Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/02/2023 kèm bài mẫu

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 11/02/2023: The world health organization recommends that people should eat five or more portions of fruit and vegetables per day. The bar chart shows the percentage of males and females in the UK by age group in 2006. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/02/2023 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description).

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình.

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả phần trăm male và female ở 3 độ tuổi lớn nhất ăn đủ lượng trái cây theo hướng dẫn của tổ chức y tế.

 • Body 2: Mô tả phần trăm male và female ở 4 độ tuổi còn lại ăn đủ lượng trái cây theo hướng dẫn của tổ chức y tế.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence
Idea 1
All age groups: Females > males
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Both genders: the highest % between the ages of 55 and 64.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
55-64: around 1/3 of males consumed enough fruit and vegetables.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
65-74: men and women are less than (55-64) 5%.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
75 and above: 25%
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
As the ages were decreasing, there was a declining trend
Idea 1
45-54 to 25-34:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • females: fell 27% -> 22%.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • males: fell 22% -> 20%.
Idea 2
19-24: men and women became lowest. (15%)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The bar graph given

demonstrates
how many British men and women, in 2006, met the World Health Organization's guideline of eating five servings of fruit and vegetables daily.

Overall, females

outperformed
males across all age groups among those who followed the World Health Organization's "green"
dietary
guidelines. In addition, for both genders, the percentage was most significant between the ages of 55 and 64.

In 2006,

approximately
one-third of males aged between 55 and 64 consumed enough fruit and vegetables daily. This was followed by men and women aged 65-74, at around 5% less.
Meanwhile
, precisely a
quarter
of those aged 75 and above consumed the WHO's recommended daily
intake
of fruit and vegetables.

Regarding the other age groups, as the ages were decreasing, there was a declining trend of people following WHO's recommendation. From the age group 45-54 to 25-34, their proportions fell from

roughly
27%(females) and 22%(males) to 22%(females) and 20%(males),
respectively
.
Ultimately
, as the figure reached the 19-24-year-old group, the percentage of men and women became lowest, at just approximately 15% each.

(176 words)

📚 Vocabulary

demonstrate
/ˈdɛmənstreɪt/
(verb). chứng minh, trình bày
vocab
outperform
/ˌaʊtpəˈfɔːm/
(verb). vượt trội
vocab
dietary
/ˈdaɪətəri/
(adj). chế độ ăn uống
vocab
approximately
/əˈprɒksɪmɪtli/
(adv). khoảng
vocab
meanwhile
/ˈmiːnˈwaɪl/
(adv). trong khi đó
vocab
quarter
/ˈkwɔːtə/
(noun). một phần tư
vocab
intake
/ˈɪnteɪk/
(noun). lượng
vocab
roughly
/ˈrʌfli/
(adv). khoảng
vocab
respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). tương ứng
vocab
ultimately
/ˈʌltɪmɪtli/
(adv). cuối cùng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Nghiên cứu mới chứng minh một cách thuyết phục rằng mất trí nhớ liên quan đến tuổi tác là không thể tránh khỏi.

--> New research convincingly

that age-related memory loss is not inevitable.

 

2 Công ty đã liên tục vượt trội so với các đối thủ lớn hơn của nó.

--> The company has consistently

its larger rivals.

 

3 Các hướng dẫn chế độ ăn uống có thể đạt được bằng cách ăn nhiều trái cây và rau quả.

--> The

guidelines can be achieved by eating more fruits and vegetables.

 

4 Cuộc hành trình mất khoảng bảy giờ.

--> The journey took

seven hours.

 

5 Bão dự kiến ​​sẽ di chuyển về phía bắc ngày hôm nay. Trong khi đó, mối quan tâm đang gia tăng đối với một người lướt sóng mất tích.

--> The storm is expected to move north today. Concerns are mounting

for a missing surfer.

💡 Gợi ý

meanwhile

demonstrates

dietary

outperformed

approximately

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

một phần tư

02.

lượng

03.

khoảng

04.

tương ứng

05.

cuối cùng

Bài mẫu chi tiết IELTS Writing Sample task 2 ngày 11/02/2023 và củng cố thêm từ vựng.

Đề Writing IELTS task 1 hay nhất tháng 02/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample The world health organization recommends that people should eat five or more portions of fruit and vegetables per day. The bar chart shows the percentage of males and females in the UK by age group in 2006 vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar Chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley37

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background