Describe a wild animal you were once close to - topic Animals

IELTS Speaking Part 2 topic Animals (chủ đề Động vật): Describe a wild animal you were once close to.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
An interesting experience with a hedgehog
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Where and how you saw it
Idea 1
I stumbled upon a little hedgehog while strolling through a local pet store.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
What it looked like, and why you like it
Idea 1
This hedgehog was a small, adorable creature with a round body.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
I was intrigued by: gentle nature, the way it snuggled up in my hands, cute little nose, inquisitive eyes.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
I felt its soft quills and gentle movements; the hedgehog was quite comfortable around humans.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Feeling when encountering the hedgehog
Idea 1
A fascinating and heartwarming experience.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
A sense of wonder and admiration.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
It made me appreciate the diversity of the animal kingdom; the importance of preserving the natural habitats of wild animals.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Danh sách từ vựng tổng hợp trong sample speaking part 2 vừa nêu trên.

Well, I would like to share an interesting experience I had with a

hedgehog
that I encountered in a pet shop. 4 years ago, while strolling through a local pet store, I
stumbled upon
a charming little hedgehog that immediately
caught my attention
. It was a
domesticated
hedgehog, and it looked quite different from the wild hedgehogs I had seen before.

This hedgehog was a small, adorable creature with a round body covered in

soft quills
. I was intrigued by its gentle nature and the way it
snuggled up in my hands
. The pet store owner informed me that it was an African Pygmy hedgehog, a popular pet among animal lovers in Vietnam. I spent some time playing with the hedgehog and observing its behavior. I was amazed by its cute little nose and its
inquisitive eyes
. As I
petted
it, I felt its soft quills and gentle movements, and it was clear that the hedgehog was quite comfortable around humans.

So yeah, my encounter with the hedgehog was

a fascinating and heartwarming experience
. Although it was a domesticated pet, I still felt
a sense of wonder and admiration
for this tiny creature. Its curious nature and unique physical features made me appreciate the diversity of the animal kingdom and the importance of protecting and preserving the natural habitats of wild animals.

(222 words)

📚 Vocabulary

hedgehog
/ˈhɛʤhɒɡ/
(noun). con nhím
vocab
stumble upon
/ˈstʌmbᵊl əˈpɒn/
(verb). tình cờ gặp
vocab
caught my attention
/kɔːt maɪ əˈtɛnʃᵊn/
(verb). thu hút sự chú ý
vocab
domesticated
/dəʊˈmɛstɪkeɪtɪd/
(adj). thuần hóa
vocab
soft quills
/sɒft kwɪlz/
(noun). lông mềm
vocab
snuggle up in my hands
/ˈsnʌɡl ʌp ɪn maɪ hændz/
(verb). rúc vào tay tôi
vocab
inquisitive eyes
/ɪnˈkwɪzɪtɪv aɪz/
(noun). đôi mắt tò mò
vocab
pet
/pɛt/
(verb). vuốt ve
vocab
a fascinating and heartwarming experience
/ə ˈfæsɪneɪtɪŋ ænd ˈhɑːtˌwɔːmɪŋ ɪksˈpɪərɪəns/
(noun). một trải nghiệm thú vị và ấm lòng
vocab
a sense of wonder and admiration
/ə sɛns ɒv ˈwʌndər ænd ˌædməˈreɪʃᵊn/
(noun). một cảm giác kinh ngạc và ngưỡng mộ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking nhé!

Exercise 1:

1 Tôi thấy một con nhím đi dạo trong công viên đêm qua.

--> I saw

walking in the park last night.

 

2 Trong khi đi bộ đường dài, tôi tình cờ gặp một cabin cũ bị bỏ hoang trong rừng.

--> While hiking, I

an old abandoned cabin in the woods.

 

3 Tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc thu hút sự chú ý của tôi khi tôi đi ngang qua phòng trưng bày.

--> The colorful artwork

as I walked by the gallery.

 

4 Chó và mèo là một số động vật được thuần hóa phổ biến nhất trên thế giới.

--> Dogs and cats are some of the most popular

animals in the world.

 

5 Những chiếc lông mềm của con nhím giúp nó dễ dàng cầm nắm.

--> The hedgehog's

made it easy to hold.

💡 Gợi ý

stumbled upon

a hedgehog

domesticated

soft quills

caught my attention

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

rúc vào tay tôi

02.

đôi mắt tò mò

03.

vuốt ve

04.

một trải nghiệm thú vị và ấm lòng

05.

một cảm giác kinh ngạc và ngưỡng mộ

Các chủ đề speaking liên quan, tham khảo ngay!

💡 Lời kết

Cùng DOL học lại những cấu trúc và điểm ngữ pháp band 8 được sử dụng trong bài nhé!

1. Liệt kê tính từ: Adjective 1, adjective 2 + Noun

Ví dụ: This hedgehog was a small, adorable creature.

2. Câu bị động thì quá khứ đơn: S + V-ed + O --> S + was/were + V3

Ví dụ: I was intrigued by its gentle nature.

3. As SV, SV (as = when: khi)

Ví dụ: As I petted it, I felt its soft quills and gentle movements.

4. Although SV, SV

Ví dụ: Although it was a domesticated pet, I still felt a sense of wonder and admiration for this tiny creature.

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Animal mà còn học được những từ vựng, cấu trúc cũng như những điểm ngữ pháp hay để có thể sử dụng cho kì thi IELTS của mình hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé!

DOL chúc các bạn học tốt smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background