The table shows the number of employees and factories producing silk

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/01/2018 dạng Table. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The table shows the number of employees and factories producing silk - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để chỉ ra các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ so sánh sự tăng giảm của số lượng nhân viên nam và nữ

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả hạng mục còn lại, đó là số lượng các nhà máy

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
Number of total employees, regardless of genders, all consistently fell.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The number of factories rose dramatically then fell gradually.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Male and Female
Idea 1
The number of females was always higher.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Smallest disparity recorded in 1891, at around 2000
Idea 2
Turnover rate was also higher for female workers.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The figure for women fell by 50,000, compared to only 40,000 for men.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The number of factories
Idea 1
Tripled between 1851 and 1861
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • From 272 to 761 factories
Idea 2
Fell by 68 factories the following decade
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Apart from the uptick between 1871 and 1881, the number of factories also fell by around 40 every ten years from 1881 to 1901.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The table indicates the number of

employees and factories involved in silk production
between 1851 and 1901 in England and Wales. Overall, while the number of total employees, as well as male or female employees, all
consistently fell
within this period, the number of factories
rose dramatically
the first ten years before
gradually
falling as well. 

Furthermore, it is also important to note that over the five decades, the number of female employees was

uniformly greater
than the number of male employees, despite the two being closest in 1891, when the
disparity
was only around 2000 employees. Nonetheless, the
turnover
of workers were mainly
shouldered by female employee
s, whose numbers fell by 50 000 during the 50 years, while this number for male employees was around 40000.  

Conversely
, the number of factories almost
tripled
between 1851 and 1861, from 272 to 761 factories, before falling by 68 factories the following decade. Nonetheless, apart from the
uptick
between 1871 and 1881, the number of factories also fell by around 40 every ten years from 1881 to 1901. 

(176 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi list từ vựng của bài mẫu IELTS Writing Task 1 vừa rồi ở bảng dưới đây.

Employees and factories involved in silk production
/ɛmˈplɔɪiz ænd ˈfæktəriz ɪnˈvɑlvd ɪn sɪlk prəˈdʌkʃən/
(noun). Nhân viên và nhà máy tham gia vào quá trình sản xuất lụa.
vocab
Consistently fall within this period
/kənˈsɪstəntli fɔl wɪˈðɪn ðɪs ˈpɪriəd/
(verb). Giảm liên tục/đều đặn trong giai đoạn này
vocab
Rise dramatically
/raɪz drəˈmætɪkli/
(verb). Tăng đáng kể
vocab
Gradually fall
/ˈgræʤuəli fɔl/
(verb). Giảm dần
vocab
To be uniformly greater
/tu bi ˈjunəˌfɔrmli ˈgreɪtər/
(adj). Đều lớn hơn
Disparity
/dɪˈspɛrəti/
(noun). Sự chênh lệch
vocab
Turnover
/ˈtɜrˌnoʊvər/
(noun). Tỷ lệ nghỉ việc
To be shouldered by female employees
/tu bi ˈʃoʊldərd baɪ ˈfiˌmeɪl ɛmˈplɔɪiz/
(verb). Chịu trách nhiệm bởi công nhân nữ
Conversely
/ˈkɑnvərsli/
(adv). Ngược lại
vocab
Triple
/ˈtrɪpəl/
(verb). Tăng gấp 3
Uptick
/ˈʌpˌtɪk/
(noun). Sự tăng lên
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

The figure for A fell continuously and didn't rise a bit during its decrease.

=> The figure for A fell

 

The figure for A fell slowly or bit by bit.

=> The figure for A

 

The figure for A increased. Meanwhile, the figure for B decrease.

=> The figure for A increased.

, that of B witnessed a decrease.

 

In 2000, Thailand accounted for 20% of the total proportion. In 2005, the figure for Thailand rose dramatically to 60%.

=> The figure for Thailand

after 5 years.

 

The figure for A was at around 300,000 in 2010. Then it increased to 1 million in 2012.

=> The figure for A experienced a sharp

in just 2 years.

 

The figure for A increased by 20%. The figure for B increased by 25%.

=> The figures for A and B were

greater.

💡 Gợi ý

Conversely

gradually

uniformly

consistently

uptick

tripled

Exercise 2:

Bảng số liệu cho thấy số lượng nhân viên và nhà máy tham gia vào quá trình sản xuất lụa.

=> The table indicates the number of

.

 

Chính phủ nên tránh làm gia tăng sự chênh lệch về sự giàu có và cơ hội trong xã hội Mỹ.

=> The government should avoid widening

in American society.

 

Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên ở bệnh viên này rất cao.

=> There is a very high

at the hospital.

 

Tỷ lệ nghỉ việc của công nhân chủ yếu là ở các nhân viên nữ, khi mà số nhân viên nữ giảm 50,000 người sau 50 năm.

=> The turnover of workers were mainly

female employees, whose numbers fell by 50 000 during the 50 years.

💡 Gợi ý

disparity of wealth and opportunity

turnover of staff

employees and factories involved in silk production

shouldered by

Làm tiếp bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 13/01/2018 nhé!

Những đề Viết hay tháng 1/2018.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample " The table shows the number of employees and factories producing silk in England and Wales between 1851 and 1901." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background