Changes in a student accommodation - Đề thi ngày 04/03/2022

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 04/03/2021: The diagrams give information about changes in a student accommodation.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/03/2021 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả phía nam và đông

 • Body 2: Mô tả phía tây và bắc

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview:
Idea 1
The most noticeable change was the expansion of student bedrooms
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The garden in the south was transformed into a parking site.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
South and East
Idea 1
In 2010, there was a spacious hallway accessed by the entrance along which a student bedroom and a bathroom were located
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
in the present day, this area was narrowed down to make room for an en-suite room
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Although the kitchen remained in its original position, its function was integrated with socializing
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
North and West
Idea 1
a part of the garden and the living room in the north of the accommodation was replaced by newly-built student bedrooms
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
the green area of this place was reduced in size as a new car parking plot was constructed
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The map illustrates certain

alterations
that have been made in
student accommodation
in 2010 and now.

Overall, it can be seen that the most

noticeable
change was the expansion of student bedrooms. Also, the garden in the south was
transformed
into a parking site.

In 2010, there was a

spacious
hallway accessed by the entrance along which a student bedroom and a bathroom were located. However, in the present day, this area was
narrowed down
to make room for an en-suite room which was connected to another student bedroom in the southeast. Although the kitchen remained in its
original position
, its function was integrated with socializing.

To the north of the site, a part of the garden and the living room in the north of the accommodation was replaced by

newly-built
student bedrooms. And the green area of this place was reduced in size as a new car parking plot was constructed to the south of the accommodation.

(160 words)

📚 Vocabulary

alteration
/ˌɔːltəˈreɪʃ(ə)n/
(noun). sự thay đổi
vocab
student accommodation
/ˈstjuːdənt əˌkɒməˈdeɪʃ(ə)n/
(noun). chỗ ở sinh viên
vocab
noticeable
/ˈnəʊtɪsəbl/
(adj). đáng chú ý
vocab
to transform
/tuː trænsˈfɔːm/
(verb). biên đổi
vocab
spacious
/ˈspeɪʃəs/
(adj). rộng rãi
vocab
to narrow down
/tuː ˈnærəʊ daʊn/
(verb). thu hẹp
vocab
original position
/əˈrɪʤənl pəˈzɪʃən/
(noun). vị trí ban đầu
vocab
newly-built
/ˈnjuːli-bɪlt/
(adj). mới xây
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Chúng tôi đang thực hiện một vài thay đổi cho ngôi nhà.

=> We are making a few

to the house.

 

2 Các trường đại học phải cung cấp chỗ ở cho sinh viên năm thứ nhất.

=> Universities have to provide

for first-year students.

 

3 Có một sự cải thiện đáng chú ý trong chữ viết tay của anh ấy.

=> There's been a

improvement in his handwriting.

 

4 Ghế sofa có thể biến đổi để sử dụng như một chiếc giường ngủ.

=> The sofa can

for use as a bed.

💡 Gợi ý

student accommodation

transform

noticeable

alterations

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Rộng rãi

02.

Thu hẹp

03.

Vị trí ban đầu

04.

Mới xây

Tổng hợp đề Task 1 tháng 03/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 . Sau sample TThe diagrams give information about changes in a student accommodation. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background