Information about salt intake in the US in 2000

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/11/2019 dạng Line graph: The chart shows the information about salt intake in the US in 2000. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The chart shows the information about salt intake in the US in 2000

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ gộp 2 nhóm tuổi 'under 6' và '20-39' lại để phân tích và so sánh với nhau vì số liệu của 2 nhóm tuổi này đối lập với nhau (cao nhất >< thấp nhất)

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả số liệu của các nhóm tuổi còn lại

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Males consume more salt than females
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Except children under 6 and women over 60, people were consuming much more salt than the recommended amount
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Young children under 6 and adults aged 20 to 39
Idea 1
Young children under 6
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Consumed the least salt
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • At around 2250 milligrams for boys and 1300 milligrams for girls
Idea 2
Adults aged 20 to 39
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Men and women consumed 4500 and 3000 milligrams, respectively
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Far exceeded the recommended amount
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The remaining age brackets
Idea 1
Boys and men
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Boys from 6 to 11 consumed the same 3500 milligrams of salt as men above 60.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Male teenagers and middle-aged men from 40 to 60 ate slightly more salt
Idea 2
Female individuals
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Included the same amount of salt in their diet, approximately 3000 milligrams
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Women over the age of 60 consumed exactly the recommended amount

📝 Bài mẫu

The line graph details the actual

salt intake
in two
genders
and the
recommended amount
in the US in the year of 2000.

The initial impression from the graph is that males were more likely to

consume salt in larger amounts
than female
counterparts
regardless of age. Interestingly, except children under 6 and women over 60, people were consuming much more salt than the recommended amount for adults during the surveyed period.

Young children under 6 consumed the least salt in their

diet
among six age brackets
, at around 2250 milligrams for boys and 1300 milligrams for girls. These figures were almost half of the consumption of adults aged 20 to 39, with men and women consuming 4500 and 3000 milligrams, respectively, far exceeding the recommended amount of 2500 milligrams.

Boys from 6 to 11 consumed the same 3500 milligrams of salt as men above 60. Male teenagers and

middle-aged men
from 40 to 60 ate slightly more salt, 4300 milligrams and 4200 milligrams, respectively. Female individuals from
aforementioned
age ranges 6-11, 12-19, 40-60 included the same amount of salt in their diet, approximately 3000 milligrams. Meanwhile, women over the age of 60 consumed exactly the recommended amount of 2500 milligrams of salt.

(204 words)

📚 Vocabulary

Salt intake
/sɔlt ˈɪnˌteɪk/
(noun). Lượng muối tiêu thụ
vocab
Gender
/ˈʤɛndər/
(noun). Giới tính
vocab
Recommended amount
/ˌrɛkəˈmɛndəd/
(noun). Số lượng được khuyến nghị
vocab
Consume salt in larger amounts
/ɪˈnɪʃəl ɪmˈprɛʃən/
(verb). Tiêu thụ nhiều muối hơn
vocab
Counterpart
/ˈkaʊntərˌpɑrt/
(noun). Đối tượng được so sánh cùng
Regardless of something
/rəˈgɑrdləs ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Bất kể cái gì đó
Among six age brackets
/kənˈsum sth/
(adv). Trong 6 nhóm tuổi
vocab
Diet
/ˈdaɪət/
(noun). Chế độ ăn uống
vocab
Exceed something
/ɪkˈsid ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Vượt quá một cái gì đó
vocab
Middle-aged men
/ˈmɪdəl-eɪʤd mɛn/
(noun). Đàn ông trung niên
vocab
Aforementioned
/əˈfɔrˌmɛnʃənd/
(adj). Đã nói ở trên

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Lượng muối tiêu thụ

=> Salt

01.

 

Giới tính

=>

02.

 

Số lượng được khuyến nghị

=>

03.
amount

 

Chế độ ăn uống

=>

04.

 

Đàn ông trung niên

=>

05.

 

Đối tượng được so sánh cùng

=>

06.

Exercise 2:

1 Đàn ông thường tiêu thụ nhiều muối hơn phụ nữ.

=> Males were more likely to

than female counterparts.

 

2 Dù bạn nghĩ gì đi nữa, tôi vẫn tin cô ấy là người tốt nhất cho công việc này.

=>

, I believe she's the best person for the job.

 

3 Trẻ em dưới 6 tuổi tiêu thụ ít muối nhất trong 6 nhóm tuổi.

=> Young children under 6 consumed the least salt in their diet

.

 

4 Màn trình diễn của anh ấy đã vượt qua sự mong đợi của tôi

=> His performance

.

5 Cuốn sách nói trên là tác phẩm nổi tiếng nhất của tác giả.

=> The

is the author's most famous work.

💡 Gợi ý

Regardless of what you think

aforementioned book

consume salt in larger amounts

among six age brackets

exceeded my expectations

Tham khảo bài mẫu cùng ngày Writing Task 2 Sample ngày 07/11/2019 và học nhiều từ vựng quan trọng.

Bài mẫu Writing hay tháng 11/2019 do DOL biên soạn.

Truy cập chuyên trang IELTS Writing Sample Essays để tiếp cận kho bài mẫu IELTS Writing Task 1 chất lượng.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart shows the information about salt intake in the US in 2000" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background