Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 04/05/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/05/2024 dạng Bar chart: The charts below show the percentage of workers in three sectors across four countries in 1980 and 2010.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 04/05/2024

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả các đặc điểm của bảng trong năm 1980.

 • Body 2: DOL mô tả các đặc điểm của bảng 30 năm sau.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Agriculture + Services: Decline >< Industry: Increase (except China)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Agriculture: Highest percentage in China
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Industry: Dominate in other nations
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In 1980
Idea 1
Germany
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Industry: 60% of employed individuals
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Services and Agriculture: 50% and 5% respectively
Idea 2
The USA and India: Similar pattern
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Industry: ~50% of the workforce employed
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Agriculture: A small minority
Idea 3
China: Opposite trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Agriculture: 70% >< Services and Industry: by 20% and 30% respectively
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Thirty years later
Idea 1
Germany, the US, and Japan >< China
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Industry: Notable increase (range from 70% to 80%) >< Remain stable (40%)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Services: Drop of ~10% >< A significant drop (of 30%)
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Agriculture: Remain negligible (<10%) >< A decline of 20%

📝 Bài mẫu

The bar charts

depict
the proportion of individuals employed in three different sectors across four countries in two years, 1980 and 2010.

Overall, there was a decline in the percentage of employment in agriculture and services, while industry in all countries generally experienced an upward trend except for China. In both years, agriculture held the highest percentage of employment in China, while industry

dominated
in the other nations.

In 1980, the

workforce distribution
in Germany showed that 60% of individuals were employed in industry, with services and agriculture
accounting for
50% and 5%
respectively
. Similarly, the USA and India had comparable distribution patterns, with roughly half of the workforce employed in industry and a small minority in agriculture.
Conversely
, China had a predominant agricultural workforce, at 70%,
surpassing
services and industry by 20% and 30% respectively.

Thirty years later, there was a

notable
increase in industry in Germany, the US, and Japan, ranging from 70% to 80%, while China's industry sector
remained relatively stable
at 40%. There was a significant decrease of 30% in services in China, compared to a less significant drop of approximately 10% in the other countries. This trend also applied to agriculture, with China experiencing a decline of 20%, while the figures for the other three countries remained
negligible
, accounting for less than 10%.

(218 words)

📚 Vocabulary

depict
/dɪˈpɪkt/
(verb). miêu tả
vocab
dominate
/ˈdɒmɪneɪt/
(verb). thống trị
vocab
workforce distribution
/ˈwɜːkfɔːs dɪstrɪˈbjuːʃən/
(noun). phân bổ lực lượng lao động
vocab
conversely
/ˈkɒnvɜːsli/
(adv). ngược lại
vocab
surpass
/səˈpɑːs/
(verb). vượt
vocab
notable
/ˈnəʊtəbl/
(adj). đáng chú ý
vocab
remain relatively stable
/rɪˈmeɪn ˈrɛlətɪvli ˈsteɪbl/
(verb). vẫn tương đối ổn định
vocab
negligible
/ˈnɛɡlɪdʒəbl/
(adj). không đáng kể
vocab
account for
/əˈkaʊnt fɔːr/
(verb). chiếm
vocab
respectively
/rɪˈspɛktɪvli/
(adv). tương ứng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Task 1 nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1. Họa sĩ đã lựa chọn miêu tả cảnh đời sống nông thôn trong những bức tranh mới nhất của mình, ghi lại vẻ đẹp của vùng quê.

-> The artist chose to

scenes of rural life in his latest paintings, capturing the beauty of the countryside.

 

2. Các tập đoàn lớn thường thống trị thị trường, khiến các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh.

-> Large corporations often

the market, making it challenging for smaller businesses to compete.

 

3. Sự phân bổ lực lượng lao động trong lĩnh vực công nghệ nghiêng nhiều về phía các chuyên gia trẻ hơn.

-> The

in the technology sector is heavily skewed towards younger professionals.

 

4. Một số nghiên cứu cho thấy uống rượu vừa phải có thể có lợi cho sức khỏe; ngược lại, tiêu thụ quá mức có thể có hại.

-> Some studies suggest that moderate alcohol consumption may have health benefits;

, excessive consumption can be harmful.

 

5. Doanh thu của công ty năm nay dự kiến ​​sẽ vượt kỷ lục của năm ngoái, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể.

-> The company's revenue this year is expected to

last year's record, indicating significant growth.

💡 Gợi ý

dominate

conversely

depict

surpass

workforce distribution

Phân tích đề thi IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 04/05/2024 và từ vựng cần học!

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

đáng chú ý

02.

vẫn tương đối ổn định

03.

không đáng kể

04.

chiếm

05.

tương ứng

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “The charts below show the percentage of workers in three sectors across four countries in 1980 and 2010.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Sử dụng cấu trúc tương phản với "while"

- Cấu trúc: SV while SV

- Ví dụ: In both years, agriculture held the highest percentage of employment in China, while industry dominated in the other nations.

-> Chức năng: 2 mệnh đề SV 2 bên "while" mang nét nghĩa tương phản/khác nhau.

-> Trong câu này, nông nghiệp chiếm tỉ lệ lớn nhất khi tuyển dụng tại Trung Quốc # công nghiệp chiếm thị phần lớn hơn ở các nước khác.

2. Sử dụng đa dạng các cấu trúc so sánh

Ví dụ:

- There was a significant decrease of 30% in services in China, compared to a less significant drop of approximately 10% in the other countries. (compare to: so với)

- In both years, agriculture held the highest percentage of employment in China, while industry dominated in the other nations. (dominate: thống trị)

- Conversely, China had a predominant agricultural workforce, at 70%, surpassing services and industry by 20% and 30% respectively.

-> Phân tích: từ nối conversely (ngược lại) để so sánh xu hướng trái ngược với câu trước; tiếp theo, surpass (vượt) để so sánh số liệu năm của ngành dịch vụ và công nghiệp

3. Mệnh đề quan hệ rút gọn

- Cấu trúc: SV1, which V2 => SV1, V2-ing

- Ví dụ: Thirty years later, there was a notable increase in industry in Germany, the US, and Japan, ranging from 70% to 80%.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background