Nations should produce their own food and avoid importing food. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/11/2019 chủ đề đồ ăn và thức uống (food & drinks): Nations should produce their own food and avoid importing food. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để không chỉ đưa ra quan điểm của mình, mà còn để giám khảo nắm sơ được outline phần thân bài.

 • Thân bài:

  • Body 1: Dù DOL không đồng tình với việc một quốc gia nên tự cung tự cấp nhiều nhất có thể, DOL vẫn sẽ nói sơ về lợi ích của việc này để quan điểm tranh luận được toàn diện.

  • Body 2: Tiếp đó, DOL chỉ ra những bất cập, khuyết điểm của việc này

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình, cho rằng dù có những ưu điểm nhất định, việc nhập khẩu vẫn mang ý nghĩa rất quan trọng.

Insert Statement here...
There is no need for states to be self-sufficient since although this can have some positive economic effect it can also bring with it the instability of famines.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages of being self-sufficient
Idea 1
Reducing the amount it spends on imports → has a positive effect economically
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: The USA, despite being the most powerful country in the world economically, still relies on a strong agricultural industry in order to keep its trade balance.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages of being self-sufficient
Idea 1
When countries grew their own crops and international trade was far lower, famines were much more frequent as there was more risk involved
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Importing food from a variety of countries would minimize the risk incurred by fluctuating weather patterns, since risks to crops are more geographically spread out.

📝 Bài mẫu

The question of whether or not states should be

self-sufficient
in food production has long been the centre of intense debate, with some believing that countries should produce all foodstuff themselves. Personally, I do not believe states could and should be self-sufficient, since although this can have some positive economic effect e.g. a positive
trade balance
, it can also bring with it the instability of famines.

Firstly, a country producing its own food has the benefit of reducing the amount it spends on imports, which has a positive effect economically in the long term. This is a huge consideration in nation-states that are still importing more than they are exporting, for money is technically flowing out of the country. This is why countries such as the USA, despite being the most powerful country in the world economically, still rely on a strong agricultural industry in order to keep their trade balance.

On the other hand, food self-production can often lead to famines, for weather conditions can make or break a harvest. In the past, when countries grew their own crops and international trade was far lower, famines were much more frequent as there was more risk involved: a season of bad weather would mean a famine that could last year-round. Importing food from a variety of countries would minimize the risk incurred by fluctuating

weather patterns
, since risks to crops are more geographically spread out.

Overall, I argue that though there are economic benefits to having a country making its own food, the nature of the

modern globalized economy
means that in the long run, countries might find it much more beneficial to import their food from overseas.

(283 words)

📚 Vocabulary

Học từ vựng chủ đề entertainment Writing Task 2 ngày 30/11/2019 và chủ đề food & drinks dưới đây

To be self-sufficient in something
/tu bi ˈsɛlfsəˈfɪʃənt ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Có khả năng tự túc
Positive trade balance
/ˈpɑzətɪv treɪd ˈbæləns/
(noun). Sự cân bằng giao thương tốt
To keep a balance
/tu kip ə ˈbæləns/
(verb). Giữ gìn được sự cân bằng
To make or break something
/tu meɪk ɔr breɪk ˈsʌmθɪŋ/
(adj). Đóng vai trò quyết định sự thành công hay thất bại của một việc gì đó
To grow crops
/tu groʊ krɑps/
(verb). Trồng nông sản
To minimize the risk of something
/tu ˈmɪnəˌmaɪz ðə rɪsk ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Giảm thiểu khả năng một rủi ro nào đó co thể xảy ra
To incur something
/tu ɪnˈkɜrˈsʌmθɪŋ/
(verb). Xử lý hoặc chịu đựng một vấn đề nào đó
Weather patterns
/ˈwɛðər ˈpætərnz/
(noun). Mô hình thời tiết
Modern globalised economy
/ˈmɑdərn ˈgloʊbəˌlaɪzd ɪˈkɑnəmi/
(noun). Nền kinh tế hiện đại được toàn cầu hóa
The nature of something
/ðə ˈneɪʧər ʌv ˈsʌmθɪŋ /
(noun). Bản chất của một sự vật, sự việc nào đó

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài mẫu Writing Task 2 nhé!

Exercise 1:

Điền vào chỗ trống với các đáp án phù hợp có trong danh sách từ vựng phía trên

 

01.
is the difference between the monetary value of a nation's exports and imports over a certain time period

 

02.
refer to how the weather changes and repeats over a period of time.

 

The advent of the Internet has played a pivotal role in enabling a

03.
.

 

Being sedentary is a prominent

04.
of clerical jobs.

Exercise 2:

QUIZ 1/5

What is the correct expression of 'Có khả năng tự túc trong việc gì đó'?

To be self-sufficient in something

0% chọn

To make or break something

0% chọn

To keep a balance

0% chọn

What is the correct expression of 'Đóng vai trò quyết định sự thành công hay thất bại của một việc gì đó'?

What is the correct expression of 'Gánh chịu một cái gì đó'?

The vaccine will help to _____ the risk of catching the virus

What is the correct expression of 'Giữ gìn được sự cân bằng'?

Theo dõi DOL Tự Học để truy cập nguồn bài mẫu IELTS Writing cực kỳ chất lượng.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample " Countries should try to produce all the food for the population and import as little food as possible. To what extent do you agree or disagree?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Food & Drinks để sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley13

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background