Topic Study: Question, Samples Answer and Exercise part 2

Bài mẫu chủ đề Study - IELTS Speaking Part 1: Câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng và bài tập chi tiết phần 2

🚀 Danh sách câu hỏi

List câu hỏi cho phần

hay gặp nhất.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng chủ đề Study được dùng trong bài.

to work as [+ job position]
/tuː wɜːk æz ʤɒb pəˈzɪʃən/
(verb). làm việc trong vị trí nào đó
vocab
to hold a position
/tuː həʊld ə pəˈzɪʃən/
(verb). nắm giữ một vị trí nào đó
vocab
to look forward to something
/tuː lʊk ˈfɔːwəd tuː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). trông đợi đến một điều gì đó
vocab
to share an interest
/tuː ʃeər ən ˈɪntrɪst/
(verb). có chung sở thích
vocab
to be directly related to something
/tuː biː dɪˈrɛktli rɪˈleɪtɪd tuː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). trực tiếp liên quan đến một thứ gì đó
vocab
to be out of touch with reality
/tuː biː aʊt ɒv tʌʧ wɪð riːˈælɪti/
(adj). xa vời với thực tại
vocab

✨ Bài tập exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample Speaking Part 1 topic Study nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

My best friend works ___ a developer. He has created a host of apps already.

in

0% chọn

as

0% chọn

for

0% chọn

It's been so long since I last met her. I really look forward to ___ him

What does 'to share an interest' mean?

Which is the antonym for 'To be directly related something'

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

thực tập sinh

02.

vị trí đấu vào

03.

khối lượng công việc

04.

thăng tiến

05.

dự án nhóm

06.

tính cách

07.

sở thích chung

08.

một phương pháp mang tính thực tế

09.

một lời khuyên mang tính lý thuyết

Bạn có thể truy cập vào kho bài mẫu

nói chung và bài mẫu nói riêng do DOL tự biên soạn để tự ôn luyện thêm.

💡 Lời kết

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho các câu hỏi IELTS Speaking Part 1 chủ đề Study, mà còn học được một vài từ vựng cũng như cấu trúc hay để có thể sử dụng sau này khi đi thi IELTS hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé! DOL chúc các bạn học tốt smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background