Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 29/12/2022

Chủ đề tội phạm (crime) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí cho đề thi ngày 29/12/2022.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm).

Thân bài:

  • Body 1: DOL sẽ giải thích vì sao tăng tuổi lái xe tối thiểu có thể giảm tai nạn giao thông.

  • Body 2: DOL sẽ đề xuất một giải pháp hiệu quả hơn - tăng mức độ của các hình thức xử phạt người vi phạm luật giao thông.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại những ý chính đã nêu trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
To some extent, while I agree that this strategy may reduce the number of traffic accidents, I believe harsher punishments are significantly more effective and are currently in place in several nations.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Admittedly, a higher legal driving age will help considerably minimize road accidents.
Idea 1
Young people cannot realize the risks.
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • many vehicle accidents --> caused by reckless driving by young people --> underage drivers cannot appreciate the severity of the risks of dangerous behaviours
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Increasing the severity of the penalties for those who are found guilty of driving offenses is a more efficient strategy to protect the safety of roadway traffic.
Idea 1
Penalties dissuade would-be offenders and reduce offender recidivism.
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • example: a drunk driver in Canada = up to five years in jail and a ten-year driving suspension.

📝 Bài mẫu

Some argue that raising the minimum age at which individuals may legally operate a car or motorcycle is the most effective strategy to improve road safety. To some extent, while I agree that this strategy may reduce the number of traffic accidents, I believe harsher punishments are significantly more effective and are currently in place in several nations.

Admittedly, a higher legal driving age will help considerably minimize road accidents. The reality is that many vehicle accidents may be traced back to reckless driving by young people. Many of these drivers are

underage
and, as a result, do not yet have the
maturity
to fully appreciate the severity of the risks they pose when they
engage in dangerous behaviours
like speeding or drinking while driving. Increasing the minimum age to drive may ensure that even the youngest drivers are mature enough to drive safely, protecting themselves and others on the road.

On the other hand, I believe this strategy has limited success since many young people today still

operate automobiles without proper licensing
. Therefore, increasing
the severity of the penalties
for those who are found guilty of driving offenses is a more efficient strategy to protect the safety of roadway traffic. For instance, a person convicted of driving while
under the influence of alcohol
in Canada faces a possible
jail term
of up to five years and a ten-year driving suspension. These penalties have the ability to
dissuade
would-be offenders
and reduce offender
recidivism
.

In conclusion, increasing the legal age to drive may improve road safety; however, I think stricter penalties would have a far greater impact on reducing road accidents.

(273 words)

📚 Vocabulary

underage
/ˈʌndərɪʤ/
(adj). chưa đủ tuổi
vocab
maturity
/məˈʧʊrəti/
(noun). trưởng thành
vocab
engage in dangerous behaviours
/ɛnˈɡeɪʤ ɪn ˈdeɪnʤərəs bɪˈheɪvjərs/
(verb). thực hiện các hành vi nguy hiểm
vocab
operate automobiles without proper licensing
/ˈɑpəˌreɪt ˈɔtəmoʊˌbilz wɪˈθaʊt ˈprɑpər ˈlaɪsənsɪŋ/
(verb). lái ô tô mà không có giấy phép
vocab
the severity of the penalties
/ðə sɪˈvɛrɪti ʌv ðə ˈpɛnəltiz/
(noun). mức độ nghiêm trọng của các hình phạt
vocab
under the influence of alcohol
/ˈʌndər ði ˈɪnfluəns ʌv ˈælkəˌhɑl/
(adj). say rượu
vocab
jail term
/ʤeɪl tɜrm/
(noun). thời hạn tù giam
vocab
dissuade
/dɪˈsweɪd/
(verb). khuyên can
vocab
would-be offender
/wʊd-bi əˈfɛndər/
(verb). người có khả năng phạm tội
vocab
recidivism
/rəˈsɪdɪˌvɪzəm/
(noun). tái phạm
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing 2 Sample Essay nhé!

Exercise 1:

1 Nhiều người tham gia giao thông ở Việt Nam chưa đủ tuổi.

=> Many drivers in Vietnam are

.

 

2 Anh ấy trưởng thành hơn so với tuổi của mình.

=> He has

beyond his years.

 

3 Càng có nhiều người thực hiện các hành vi nguy hiểm như tăng tốc hoặc uống rượu trong khi lái xe.

=> More people are

like speeding or drinking while driving.

 

4 Nhiều người trẻ ngày nay vẫn lái xe ô tô mà không cần cấp phép.

=> Many young people today still

.

 

5 Tăng mức độ nghiêm trọng của các hình phạt đối với những người bị kết tội lái xe phạm tội là một chiến lược hiệu quả hơn.

=> Increasing

for those who are found guilty of driving offenses is a more efficient strategy.

💡 Gợi ý

engaging in dangerous behaviours

maturity

the severity of the penalties

underage

operate automobiles without proper licensing

Exercise 2:

Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

say rượu

02.

thời hạn tù giam

03.

khuyên can

04.

người có khả năng phạm tội

05.

tái phạm

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people think that the best way to increase road safety is to increase the minimum legal age for driving cars or riding motorbikes. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree - Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Crime.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background