More money should be spent on sports facilities for athletes than ordinary people. Others disagree. Discuss & state your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/03/2019 chủ đề chính phủ (government): More money should be spent on sports facilities for athletes than ordinary people. Others disagree. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trực tiếp đưa ra quan điểm của mình.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ nói về các lợi ích khi đầu tư vào người dân

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ chỉ ra những lý do nên đầu tư vào những vận động viên hàng đầu

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, chỉ ra xem khoản đầu tư nào mang lại những lợi ích có ý nghĩa lớn hơn.

Insert Statement here...
The investment should first go to the public, then train top athletes.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Spend on ordinary people
Idea 1
People pay taxes and expect benefits from it
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • People pay a considerable amount of tax every year → unfair if money is only spent on top athletes while they do not have the facilities to exercise
Idea 2
Public physical health is more important than individual top performance
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Without proper sports facilities for public → cannot exercise → health problems → burden to society and cannot develop → more serious problem than just the country not having a top athlete
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Spend on top athletes
Idea 1
Top athletes bring honor and recognition to country
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Athletes represent countries’ development in terms of quality of life and healthcare → should be invested heavily on
Idea 2
Top athletes’ performance serve as both entertainment and motivation for citizens
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many people look up to athletes due to their talent and hard work → aspire to become like them → exercise harder → enhance public physical health

📝 Bài mẫu

The topic of whether governments should

invest money in training top athletes
or building sports facilities for the public is always a
controversial
one. I believe that in a developing country like Vietnam, the investment should first go to the public, then train top athletes.

There are various reasons why I think governments should prioritize investing in building sports facilities for the public. Firstly, this money is from citizens’ taxes, and it is only fair if they receive

direct benefits from these tax payments
. As a result, building facilities that can help them
maintain their shape
is more important than investing in only a few individuals. Secondly, the consequences of not investing enough in public sports facilities are more critical than those in top athletes. For example, if citizens
do not have space to exercise
, they
run a higher risk of developing more illnesses
. These illnesses are
a burden to society
. Because of this, it is more beneficial for countries with limited budgets to invest in the public.

However, that is not to say that top athletes should not receive any investment at all. Firstly,

professional athletes
are the face of the country they represent at
international sports competitions
, like the World Cup or the Olympics. Many foreigners associate countries with their most successful athletes, such as South Korea with
top archers
or the US with top swimmers. Secondly, famous athletes serve as both entertainment and motivation for the public. For example, many enjoy watching sports because athletes remind them of
human’s maximum physical capacity
, thus motivating them to exercise. Moreover, many find the number of hard work athletes
put into their training and performance
inspiring. As a result, people feel incentivized to work harder.

In conclusion, although there are indisputable benefits of investing in training top athletes, I believe that countries with limited budgets should first build sports facilities for the public.

(313 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi từ vựng xuất hiện trong bài viết IELTS Task 2 mẫu vừa rồi.

Invest money in training top athletes
/ɪnˈvɛst ˈmʌni ɪn ˈtreɪnɪŋ tɑp ˈæˌθlits/
(verb). Đầu tư tiền để huấn luyện các vận động viên hàng đầu
vocab
Build sports facilities for the public
/ˈbɪldɪŋ spɔrts fəˈsɪlətiz fɔr ðə ˈpʌblɪk/
(verb). Xây dựng cơ sở vật chất thể thao cho cộng đồng
vocab
Controversial
/ˌkɑntrəˈvɜrʃəl/
(adj). Gây tranh cãi
vocab
Direct benefits from these tax payments
/dəˈrɛkt ˈbɛnəfɪts frʌm ðiz tæks ˈpeɪmənts/
(noun). Những lợi ích trực tiếp từ việc đóng thuế
vocab
Maintain their shape
/meɪnˈteɪn ðɛr ʃeɪp/
(verb). Duy trì vóc dáng
vocab
Do not have space to exercise
/du nɑt hæv speɪs tu ˈɛksərˌsaɪz/
(verb). Không có không gian luyện tập
Run a higher risk of developing more illnesses
/rʌn ə ˈhaɪər rɪsk ʌv dɪˈvɛləpɪŋ mɔr ˈɪlnəsɪz/
(verb). Có khả năng mang nhiều bệnh hơn
vocab
A burden to society
/ə ˈbɜrdən tu səˈsaɪəti/
(noun). Gánh nặng của xã hội
Professional athletes
/prəˈfɛʃənəl ˈæˌθlits/
(noun). Vận động viên chuyên nghiệp
vocab
Top archers
/tɑp ˈɑrʧərz/
(noun). Cung thủ hàng đầu
vocab
International sports competitions
/ˌɪntərˈnæʃənəl spɔrts ˌkɑmpəˈtɪʃənz/
(noun). Các cuộc thi thể thao toàn thế giới
vocab
Human’s maximum physical capacity
/ˈhjumənz ˈmæksəməm ˈfɪzɪkəl kəˈpæsəti/
(noun). Giới hạn thể chất của con người
Motivate them to exercise
/ˈmoʊtəˌveɪt ðɛm tu ˈɛksərˌsaɪz/
(verb). Tạo động lực để họ luyện tập
vocab
Put into their training and performance
/pʊt ˈɪntu ðɛr ˈtreɪnɪŋ ænd pərˈfɔrməns/
(verb). Dùng cho việc luyện tập và các màn trình diễn

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

Điền các từ phù hợp vào chỗ trống

 

Gánh nặng của xã hội -

01.

 

Vận động viên chuyên nghiệp -

02.

 

Cung thủ hàng đầu -

03.

 

Các cuộc thi thể thao toàn thế giới -

04.

 

Giới hạn thể chất của con người -

05.

 

Gây tranh cãi (Adj) -

06.

Exercise 2:

Nhà nước đang chi hàng tỷ đô để huấn luyện các vận động viên hàng đầu.

=> The government is

.

 

Xây dựng cơ sở vật chất thể thao cho cộng đồng là một trong những cách để giữ cho người dân khỏe mạnh.

=>

is one of the ways to keep the population healthy.

 

Sẽ chỉ công bằng nếu họ nhận lợi ích trực tiếp từ việc đóng thuế.

=> It is only fair if they receive

.

 

Nhiều người thấy những nỗ lực mà vận động viên dùng cho việc luyện tập và trình diễn là rất mang lại cảm hứng.

=> Many find the amount of hard work athletes

inspiring

 

Bố mẹ tụi nhỏ đã tạo động lực cho tụi nhỏ tập thể dục bằng cách hứa sẽ mua cho chúng trò chơi điện tử mới.

=> Their parents have managed to

by promising to get them a new video game.

 

Nếu người dân không có không gian để luyện tập, họ sẽ có khả năng mang nhiều bệnh hơn.

=> If citizens do not have space to exercise, they

Khá đáng kinh ngạc khi cô ấy có thể duy trì vóc dáng dù không đến phòng gym.

=> It's amazing how she managed to

without going to the gym.

 

Không phải là anh ấy không muốn luyện tập, mà anh ấy chỉ không gian để luyện tập.

=> It's not that he doesn't want to exercise, he just

to do so

💡 Gợi ý

Building sports facilities for the public

motivate them to exercise

doesn't have space

investing billions of dollars in training top athletes

put into their training and performance

direct benefits from these tax payments

run a higher risk of developing more illnesses

maintain her shape

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Some people think that governments should spend more money on sports facilities for top athletes. Others argue that this money should be spent for sports facilities for ordinary people. Discuss both sides and give your own opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Government!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background