Percentage of people going to cinemas - Đề thi ngày 20-1-2018

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 20/01/2018 dạng Bar chart: The bar shows the percentage of people going to cinemas in one European country on different days. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Percentage of people going to cinemas - IELTS Writing Task 1

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ những điểm chung, và nổi bật nhất trên biểu đồ.

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu. Có nhiều hướng ta có thể phát triển bài viết, ở đây DOL chọn đi từ những ngày phổ biến nhất tới những ngày ít phổ biến nhất.

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Most people go to the cinema on Friday nights and weekends
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Weekdays: 10 to 15% of movie-goers → increase 15 to 20% on Tuesday → and drop below 16% on Wednesday and Thursday
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Across the three years
Idea 1
Most popular days
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Most people go on Saturday - 40% in 2003, 45% in 2005 and 43% in 2007
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Sunday is the second most popular day
Idea 2
The least popular days
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • percentage of moviegoers Monday was the day of the week with the lowest

📝 Bài mẫu

The bar chart

highlights
the percentage of
cinema-goers
in a European country on different days of a week.

Overall, it can be seen that

across the three years
, people generally go to the cinema in greater numbers on Friday nights and the weekends than the rest of the week. Furthermore, it can also be generally seen that during the weekdays, the percentage of people who go to movies is
uniformly low
on Mondays, hovering at around 10 to 15 percent, which then increases to 15 to 20 percent on Tuesday and then
drops to below 16 percent
on Wednesday and Thursday.

Across the three years, people in this country consistently went to cinemas the most on Saturdays, with the highest percentages for 2003 at around 40 percent, 2005 at 45 percent and 2007 at around 43 percent. Sunday is

the second most popular day
for going to the cinemas, with 30 percent of people going in 2003, 34 percent in 2005 and 33 in 2007. Meanwhile, Monday was the day of the week with the lowest percentage of
moviegoers
in 2003 with just 10 percent; Thursday was the lowest for 2005 at 8 percent and Wednesday the lowest for 2007 also at 8 percent.

(205 words)

📚 Vocabulary

Học thêm các từ vựng cần thiết từ bài mẫu Writing IELTS vừa rồi nhé.

Highlight
/ˈhaɪˌlaɪt/
(verb). Làm nổi bật/Chỉ ra
Cinema-goers
/ˈsɪnəmə-ˈgoʊərz/
(noun). Người đi xem phim ở rạp
vocab
Across the three years
/əˈkrɔs ðə θri jɪrz/
(preposition). Trong suốt ba năm
Uniformly low
/ˈjunəˌfɔrmli loʊ/
(adv). Thấp đều
Hover at around 10 to 15 percent
/ˈhʌvər æt əˈraʊnd 10 tu 15 pərˈsɛnt/
(verb). Duy trì ở mức 10-15%
Increase to 15 percent
/ˈɪnˌkris tu 15 tu 20 pərˈsɛnt/
(verb). Tăng lên mức 15-20%
vocab
Drop to below 16 percent
/drɑp tu bɪˈloʊ 16 pərˈsɛnt/
(verb). Giảm xuống mức thấp hơn 16%
vocab
Consistently go to cinemas
/kənˈsɪstəntli goʊ tu ˈsɪnəməz/
(verb). Thường đi đến rạp phim
vocab
The second most popular day
/ðə ˈsɛkənd moʊst ˈpɑpjələr deɪ/
(noun). Ngày phổ biến thứ hai
Moviegoers
/ˈmuˌviˌgoʊərz/
(noun). Người đi xem phim ở rạp
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/5

Giảm xuống mức thấp hơn 16%

=> Drop ___ below 16 percent

by

0% chọn

to

0% chọn

for

0% chọn

Tăng 15-20%

=> Increase ____15 percent

Duy trì ở mức 10-15%

=> Hover ____ around 10 to 15 percent

If the figures for A and B both drop, they are _____ lower.

Vietnam exported 2 million tonnes of rice in 2000. In 2010, it exported 4.5 million tonnes.

=> The amount of rice exported by Vietnam increased ___ 2.5 million tonnes.

Exercise 2:

Số lượng người đi xem phim rạp được dự đoán là sẽ tăng mạnh sau đợt giãn cách.

=> The number of

is expected to rise dramatically after the quarantine.

 

Anh ấy liên tục đi xem phim để thỏa mãn cơn thèm khát sau 4 tháng giãn cách.

=> He

to satisfy his cravings after 4 months of quarantine.

 

Tôi không nghĩ bản thân mình là một người hay đi xem phim rạp vì tôi chỉ đi xem phim rạp 2 lần 1 năm thôi.

=> I don't find myself a keen

because I only go to the cinema twice a year.

 

Thứ 7 là ngày phổ biến thứ nhì dành cho việc lướt sóng.

=> Saturday is

to go surfing.

 

Biểu đồ cột chỉ ra phần trăm những người đi xem phim rạp ở một quốc gia Châu Âu vào những ngày khác nhau trong tuần.

=> The bar chart

the percentage of cinema goers in a European country on different days of a week.

💡 Gợi ý

consistently went to cinemas

the second most popular day

cinema-goers

moviegoer

highlights

Xem tiếp bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 20/01/2018 ôn nhiều từ vựng hay nhé.

Đề thi thật tháng 1/2018 không thể bỏ qua.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The bar shows the percentage of people going to cinemas in one European country on different days" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background