Do the benefits of charging people for admission to museums outweigh its drawbacks?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/11/2019 chủ đề giải trí (entertainment): Do the benefits of charging people for admission to museums outweigh its drawbacks? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết quan điểm của mình. Trong trường hợp này DOL cho rằng ưu điểm có nhiều ý nghĩa hơn các khuyết điểm. Từ đó trình bày thân bài như sau:

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra các ưu điểm của việc này

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ chỉ ra những hạn chế của việc này để tạo ra sự tương phản, giúp lập luận của mình thuyết phục hơn.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho biết là dù có cả ưu điểm và khuyết điểm nhưng các ưu điểm vẫn mang nhiều ý nghĩa hơn.

Insert Statement here...
The advantages of this action far outweigh the disadvantages.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages:
Idea 1
Museums can spend more money for renovation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Admission fee → cover operating costs (wages for staff), lighting systems, renovating costs (upgrading infrastructure esp for older museums), conservation and restoration of exhibits (paintings, artifacts…)
Idea 2
Museums can spend more money for innovation
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Develop more exhibitions, apply technology into museums (virtual reality), hire more curators, create more kids-friendly shows
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
Discourage people from coming to museums
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Many poor people cannot afford museum tickets → prevent people from being entertained and educated → fail to achieve the purpose of museums
Idea 2
Can affect tourism
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Museums are tourist attractions → expensive tickets

📝 Bài mẫu

Nowadays, there are lots of debates around whether museums should charge for admission. I think the advantages of this action far outweigh the disadvantages.

Having an admission fee, no matter the price, has various benefits to the museums. This admission fee can cover most basic

operating costs
, such as staff wages, electricity for complex lighting systems, and security. Museums can also utilize this financial support for renovation. For example, Vietnamese museums can benefit from this renovation since most of them are old. Another advantage is that museums can use this money to enhance their performance. They can hire more
curators
to bring in more interesting collections, create more kids-friendly galleries, or even apply new technologies, like
virtual reality
or
artificial intelligence
. For example, many famous museums, like MoMA, provide audio tours for visitors. Science museums around the world also offer a virtual reality tour into the past. 

However, there are some disadvantages to charging too high for

museum admission
. If the
admission fees
are too high, this might discourage people from visiting museums. This is especially true for poor people or those who do not have a source of income, such as high school and college students or starving artists. As a result, setting admission tickets too high will defeat the purpose of a museum: to provide a source of education and entertainment to the public. Another disadvantage is that it can affect tourism because museums are usually tourist attractions. For example, Washington DC is a city that offers many free museums, although it has gift shops. These free museums are what lure tourists, especially those traveling with kids.

In conclusion, although charging museum visitors has some downsides, I think the advantages that this decision brings to the museums far outweigh the disadvantages.

(294 words)

📚 Vocabulary

Học từ vựng chủ đề food & drinks Writing Task 2 ngày 30/11/2019 và chủ đề entertainment dưới đây

To cover something
/tu ˈkʌvər ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Có đủ tiền để chi trả cho một chi phí nào đó
Operating cost
/ˈɑpəˌreɪtɪŋ kɑst/
(noun). Chi phí vận hành
vocab
To utilize something for something
/tu ˈjutəˌlaɪz ˈsʌmθɪŋ fɔr ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Tận dụng một thứ gì đó để làm một việc gì đó
To enhance one's performance
/tu ɛnˈhæns wʌnz pərˈfɔrməns/
(verb). Nâng cao hiệu suất làm việc
vocab
Curator
/kjʊˈreɪtər/
(noun). Người quản lý, sắp xếp tác phẩm trưng bày (trong bảo tàng)
vocab
To apply new technology to something
/tu əˈplaɪ nu tɛkˈnɑləʤi tu ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Áp dụng công nghệ mới vào một việc nào đó
Virtual reality
/ˈvɜrʧuəl ˌriˈæləˌti/
(noun). Thực tế ảo
Artificial intelligence
/ˌɑrtəˈfɪʃəl ɪnˈtɛləʤəns/
(noun). Trí tuệ nhân tạo
vocab
To discourage somebody from doing something
/tu dɪˈskərɪʤ ˈsʌmˌbɑdi frʌm ˈduɪŋ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Khiến ai đó nản lòng hoặc từ bỏ làm một việc gì đó
To have a source of income
/tu hæv ə sɔrs ʌv ˈɪnˌkʌm/
(verb). Có nguồn thu nhập
vocab
To defeat the purpose of something
/tu dɪˈfit ðə ˈpɜrpəs ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Sử dụng một thứ gì đó sai mục đích
To lure somebody (into doing something)
/tu lʊr ˈsʌmˌbɑdi (ˈɪntu ˈduɪŋ ˈsʌmθɪŋ)/
(verb). Dụ dỗ ai đó làm một việc gì đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài mẫu Writing Task 2 nhé!

Exercise 1:

Điền vào chỗ trống với các danh từ phù hợp có trong danh sách từ vựng phía trên

 

01.
is the amount of money required to run a business.

 

02.
is a person who uses their knowledge to select and present information or items such as pictures, video, music, etc. for people to use and enjoy.

 

03.
is computer systems or programs that can copy intelligent human behaviours.

 

04.
can be construed as images and sounds created by a computer that seem almost real to the user, and can even be interacted with to a certain extent

Exercise 2:

Mẹ tôi đã tận dụng mọi thứ có thể trong tủ lạnh để làm một bữa ăn 3 món.

=> My mom

everything possible in the fridge to make a full three-course meal.

 

Trong kỳ Olympics, nhiều vận động viên đã bị bắt gặp sử dụng thuốc để tăng hiệu suất.

=> During the Olympics, many athletes were caught using drugs to

.

 

Anh ấy đã làm người quản lý tác phẩm bảo tàng được hơn 10 năm rồi.

=> He's been working as a museum

for over 10 years.

 

Những người già thường gặp khó khăn trong việc áp dụng công nghệ vào đời sống của họ.

=> Old people find it very hard to

their daily lives.

 

Bố mẹ anh ấy đã ngăn anh ấy đi học trường nấu ăn vì họ nghĩ nghề bếp là một nghề không được trả lương cao.

=> His parent

going to culinary school since they think cooking isn't a well-paying line of work.

 

Anh ấy mua một ly trà sữa lớn để uống khi anh ấy tập thể dục, điều này trái ngược với mục đích của việc tập thể dục.

=> He bought a huge cup of milk tea to drink when he's working out, which

working out.

 

Anh ấy rất giỏi trong việc dụ dỗ các khách hàng mua hàng của anh ấy.

=> He's really good at

his products.

💡 Gợi ý

enhance their performance

curator

utilized

defeated the entire purpose of

apply new technology to

luring customers into buying

discouraged him from

Tham khảo thêm những bài mẫu Writing IELTS cực chất khác của Dol nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample Many museums charge for admission while others are free. Do you think the advantages of charging people for admission to museums outweigh the disadvantages?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background