Topic Reading: Question, Samples Answer and Exercise part 2

Sample Topic Reading - IELTS Speaking Part 1: Question, Sample Answer, Vocabulary and Exercise part 2.

🚀 Danh sách câu hỏi

List câu hỏi thường xuất hiện trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Reading part 2.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng chủ đề Reading part 2 được dùng trong bài.

to find something important
/tuː faɪnd ˈsʌmθɪŋ ɪmˈpɔːtənt/
(verb). thấy một việc gì đó quan trọng
vocab
to keep oneself updated (on something)
/tuː kiːp wʌnˈsɛlf ʌpˈdeɪtɪd ɒn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). cập nhật theo những thông tin mới nhất (của một mảng nào đó)
vocab
to be in the middle of something
/tuː biː ɪn ðə ˈmɪdl ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(adj). đang trong một tình huống nào đó, đang làm dở tay một việc nào đó
vocab
to be outdated (on something)
/tuː biː aʊtˈdeɪtɪd ɒn ˈsʌmθɪŋ/
(adj). lỗi thời, không nắm bắt được thông tin mới (của một mảng nào đó)
vocab
to expand one's knowledge
/tuː ɪksˈpænd wʌnz ˈnɒlɪʤ/
(verb). mở mang kiến thức
vocab
to avoid being just another typical
/tuː əˈvɔɪd ˈbiːɪŋ ʤʌst əˈnʌðə ˈtɪpɪkəl/
(verb). tránh việc trở thành một loại nào đó
vocab
to deny something
/tuː dɪˈnaɪ ˈsʌmθɪŋ/
(verb). phủ nhận một điều gì đó
vocab
to gain knowledge
/tuː geɪn ˈnɒlɪʤ/
(verb). thu thập thêm kiến thức
vocab
to engage in an activity
/tuː ɪnˈgeɪʤ ɪn ən ækˈtɪvɪti/
(verb). tham gia tích cực vào một hoạt động nào đó
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample topic Reading phần 1 IELTS Speaking Part 1 nhé!

Exercise 1:

1 Many books carry precious knowledge which authors took years to deduce. Therefore, I

.

 

2 I read newspapers every morning to

.

 

3 She was

when her husband called.

 

4 I'm thinking of getting a new computer since the one that I'm using

already.

 

5 Reading books is a great way to

. That's why parents nowadays often make their kids read.

 

6 Travelling is a great way to

since you will get directly exposed to many of the practices and norms of the place you travel to.

 

7 He did

reading but he failed to commit to it in the long run.

💡 Gợi ý

keep myself updated

expand your knowledge

engage in

in the middle of cooking

gain more cultural knowledge

find reading extremely important

has been too outdated

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

đại dịch toàn cầu

02.

tính đại chúng

03.

có lợi

04.

điển hình

Hãy tiếp tục làm bài Mẫu Chủ Đề Reading - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 nhé!

Bạn có thể truy cập các trang IELTS Speaking SamplesBài mẫu Speaking Part 1 để có thêm nhiều kiến thức hữu ích.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Reading, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background