Describe a job that you would not like to do in the future - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a job that you would not like to do in the future IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
One job that I would not like to do in the future is being an astronaut
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The reason why you would not like to do it
Idea 1
Firstly, I'm not a fan of heights, and the thought of being so far away from Earth is also daunting.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Additionally, being an astronaut requires a lot of specialized training and education.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Finally, being an astronaut would be a very isolating and lonely experience.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion:
Topic Sentence

Idea 1
While I think that being an astronaut is a fascinating job, it's just not something that I would enjoy doing myself.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
I prefer jobs that allow me to work with people.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

One job that I would not like to do in the future is being an

astronaut
. While I admire the bravery and skills required to be an astronaut, it's just not something that
appeals
to me personally.

Firstly, I'm not a fan of heights, and the idea of being

launched into space
on a rocket and floating around in zero gravity is honestly quite scary to me. The thought of being so far away from Earth and all of
the comforts and familiarities
of home is also
daunting
. Additionally, being an astronaut requires a lot of specialized training and education in
fields
like physics, engineering, and space medicine. While I have a lot of respect for those who have
the drive and intelligence
to
pursue
these fields, I personally find them quite challenging and not very interesting. Finally, I'm someone who
values social interaction
and being around other people. I think that being an astronaut would be a very
isolating and lonely experience
, as you are separated from your family, friends, and colleagues for long periods of time.

All in all, while I think that being an astronaut is

a fascinating and important job
, it's just not something that I would enjoy doing myself. I prefer jobs that allow me to work with people, to use my creativity and communication skills, and to have a sense of stability and routine in my daily life.

(234 words)

📚 Vocabulary

astronaut
/ˈæstrənɔːt/
(noun). phi hành gia
vocab
appeal
/əˈpiːl/
(verb). thu hút
vocab
launch into space
/lɔːnʧ ˈɪntuː speɪs/
(verb). phóng vào vũ trụ
vocab
the comforts and familiarities
/ðə ˈkʌmfəts ænd fəˌmɪliˈærətiz/
(noun). những tiện nghi và sự quen thuộc
vocab
daunting
/ˈdɔːntɪŋ/
(adj). khó khăn
vocab
field
/fiːld/
(noun). lĩnh vực
vocab
the drive and intelligence
/ðə draɪv ænd ɪnˈtɛlɪʤəns/
(noun). động lực và trí thông minh
vocab
pursue
/pəˈsjuː/
(verb). theo đuổi
vocab
value social interaction
/ˈvæljuː ˈsəʊʃəl ˌɪntərˈækʃᵊn/
(verb). coi trọng tương tác xã hội
vocab
a isolating and lonely experience
/ə ˈaɪsəleɪtɪŋ ænd ˈləʊnli ɪksˈpɪərɪəns/
(noun). trải nghiệm một mình và cô đơn
vocab
a fascinating and important job
/ə ˈfæsɪneɪtɪŋ ænd ɪmˈpɔːtənt ʤɒb/
(noun). một công việc hấp dẫn và quan trọng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Sally Ride là người phụ nữ Mỹ đầu tiên trở thành phi hành gia.

--> Sally Ride was the first American woman to become an

.

 

2 Thiết kế phải thu hút mọi lứa tuổi và các nhóm xã hội.

--> The design has to

to all ages and social groups.

 

3 Tên lửa SpaceX Falcon 9 đã phóng vào vũ trụ thành công.

--> The SpaceX Falcon 9 rocket successfully

.

 

4 Mặc dù cô ấy thích đi du lịch, nhưng cô ấy nhớ những tiện nghi và sự quen thuộc trên chiếc giường của chính mình.

--> Even though she enjoyed traveling, she missed

of her own bed.

 

5 Học một ngôn ngữ mới có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng nó rất đáng để nỗ lực.

--> Learning a new language can be a

task, but it's worth the effort.

💡 Gợi ý

the comforts and familiarities

astronaut

daunting

appeal

launched into space

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

lĩnh vực

02.

động lực và trí thông minh

03.

theo đuổi

04.

coi trọng tương tác xã hội

05.

trải nghiệm một mình và cô đơn

06.

công việc hấp dẫn và quan trọng

💡 Lời kết

Cùng DOL học lại những cấu trúc và điểm ngữ pháp band 8 được sử dụng trong bài nhé!

1. Cấu trúc tương phản: While S1V1, S2V2

- Ví dụ: While I admire the bravery and skills required to be an astronaut, it's just not something that appeals to me personally.

2. Sử dụng đa dạng các cụm danh từ (noun phrases)

Ví dụ: Noun phrases mô tả các kỹ năng và kiến thức cụ thể cần thiết cho công việc: specialized training and education in fields like physics, engineering, and space medicine.

3. Cấu trúc song song với 'to verb'

Ví dụ: I prefer jobs that allow me to work with people, to use my creativity and communication skills, and to have a sense of stability and routine in my daily life.

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Events mà còn học được những từ vựng, cấu trúc cũng như những điểm ngữ pháp hay để có thể sử dụng cho kì thi IELTS của mình hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé!

DOL chúc các bạn học tốt smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background