IELTS Speaking Hometown Part 1: Từ vựng và bài mẫu chủ đề Hometown

Bài Mẫu IELTS Speaking Hometown - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và Free Download PDF!

🚀 Danh sách câu hỏi

Theo dõi ngay các câu hỏi trong phần IELTS Speaking Part 1 Hometown!

📚 Vocabulary

to originally come from somewhere
/tuː əˈrɪʤɪnəli kʌm frɒm ˈsʌmweə/
(verb). có quê quán, xuất sứ ở đâu đó
vocab
to locate in somewhere
/tuː ləʊˈkeɪt ɪn ˈsʌmweə/
(adj). có vị trí ở đâu đó
vocab
to not be a big fan of something
/tuː nɒt biː ə bɪg fæn ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Không phải fan hâm mộ của một thứ gì đó (Không thích một thứ gì đó)
vocab
to be more specific
/tuː biː mɔː spɪˈsɪfɪk/
(verb). Cụ thể hơn mà nói
vocab
to be impossible to do something
/tuː biː ɪmˈpɒsəbl tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). không thể nào làm được một điều gì đó
vocab
to get a breath of fresh air
/tuː gɛt ə brɛθ ɒv frɛʃ eə/
(verb). hít thở không khí trong lành
vocab
to be famous for something
/tuː biː ˈfeɪməs fɔː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). nổi tiếng, được biết đến nhờ vào thứ gì đó
vocab
to start one's career
/tuː stɑːt wʌnz kəˈrɪə/
(verb). bắt đầu sự nghiệp
vocab
to come near/close (to) something
/tuː kʌm nɪə ɔː kləʊz tuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). có thể chạm đến, so sánh được với một thứ gì đó
vocab
to be fascinated by something
/tuː biː ˈfæsɪneɪtɪd baɪ ˈsʌmθɪŋ/
(adj). bị mê hoặc bởi một thứ gì đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Cùng DOL làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng IELTS và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Speaking Part 1 topic Hometown nhé!

Question: What do you like most about your hometown?

Answer: Honestly speaking, I think I enjoy everything. But what I enjoy best about it is its advantage in natural environments. My city, after all, is well - known for its breathtaking beauty, which ranges from lovely sandy beaches to the east to verdant cold woods to the west.

Bài mẫu chủ đề Hometown Speaking IELTS Part 1
Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Hometown

Question: Talk about your hometown. You should say:

 • Where is it?

 • What is special about it?

 • What should tourists do there?

 • And explain whether it is an ideal place to live in or not.

Answer: So, let me tell you a little bit about the city where I was born and raised. 

Da Nang, located on Vietnam's central coast, is one of the country's three largest cities. 

When you visit here, you will be astounded by the natural beauty and kindness of our people. My city is well-known for its natural beauty. We have verdant mountains around the city in the west and a lengthy fine-sand beach in the east, giving guests lots of options for things to see and do here. Besides, I feel the cuisine would never disappoint them. Tourists may sample a variety of Vietnamese cuisines, including Hue noodle soup, Quang-style noodles, and fresh spring rolls.

Tourists may sample a variety of Vietnamese cuisines such as Hue noodle soup, Quang style noodles, fresh spring rolls with pork and salad, and so on. 

Tourists visiting my city can use public buses for a city tour or rent a motorbike and travel to other sites such as the Hai Van pass, which is considered one of the world's greatest natural marvels by the Da Nang people. 

My city is really an excellent alternative for people looking to settle down because real estate is now reasonably priced. Furthermore, the cost of living is cheaper than in Ho Chi Minh City or Hanoi. Last but not least, the residents are welcoming and helpful, and they will never hesitate to assist newcomers. 

That's all I have to say about my hometown.

Bài mẫu chủ đề Hometown Speaking IELTS Part 2
Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề Hometown

Question: Is it easy to find a place to live in your country?

Answer: No, I don't believe so. It is not difficult to locate a safe and affordable location to live in Vietnam, but locating one with appropriate infrastructure such as clean water supply and proper sanitation is as challenging as mining diamonds. Of course, persons with a good income have many more possibilities than those with low pay.

Bài mẫu chủ đề Hometown Speaking IELTS Part 3
Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 chủ đề Hometown

Trong Speaking Part 1, khả năng bạn được hỏi về quê hương, đất nước là rất cao, và trong phần 2,3 bạn thường phải nói về văn hóa. Việc nói các chủ đề này bằng tiếng mẹ đẻ đã là khó khăn, chứ đừng nói đến tiếng Anh. Vì vậy hãy thực hành nhiều các cụm từ về chủ đề này.

Xem thêm: IELTS Speaking Tips

Bạn có thể tham khảo thêm bài giảng về chủ đề Hometown IELTS trong video bên dưới nhé:

video-thumbnail

Exercise 1:

1 This room was

painted blue but our daughter wanted it to be pink so we repainted it.

 

2 The restaurant which I went to yesterday

Cresent Mall.

 

3 I

kite-flying so I went fishing with some of my older brothers.

 

4 He hates durian.

, he hates any food that smells vaguely like durian.

 

5 I remember dropping my glasses in the river, and the river was so deep that it

get my glasses back.

 

6 She took a short trip the the ocean to

, which she can barely get in the city where she's living.

 

7 The river

its crystal clear water. A lot of people come there every day.

 

8 He

by working as a bellboy in the city's biggest hotel.

 

9 They

the northern lights. They claim that they haven't seen anything so beautiful in their life.

💡 Gợi ý

To be more specific

wasn't a big fan of

started his career

originally

get a breathe of fresh air

is located in

was impossible to

was famous for

were all fascinated by

 

Exercise 2:

Điền các từ/ cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Thành phố đông dân nhất

=> The most

01.
city.

 

Chất lượng không khí

=> Air

02.

 

Môi trường ô nhiễm

=>

03.
environment.

 

Một thành phố quá tải dân số

=> An

04.
city.

 

Các tính cách cần phải có

=> Must-have

05.

 

Lòng nhân hậu

=>

06.

 

Sự hào phóng

=>

07.

 

Trung tâm kinh tế

=>

08.

 

Một thành phố xô bồ

=> A

09.
city.

Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp về chủ đề IELTS Speaking Hometown

 • What hometown means?

 • Do you like your hometown?

 • Why your hometown is important?

 • Is Hometown and city same?

 • Do you think your hometown is a good place to grow up?

 • What you want to change in your hometown?

 • How has your hometown changed over the years?

 • Why did you left your hometown?

 • How important is your hometown to you?

Gợi ý trả lời câu hỏi: Do you think your hometown is a good place to bring up children?

As a matter of fact, the life is much slower, so parents are not too busy with work and they can spend more quality time with their kids and teach them new things. Also, the air is cleaner with more green spaces for children to play safely.

Gợi ý trả lời câu hỏi: What you want to change in your hometown?

A modern library, an advanced broad band system and a modern gym may bring a lot of changes to people living in my hometown and keep them up with the latest information and technology.

In my opinion, a modern library in my hometown can provide a good environment for the local people to study and upgrade themselves.

Gợi ý thêm từ vựng thông dụng về chủ đề IELTS Speaking Hometown

 • An isolated area: một khu vực hẻo lánh

 • Agriculture: Nông nghiệp

 • A winding lane: Đường làng

 • A village: Một ngôi làng

 • Agriculture: Nông nghiệp

 • Bay: Vịnh

 • Boat: Con đò

 • Barn: Chuồng gia súc/ nhà kho

 • Beach: Bờ biển

 • Buffalo: Con trâu

 • Cottage: Mái nhà tranh

 • Canal: Kênh, mương

 • Cliff: Vách đá

 • Coastline: Đường bờ biển

 • Cattle: Gia súc

 • Cottage: Mái nhà tranh

 • Countryside: Vùng quê

 • Dense forest: Rừng cây rậm rạp

 • Ditch: Mương, rãnh

 • Hill: Đồi

 • Mountain: Núi

 • Farming: Làm ruộng

 • Lake: Hồ

 • Farmer: Nông dân

 • Fields: Cánh đồng

 • Fish ponds: Ao cá

 • Forest: Rừng

 • Folk games: Trò chơi dân gian

💡 Lời kết

Vậy là DOL đã cung cấp cho các bạn những câu hỏi và phần trả lời mẫu cho chủ đề IELTS Speaking Hometown. Mong rằng các bạn đã “bỏ túi” được nhiều những từ vựng và cấu trúc hay cho câu trả lời của mình để ăn điểm trong phòng thi. Đừng quên tìm học thêm các bài mẫu IELTS Speaking khác tại www.dolenglish.vn nữa nhé!