The country of birth of people living in Australia - Đề thi ngày 30/11/2019

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/11/2019 dạng Mixed: The Pie chart gives information about the country of birth of people living in Australia and the table shows where people born in these countries live. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

IELTS Writing Task 1 The country of birth of people living in Australia

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ phân tích biểu đồ tròn

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích bảng số liệu

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
The majority of people living in Australia were born right in this country
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Urban areas are more favored
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Pie chart
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Australia is the birthplace of 73% of the population
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Other countries - 14%, double the figure for the UK, at 7%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • New Zealand, China and Netherlands account for negligible proportions of 3%, 2% and 1%
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Table
Idea 1
From top to bottom (living in the city)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 99% of Australians born in China live in the city
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Netherlands, the UK or Australia, at 90%, 89% and 83% respectively
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • New Zealand, at 80%

📝 Bài mẫu

The pie chart

details
the percentage of the Australian population in terms of their
place of birth
, whilst the table
illustrates
where these people
reside
.

Overall, what stands out from the graph is that the majority of people living in Australia were born right in this country. It is also evident from the table that

urban areas
are more favoured among these people.

Regarding the pie chart, Australia is the birthplace of 73% of the population. Meanwhile, 14% of people living in Australia were born in other countries, which is double the figure for the UK. Residents who have home countries in New Zealand, China and Netherlands account for

negligible proportions
of 3%, 2% and 1%.

With respect to the table, it is clear that 99% of Australians born in China live in the city, much higher than the figures for those from the Netherlands, the UK, or Australia, at 90%, 89%, and 83%

respectively
. Coming last is the natives of New Zealand, who constitute the largest share of those living in rural areas, at 20%. 

(176 words)

📚 Vocabulary

Detail / illustrate
/ˈdiːteɪl/ˈɪləstreɪt/
(verb). Thể hiện chi tiết/minh họa
In terms of something
/ɪn tɜːmz ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(adv). Về một cái gì đó
Place of birth
/pleɪs ɒv bɜːθ/
(noun). Nơi sinh
vocab
Reside
/rɪˈzaɪd/
(verb). Cư trú
Stand out from something
/stænd aʊt frɒm/
(verb). Nổi bật giữa cái gì đó
vocab
The majority of something
/ðə məˈʤɒrɪti ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Phần lớn một cái gì đó
vocab
Urban area
/ˈɜːbən ˈeərɪə/
(noun). Khu vực thành thị
vocab
To be the birthplace of 73% of the population
/tuː biː ðə ˈbɜːθˌpleɪs ɒv 73% ɒv ðə ˌpɒpjʊˈleɪʃən/
(noun). Là nơi sinh 73% dân số
Negligible proportions
/ˈnɛglɪʤəbl prəˈpɔːʃənz/
(noun). Tỷ lệ rất nhỏ
vocab
Respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). Lần lượt

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Thể hiện chi tiết/minh họa

=>

01.
/
02.

 

Nơi sinh

=>

03.

 

Cư trú

=>

04.

 

Khu vực thành thị

=>

05.

Exercise 2:

1 Về tính cách của anh ấy, tôi thấy anh ấy là một người dám nghĩ dám làm.

=>

his characters, I find him enterprising.

 

2 Trang phục màu sáng đã giúp cô ấy nổi bật trong đám đông.

=> Her bright outfit helps her

.

 

3 Phần lớn học sinh đồng tình với quan điểm thứ 2.

=>

side with the second viewpoints.

 

4 Úc là nơi sinh ra của 73% dân số.

=> Australia is

of 73% of the population.

 

5 Dân số Việt Nam chỉ chiếm một phần rất nhỏ của dân số thế giới.

=> Vietnam's population only

of the world population.

 

6 Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson được phát hiện có hiệu quả lần lượt là 69, 78 và 70% trong tháng 8 đối với các trường hợp COVID-19.

=> Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson were found to be 69, 78, and 70 percent effective in August against COVID-19 cases,

.

💡 Gợi ý

stand out from the crowd

the birthplace

In terms of

respectively

The majority of students

makes up a negligible proportion

Đề thi task 2 cùng ngày IELTS Writing Task 2 ngày 30/11/2019 và từ vựng hay.

Những đề thi thật Writing task 1 tháng 11/2019.

Tham khảo thêm các bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng khác trên dolenglish.vn nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The Pie chart gives information about the country of birth of people living in Australia and the table shows where people born in these countries live" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mixed, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé. Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background