A beachfront area in Australia in 1950 and today - Đề thi ngày 27/03/2021

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/03/2021 dạng Map: The maps below show a beachfront area in Australia in 1950 and today. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 27/03/2021: The maps below show a beachfront area in Australia in 1950 and today.

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để đưa ra cái nhìn tổng thể về những thay đổi mà khu vực đã trải qua

 • Thân bài: DOL sẽ mô tả cụ thể những thay đổi của các chi tiết trên bản vẽ

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
There have been many new buildings and facilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
There has been an extension of the road and a swimming pool
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Details 1
Idea 1
Addition of a new car park
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Replaced the old playground
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The first car park remained untouched
Idea 2
Extension of the road
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Has been able to lead to the lighthouse
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Details 2
Idea 1
Addition of a new restaurant and surf club
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Extension of a swimming pool
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Has been enlarged by twice its previous length of 25m
Idea 3
Addition of another surf club
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The maps highlight the changes to an Australian beachfront from 1950 and today. In general, we can see that there have been many new buildings and facilities, as well as an

extension of the road and a swimming pool
.

Firstly, the playground that

was situated next to the main road
in 1950 has been replaced by a second car park with the first
remaining untouched
in its position next to the
pavilion
. Secondly, the road that previously stopped at one of the car parks has been extended to
lead to the lighthouse

Meanwhile,

on the western side of the beachfront
, a new restaurant and surf club building have
been erected
. The 50m pool which sits opposite to them has
been enlarged by twice its previous length
of 25m in 1950. Another surf club has also been built next to the lighthouse, whose position has not been
altered
. The
dining tables
, pavilion and 25m pool next to the lighthouse have also remained untouched.

(162 words)

📚 Vocabulary

Extension of the road and a swimming pool
/ɪksˈtɛnʃən ɒv ðə rəʊd ænd ə ˈswɪmɪŋ puːl/
(noun). Sự mở rộng của đường và hồ bơi
To be situated next to the main road
/tuː biː ˈsɪtjʊeɪtɪd nɛkst tuː ðə meɪn rəʊd/
(verb). Nằm kế bên đường chính
To be replaced by a car park
/tuː biː rɪˈpleɪst baɪ ə kɑː pɑːk/
(verb). Bị thay thế bằng bãi giữ xe
vocab
To remain untouched
/tuː rɪˈmeɪn ʌnˈtʌʧt/
(verb). Không bị thay đổi gì
Pavilion
/pəˈvɪljən/
(noun). Nhà lều
vocab
To be extended to lead to the lighthouse
/tuː biː ɪksˈtɛndɪd tuː liːd tuː ðə ˈlaɪthaʊs/
(verb). Được nối dài để dẫn tới ngọn hải đăng
vocab
On the western side of the beachfront
/ɒn ðə ˈwɛstən saɪd ɒv ðə biːtʃ.frʌnt/
(preposition). Ở phía tây của bờ biễn
To be erected
/tuː biː ɪˈrɛktɪd/
(verb). Được xây dựng
To be enlarged by twice its previous length
/tuː biː ɪnˈlɑːʤd baɪ twaɪs ɪts ˈpriːviəs lɛŋθ/
(verb). Được mở rộng gấp đôi kích thước cũ
To be altered
/tuː biː ˈɔːltəd/
(verb). Được thay đổi
Dining table
/ˈdaɪnɪŋ ˈteɪbl/
(noun). Bàn ăn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Con đường đã được nối dài để nó có thể dẫn tới ngọn hải đăng.

=> The road has been extended so that it can

.

 

2 Ngày trước, hồ bơi là thứ duy nhất có ở phía tây của bờ biển.

=> Back then, the swimming pool is the only thing sitting

of the beachfront.

 

3 Ngày này, ở phía tây của bờ biển, một nhà hàng và một câu lạc bộ lướt sóng đã được xây lên.

=> Nowadays, on the western side of the beachfront, a new restaurant and surf club building

.

 

4 Hồ bơi đã được mở rộng ra gấp đôi kích thước cũ.

=> The pool has been

.

 

5 Vị trí của câu lạc bộ lướt sóng còn lại vẫn chưa bị thay đổi.

=> The position of the other surf club

.

💡 Gợi ý

have been erected

enlarged by twice its previous size

lead to the lighthouse

on the western side

hasn't been altered

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Sự mở rộng của đường và hồ bơi

=>

01.
of the road and a swimming pool

 

Nằm kế bên đường chính

=> To be

02.
next to the main road

 

Bị thay thế bằng bãi giữ xe

=> To be

03.
by a car park

 

Không bị thay đổi gì

=> To remain

04.

 

Nhà lều

=>

05.

 

Bàn ăn

=>

06.

Bấm vào trang Tổng hợp các bài mẫu IELTS Writing trên dolenglish.vn đế tham khảo thêm nhiều bài văn mẫu IELTS Writing Task 1 hay.

Những bài mẫu viết task 1 hay tháng 03/2021.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley43 Sau sample "The maps below show a beachfront area in Australia in 1950 and today." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé. Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background