈvʌlnərəbəl/
(adj). dễ bị tổn thương/ ảnh hưởng
vocab
superior
/suˈpɪriər/
(adj). vượt trội
vocab
overwhelm
/ˌoʊvərˈwɛlm/
(verb). áp đảo, làm choáng ngợp
vocab
intellectual capacity
/ˌɪntəˈlɛkʧuəl kəˈpæsəti/
(noun). năng lực trí tuệ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS Task 2 nhé!

Exercise 1:

1 Cả khả năng thể chất và trí tuệ đều quan trọng như nhau để đạt được thành công trên sân thể thao.

=> Both

are equally significant to achieving success on the athletic field.

 

2 Năng lực thể chất là cần thiết để trở thành một vận động viên.

=>

is necessary for becoming an athlete.

 

3 Công việc thực sự bao gồm làm những gì?

=> What does the job actually

?

 

4 Argentina chiến thắng 3–0 trong trận chung kết.

=> Argentina

3–0 in the final.

 

5 Anh ấy có vóc dáng cường tráng của một cầu thủ bóng bầu dục.

=> He has the powerful

of a rugby player.

💡 Gợi ý

physical and intellectual ability

triumphed

prowess

physique

entail

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

khả năng chiến thắng

02.

dễ bị tổn thương/ ảnh hưởng

03.

vượt trội

04.

áp đảo, làm choáng ngợp

05.

năng lực trí tuệ

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people believe that success in sports depends on physical ability while others believe that there are more important factors involved in success in sports. Discuss both views and give your own opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Sport.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley20

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background