For children, reading is better than playing or watching. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13/02/2020 chủ đề giải trí (Entertainment): For children, reading is better than playing or watching. To what extent do you agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi

 • Thân bài:

  • Body 1: Vì DOL không cho rằng đọc sách tốt hơn chơi game, DOL sẽ chỉ ra những ưu điểm của việc chơi game

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những điểm mạnh của việc đọc sách

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho rằng cả 2 hình thức đều có những ưu điểm nhất đinh cho nên trẻ em nên được ủng hộ thực hiện cả 2 việc

Insert Statement here...
I disagree with this sentiment, however, since there is not much evidence to support the idea that books are inherently more beneficial to children, and that they should be given both mediums in order to aid their developmental processes.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Playing computer games is better
Idea 1
Games are famous for improving spatial awareness and logic
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Child psychologists now believe that there may be far more benefits to playing video games which could be beneficial to their long term development
Idea 2
Games serve to teach morality on a far better level than many books
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, games such as Undertale are revered for their capabilities in teaching hard hitting moral philosophy in a hands-on, proactive approach that teaches the player the consequences of their actions.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Reading books is better
Idea 1
Reading books ensures a well paying job for children in the future
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reading books improve literacy --> A literate population can perform better in their future profession

📝 Bài mẫu

According to some, reading stories from books

is superior to
watching TV or playing video games for children. I disagree with this sentiment, however, since there is not much evidence to the idea that books are inherently more beneficial to children, and that they should be given both
mediums
in order to
aid
their developmental processes.

On one hand, child psychologists now believe that there may be far more benefits to playing video games which could be beneficial to their long-term development. Games are

famous for
improving spatial awareness and logic amongst younger children and can also
serve to
teach morality on a far better level than many books, for they purposely place the player in ethical scenarios with long-term consequences. For example, games such as Undertale are
revered for
their capabilities in teaching hard-hitting moral philosophy in a
hands-on
, a proactive approach that teaches the player the consequences of their actions.

On the other hand, reading books is the only real way of improving literacy, which is essential for young children if they want to have

a well-paying job
in the future. Child literacy is often used as a measure to compare the educational performance of different countries, as a literate population can better
absorb
instructions needed to carry out their future professions. Therefore, improving a child's ability to read in the home through stories can be an effective way to improve their chances of financial success in the future.

Overall I believe that while the traditional book is still hugely

beneficial to
children, TV, and video games have been shown to
contribute to
some aspects of their ability as well. As such, I believe that both should be consumed by the younger generations in moderation.

(292 words)

📚 Vocabulary

To be superior to something
/tu bi suˈpɪriər tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Trội hơn, quan trọng hơn điều gì đó
vocab
Medium
/ˈmidiəmz/
(noun). Cách, phương pháp để truyền tải một điều gì đó
To aid something
/tu eɪd ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Hỗ trợ
To be famous for something
/tu bi ˈfeɪməs fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Nổi tiếng vì điều gì đó
vocab
To serve to do something
/tu sɜrv tu du ˈsʌmθɪŋ/
(verb). GIúp, phục vụ để làm một điều gì đó
To be revered for something
/tu bi rɪˈvɪrd fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Được kính trọng, ngưỡng mộ vì điều gì đó
vocab
Hands-on
/hændz-ɑn/
(adj). Thực tế, có được từ thực hành thay vì lý thuyết
vocab
Proactive
/ˈproʊˈæktɪv/
(adj). Chủ động
Well-paying job
/wɛl ˈpeɪɪŋ ʤɑb/
(noun). Công việc trả lương cao
vocab
To absorb something
/tu əbˈzɔrb ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tiếp thu điều gì đó
vocab
To be beneficial to someone
/tu bi ˌbɛnəˈfɪʃəl tu ˈsʌmˌwʌn/
(adj). Có lợi cho ai đó
vocab
To contribute to something
/tu kənˈtrɪbjut tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Góp phần vào việc gì đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

A method by which something is delivered or expressed is called a

01.

 

To be

02.
for something means to be respected or admired for something

 

To be

03.
means to take action by causing change and not only reacting to change when it happens.

 

To

04.
to something means to play a part in carrying out something

 

To be

05.
for someone means to have positive effects on someone

 

If a person has a

06.
, that person receives a lot of money for doing job.

Exercise 2

Việc học trên lớp thì tốt hơn việc học online ở một mức độ nào đó

=> To some extent, classroom learning is

.

 

Khoản quyên góp của bạn sẽ hỗ trợ những nạn nhân của cơn lũ.

=> Your donation will help

.

 

Anh ấy nổi tiếng vì là cậu bé thông minh nhất lớp.

=> He is

being the smartest child in the class.

 

Tôi đã có được những kinh nghiệm thực tiễn quý báu sau khi thực tập

=> I

from the internship

 

Học sinh trong các lớp trực tuyến nói họ tiếp thu bài học ít hiệu quả hơn.

=> Students in online classes claimed to

less effectively.

 

Những cải thiện trong cơ sở vật chất của thư viện đã giúp tạo nên một môi trường tốt hơn cho học sinh.

=> The improvement in the library's facilities

a better environment for students.

💡 Gợi ý

gained precious hands-on experience

aid flood victims

absorb lessons

superior to online learning

has served to create

famous for

Bấm vào trang IELTS Writing Samples trên tuhocielts.dolenglish.vn để truy cập nguồn bài mẫu Writing Task 2 cực chất lượng nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley37 Sau sample "Some people believe that reading stories from a book is better than watching TV or playing computer games for children. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment để áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background