Information about the amount of time children spend with their parents

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/03/2021 dạng Bar chart: The chart below gives information about the amount of time children spend with their parents. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The amount of time children spend with their parents - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp ở số liệu giữa các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Đầu tiên, DOL phân tích biểu đồ cột thứ nhất (On weekdays)

  • Body 2: Tiếp đến, DOL phân tích biểu đồ cột thứ hai (On weekends)

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Moms are responsible for childcare in more hours than dads
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
At weekends, more hours are well allotted to family time with both parents' presence
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Children from 4 to 5 tend to be with their dads more than other age brackets.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
On weekdays
Idea 1
Time spent in total
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Around 9 hours
Idea 2
Time spent with only mom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 5 to 6 hours
Idea 3
Time spent with only dad
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 2 or less than 2 hours (except for children from 4 to 5 who have a bit more than 2 hours with dads)
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
At weekends
Idea 1
Time spend in total
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Up to 10 hours
Idea 2
Time spent with both mom and dad
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Extended remarkably to approximately 6 hours
Idea 3
Time spent with only dad
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Reduced to less than 1 hour (except for children from 4 to 5 who spend relatively more than 1 hour with their dads)

📝 Bài mẫu

The

stacked column charts
highlight the data about how much time moms, dads and both spend on
child-rearing
during
weekdays
and weekends.

Overall, it is evident that moms are responsible for childcare in more hours than dads throughout childhood on weekdays as well as weekends. Another interesting point is that at weekends, more hours are well allotted to family time with both parents' presence, and children from 4 to 5 tend to be with their dads more than other

age brackets
.

On weekdays, children devote a significant part of their day with moms rather than dads or both. To be more specific, children allocate a total of around 9 hours with their parents, which includes 5 to 6 hours with moms and 2 or less than 2 hours with dads (except for children from 4 to 5 who have a bit more than 2 hours with dads).

Different patterns can be seen during weekends when children can spend up to slightly over 10 hours with their parents, an hour more compared to normal days of the week.

Playtime
with both moms and dads is extended
remarkably
to
approximately
6 hours though alone time with dads is reduced to less than 1 hour (except for children from 4 to 5 who spend
relatively
more than 1 hour with their dads).

(220 words)

📚 Vocabulary

Stacked column chart
/stækt ˈkɑləm ʧɑrt/
(noun). Biểu đồ cột chồng
vocab
Child-rearing
/ʧaɪld-ˈrɪrɪŋ/
(noun). Việc nuôi dạy trẻ
vocab
Weekdays
/ˈwikˌdeɪz/
(noun). Những ngày thường
vocab
Allot...to...
/əˈlɑt...tu.../
(verb). Dùng tiền/thời gian/công sức cho việc gì đó
vocab
Age bracket
/eɪʤ ˈbrækɪt/
(noun). Nhóm tuổi
vocab
Devote...to...
/dɪˈvoʊt... tu .../
(verb). Cống hiến, dùng tiền/thời gian/công sức
vocab
Allocate ... to ...
/ˈæləˌkeɪt ... tu .../
(verb). Dùng tiền/thời gian/công sức cho việc gì đó
vocab
Playtime
/ˈpleɪ.taɪm/
(noun). Thời gian chơi
vocab
Extend to 6 hours
/ɪkˈstɛnd tu 6 ˈaʊərz/
(verb). Kéo dài ra 6 tiếng
vocab
Spend time with somebody
/spɛnd taɪm wɪð ˈsʌmˌbɑdi/
(verb). Dành thời gian với ai đó
vocab
Relatively
/ˈrɛlətɪvli/
(adv). Tương đối
Approximately
/əˈprɑksəmətli/
(adv). Xấp xỉ
vocab
Remarkably
/rɪˈmɑrkəbli/
(adv). Rõ rệt, đáng chú ý

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

QUIZ 1/4

Which is the synonym for 'approximately'?

surround

0% chọn

around

0% chọn

aside

0% chọn

Which is the synonym for 'relatively'?

Which is the synonym for 'remarkably'?

Which is the synonym for 'age group'?

Exercise 2:

1 Nuôi dạy trẻ là một việc rất vất vả.

=>

is an extremely strenuous task.

 

2 Anh ấy đã cống hiến cả đời cho khoa học.

=> He

all his life to science.

 

3 Tôi thường dùng 30% thu nhập cho việc đầu tư cá nhân.

=> I usually

30% of my income to private investment.

 

4 Tôi phải tăng thời gian làm việc lên 9 tiếng để có thể bắt kịp KPIs hằng ngày.

=> I have to

in order to meet the daily KPIs.

 

5 Tôi thích dành thời gian với các bạn mình vào cuối tuần.

=> I love

at weekend.

💡 Gợi ý

allocate

extend my working time to 9 hours

Child-rearing

devoted

spending time with my friends

Đề thi task 1 chọn lọc trong tháng 03/2021.

Tìm hiểu thêm những bài viết mẫu Writing Task 1 khác tại trang IELTS Writing Sample Essays của Dol.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The chart below gives information about the amount of time children spend with their parents." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley36

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background