The oil production and consumption in China between 1982 and 2006

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/11/2019 dạng Line graph: The line graph below shows the oil production and consumption in China between 1982 and 2006. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The line graph shows the oil production and consumption - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL mô tả xu hướng của số liệu từ đầu giai đoạn tới năm 1992

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích xu hướng của số liệu từ 1994 tới cuối chu kỳ

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Oil production only met its demand in the first 10 years
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Oil production remained constant while oil consumption enjoyed upswings
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
1982 - 1992
Idea 1
Both oil production and consumption had the same start
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Stood at 2 million barrels
Idea 2
Oil production increased and remained constant
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Oil consumption reached oil production in 1992
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • At 3 million barrels
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
From 1994 onwards
Idea 1
Oil production in China climbed steadily and moderately
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reached 3.5 million barrels at the end of the period
Idea 2
The amount of oil consumed soared
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Doubled the figure for oil produced

📝 Bài mẫu

The line graph compares the

oil production and consumption
in China from 1982 to 2006.

The initial impression from the graph is that the first 10-year period was the only time that oil production could

meet its demand
in China. Another highlight is that whilst
there was no significant progress
in oil production in this country, consumption of the fuel kept increasing.

In 1982, both production and consumption stood at 2 million barrels. Four years later, there were 3 million barrels of oil produced, and this amount

remained relatively constant
until 1994. Having
plateaued at 2 million barrels
for 8 years, oil consumption started to grow and reach oil production at 3 million barrels in 1992.

From 1994 onwards, oil production in China

climbed steadily and moderately
to 3.5 million barrels at the end of the period. Meanwhile, the amount of oil consumed
soared
,
reaching a high of more than 6 million barrels
in 2006, which was double the figure for oil produced.

(164 words)

📚 Vocabulary

List vocab bổ ích trong bài Sample Writing Task 1 ở trên.

Oil production and consumption
/ɔɪl prəˈdʌkʃən ænd kənˈsʌm(p)ʃən/
(noun). Sản xuất và tiêu thụ dầu
vocab
Meet its demand
/miːt ɪts dɪˈmɑːnd/
(verb). Đáp ứng nhu cầu của nó
vocab
There was no significant progress
/ðeə wɒz nəʊ sɪgˈnɪfɪkənt ˈprəʊgrəs/
(noun). Không có sự phát triển đáng kể
Stand at 2 million barrels
/stænd æt ˈmɪljən ˈbærəlz/
(verb). Đứng ở mức 2 triệu thùng
Remain relatively constant
/rɪˈmeɪn ˈrɛlətɪvli ˈkɒnstənt/
(verb). Vẫn tương đối nhất quán (không thay đổi)
Plateau at 2 million barrels
/ˈplætəʊ æt 2 ˈmɪljən ˈbærəlz/
(verb). Giữ nguyên ở mức 2 triệu thùng
vocab
Climb steadily and moderately
/klaɪm ˈstɛdɪli ænd ˈmɒdərɪtli/
(verb). Tăng đều đặn và vừa phải
vocab
Soar
/sɔː/
(verb). Tăng mạnh
vocab
Reach a high of more than 6 million barrels
/riːʧ ə haɪ ɒv mɔː ðæn 6 ˈmɪljən ˈbærəlz/
(verb). Đạt mức cao ở hơn 6 triệu thùng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài viết IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng ở trên)

 

Tăng đều đặn và vừa phải

=> Climb

01.
and
02.

 

Tăng mạnh

=>

03.

 

Vẫn tương đối nhất quán (không thay đổi)

=> Remain relatively

04.

 

Giữ nguyên ở mức 2 triệu thùng

=>

05.
at 2 million barrels

 

Đạt mức cao ở hơn 6 triệu thùng

=> Reach a

06.
of more than 6 million barrels

 

Exercise 2:

1 Công ty không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng của họ.

=> The company failed to

.

 

2 Số liệu của Việt Nam không có sự tăng trưởng rõ rệt.

=>

in the figure for Vietnam.

 

3 Biểu đồ đường so sánh sản lượng dầu và mức độ tiêu thụ dầu ở Trung Quốc từ 1982 đến 2006.

=> The line graph compares the

in China from 1982 to 2006.

💡 Gợi ý

oil production and consumption

meet its customers' demand

There was no significant progress

Cùng giải đề thi cùng ngày Writing Task 2 IELTS ngày 02/11/2019 và ôn tập từ vựng quan trọng.

Những bài mẫu hay tháng 11/2019 do DOL biên soạn.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The line graph below shows the oil production and consumption in China between 1982 and 2006" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background