Annual average spending on clothes per person - Đề thi ngày 18/06/2020

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/06/2020 dạng Bar chart: Annual average spending on clothes per person in the US in 1985, 1995 and 2005. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The chart below shows annual average spending on clothes per person - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi qua nhiều mốc thời gian, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả số liệu khởi điểm của tất cả các hạng mục

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích xu hướng thay đổi của các số liệu sau 10 năm.

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
People on average made more purchases on adult clothes with the female category being significantly higher than male counterparts
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Spending on clothing enjoyed upswings regardless of genders or ages
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
In 1985
Idea 1
Boy's and girl's clothes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Just under 100 dollars was spent on each
Idea 2
Men's clothes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Around 300 dollars
Idea 3
Women’s clothes
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Cost 500 dollars per person
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
10 years later
Idea 1
All figures experienced a negligible rise with the exception of men’s clothing category
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Men - saw a substantial rise to 450 dollars --> Dropped by 50 dollars in 2005
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Women - reached a peak of 650 dollars in 2005
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Girl's clothes - slightly increased to 150 dollars
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Boy's clothes - remained relatively unchanged

📝 Bài mẫu

The bar chart details the growth of annual

average expenditure on clothes
per person in the US in three years including 1985, 1995 and 2005.

The

initial impression
from the graph is that people
on average
made more purchases of
adult clothes
with the
female category
being significantly higher than male counterparts. It is also evident that spending on clothing
enjoyed upswings
regardless of genders or ages over the given period.

In 1985, just under 100 dollars were allocated to boy’s as well as girl’s clothes, three times lower than the amount of money expended on clothing products for men (around 300 dollars). Women’s clothes, on the other hand, cost 500 dollars per person in the US, heading the list in 1985.

10 years later, all figures

experienced a negligible rise
with the exception of men’s clothing category as the amount of expenditure
increased substantially
to
approximately
450 dollars annually. This figure thereafter saw a drop of 50 dollars in 2005, as opposed to respectable growth in the spending on women’s clothes
, reaching its peak of 650 dollars
in the same year. There was a slight increase to 150 dollars in expenditure on girl’s clothes, whereas that of boy’s clothes remained relatively unchanged.

(203 words)

📚 Vocabulary

Cập nhật những từ vựng mới được dùng trong bài Sample IELTS Writing vừa rồi nhé.

Average expenditure on clothes
/ˈævərɪʤ ɪkˈspɛndəʧər ɑn kloʊðz/
(noun). Chi tiêu trung bình cho quần áo
vocab
On average
/ɑn ˈævərɪʤ/
(adv). Trung bình
Make a purchase of something
/meɪk ə ˈpɜːʧəs əv ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Mua cái gì đó
Adult clothes
/əˈdʌlt kloʊðz/
(noun). Quần áo người lớn
vocab
Female category
/ˈfiˌmeɪl ˈkætəˌgɔri/
(noun). Hạng mục của phụ nữ
Enjoy upswings
/ɛnˈʤɔɪ ˈʌpˌswɪŋz/
(verb). Tăng lên
vocab
Allocate ... to ...
/ˈæləˌkeɪt ... tu .../
(verb). Dùng (tiền/công sức/thời gian) ... cho ...
vocab
Expend ... on ...
/ɪkˈspɛnd ... ɑn .../
(verb). Dùng (tiền/công sức/thời gian) ... cho ...
vocab
Head the list
/ˈhɛdɪŋ ðə lɪst/
(verb). Dẫn đầu danh sách
vocab
Experience a negligible rise
/ɪkˈspɪriəns ə ˈnɛgləʤəbəl raɪz/
(verb). Tăng nhẹ
vocab
Increase substantially
/ˈɪnˌkris səbˈstænʃəli/
(verb). Tăng đáng kể
vocab
Approximately
/əˈprɑksəmətli/
(adv). Xấp xỉ
Reach its peak of 650 dollars
/riʧ ɪts pik ʌv 650 ˈdɑlərz/
(verb). Lên tới mức cao nhất ở 650 đô
vocab
Remain unchanged
/rɪˈmeɪn ənˈʧeɪnʤd/
(verb). Không thay đổi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Không thay đổi

=> Remain

01.

 

Lên tới mức cao nhất ở 650 đô

=> Reach its

02.
of 650 dollars

 

Tăng đáng kể

=> Increase

03.

 

Dẫn đầu danh sách

=>

04.
top of the list

 

Tăng lên

=> Enjoy

05.

 

Tăng nhẹ

=> Experience a

06.
rise

 

Xấp xỉ

=>

07.

Exercise 2:

1 Chi tiêu trung bình cho quần áo của người Mỹ rơi vào khoảng $400 mỗi năm

=> Americans'

is around $400 annually.

 

2 Tôi dành trung bình 10 tiếng mỗi tuần để chơi game.

=>

, I spend around 10 hours per week playing computer games.

 

3 Cô ấy luôn dành ra 2 tiếng mỗi tối để đọc sách.

=> She always

2 hours of her nighttime to reading books.

 

4 Tôi vừa mới mua một vài quyển sách mới.

=> I've just

of some new books.

 

5 Bạn đã tốn quá nhiều công sức để nhận lại quá ít.

=> You

for so little return.

💡 Gợi ý

On average

average expenditure on clothes

made a purchase

allocates

expend so much effort

Bài mẫu task 1 hay tháng 06/2020.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Annual average spending on clothes per person in the US in 1985, 1995 and 2005." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background