Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 09/05/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/05/2024 dạng Mixed charts: The table and pie charts below show the number of research students in Australian universities in 2001 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 09/05/2024

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL mô tả số lượng sinh viên nghiên cứu Úc và sinh viên nghiên cứu quốc tế tại các trường đại học Úc.

 • Body 2: DOL mô tả sự phân bổ giới tính của sinh viên nghiên cứu.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Students pursuing research: a notable increase (2001 - 2010);
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Local students > international counterparts (in both years);
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Local male students dominated the major.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Table
Idea 1
In 2001: Australian students (34,000) ~ 7x international counterparts;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
In 2010
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Local students: grew to ~ 40,000 students;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • International students: a threefold increase (15000) >< far lower than local students.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Pie charts
Idea 1
In 2001
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Local students: male and female relatively balanced (44% and 43%);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • However, international students: a notable gender disparity (9% male and 4% female).
Idea 2
By 2010
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Local students: the gap widened (males 38% > females 35%);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • International students: a similar gap of 3%; a shifting trend: females 15% > males 13%.

📝 Bài mẫu

The provided charts illustrate the participation of local and international students in research fields at Australian universities in 2001 and 2010, along with a breakdown of research students by gender over the same period.

Overall, there was a

notable increase
in the number of students pursuing research between 2001 and 2010. What also
stands out
from the chart is that local students showed a particularly strong interest in research,
outnumbering
their international counterparts in both years. Additionally, local male students
dominated
the major in both periods.

In 2001, approximately 34,000 Australian students engaged in research, nearly seven times the figure for their international counterparts. For the following 10 years, the number of local students

grew modestly
to roughly 40,000 students. Even though a
threefold increase
to around 15000 international students was recorded in the participation in research majors, this figure was far lower than that of local students in 2010.

Turning to gender distribution, the proportion of male and female local students in research fields was relatively balanced in 2001, at 44% and 43%

respectively
. Among international students, however, there was a notable gender
disparity
, with only 9% male and 4% female. By 2010, the gender gap among local students had widened slightly, with males
accounting for
38% compared to 35% of females. A similar gap of 3% could also be seen in the percentage of international students choosing research fields. However, among these students, the proportion of females, at 15%,
surpassed
that of males, standing at 13%, indicating a
shifting trend
over a decade.

(255 words)

📚 Vocabulary

witness several transformations
/ˈwɪtnɪs ˈsɛvrəl ˌtrænsfərˈmeɪʃənz/
(verb). chứng kiến nhiều biến đổi
vocab
notable
/ˈnoʊtəbl/
(adj). đáng chú ý
vocab
residential facilitie
/ˌrɛzɪˈdɛnʃəl fəˈsɪləti/
(noun). khu dân cư
vocab
turn into
/tɜrn ˈɪntuː/
(verb). đã trở thành
vocab
adjacent
/əˈdʒeɪsənt/
(adj). liền kề
vocab
remain unchanged
/rɪˈmeɪn ʌnˈʧeɪndʒd/
(verb). vẫn không thay đổi
vocab
opposite
/ˈɒpəzɪt/
(preposition). đối diện
vocab
occupy
/ˈɒkjupaɪ/
(verb). chiếm
vocab
demolish
/dɪˈmɒlɪʃ/
(verb). phá hủy
vocab
make way for
/meɪk weɪ fɔːr/
(verb). nhường chỗ cho
vocab
remain intact
/rɪˈmeɪn ɪnˈtækt/
(verb). vẫn còn nguyên vẹn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Task 1 nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Năm nay, số lượng học sinh theo học các lớp ngoại ngữ của trường tăng lên đáng kể.

-> There has been a

in the number of students attending the school's language classes this year.

 

2 Tòa nhà chọc trời mới thực sự nổi bật giữa các tòa nhà cũ trong thành phố.

-> The new skyscraper really

among the older buildings in the city.

 

3 Ở trận đấu này, đội xanh nhiều khả năng sẽ đông hơn đội đỏ do có đội hình đông hơn.

-> In this game, the blue team will likely

the red team due to their larger roster.

 

4 Về số lượng người tham dự, đội xanh áp đảo giải đấu với số lượng người hâm mộ đông gấp đôi so với các đội khác.

-> In terms of attendance, the blue team

the tournament with twice as many supporters as any other team.

 

5 Lợi nhuận của công ty tăng gấp năm lần sau khi họ giới thiệu dòng sản phẩm mới của mình.

-> The company's profits

after they introduced their new product line.

 

6 Bất chấp suy thoái kinh tế, doanh nghiệp nhỏ vẫn tăng trưởng một cách khiêm tốn trong năm qua.

-> Despite the economic downturn, the small business managed to

over the past year.

💡 Gợi ý

outnumber

stands out

grow modestly

notable increase

dominated

quintupled

Hướng dẫn giải đề IELTS Writing Task 2 ngày 09/05/2024 và từ vựng quan trọng!

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

tăng gấp ba lần

02.

tương ứng

03.

chênh lệch

04.

chiếm

05.

vượt qua

06.

xu hướng thay đổi

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “The table and pie charts below show the number of research students in Australian universities in 2001 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Sử dụng đa dạng và đầy đủ các từ nối khi chuyển sang thông tin mới

- Additionally (thêm vào đó): dùng để thêm một idea mới.

- For the following 10 years (Khoảng 10 năm tiếp theo): thông báo cho người đọc loại thông tin tiếp theo là số liệu năm 2010.

- Turning to gender distribution (chuyển sang sự phân bổ theo giới tính): thông báo cho người đọc loại thông tin tiếp theo là sự phân bổ sinh viên nghiên cứu nam và nữ.

- However (tuy nhiên): dùng để đưa ra thông tin tương phản với thông tin được nêu trước đó.

2. Dùng các cấu trúc tương phản

- Even though SV, SV

Ví dụ: Even though a threefold increase to around 15000 international students was recorded in the participation in research majors, this figure was far lower than that of local students in 2010.

-> Giải thích sự tương phản: mặc dù tăng, nhưng số lượng international students vẫn thấp hơn local students.

- SV. However SV

Ví dụ: The gender gap among local students had widened slightly, with males accounting for 38% compared to 35% of females. A similar gap of 3% could also be seen in the percentage of international students choosing research fields. However, among these students, the proportion of females, at 15%, surpassed that of males, standing at 13%,...

-> Giải thích sự tương phản: local students (male > female 3%) >< international students (female > male 3%)

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background