What nursing graduates did after finishing their course in the UK - IELTS Writing

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 13/06/2020 dạng Mixed: The chart and table below give information about what nursing graduates did after finishing their course in the UK in 2009. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

What nursing graduates did after finishing their course in the UK - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng số liệu rơi vào một mốc thời gian cố định, ta sẽ tập trung so sánh sự cao thấp giữa số liệu của các hạng mục trong bảng

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ phân tích biểu đồ tròn

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ phân tích bảng số liệu, và để nhanh nhất, ở cả 2 đoạn thân bài DOL đều đi theo hướng từ cao xuống thấp

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
A vast majority of nursing graduates decided to join health workforce
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Very few preferred to pursue tertiary education or switch to other jobs
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Working as a hospital nurse was the destination of many graduates
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Pie chart
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Participating in health sector was the most popular choice - accounting for 84%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Working and study made up much smaller shares with 8%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 4% of graduates were reported to be unemployed
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A negligible 2% pursued further study, and another 2% worked in other fields
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Table
Idea 1
From top to bottom
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Most graduates favoured nurse positions, making up 3/4 of the surveyed people
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In second place was midwifery jobs with 12.4%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Followed by community nurse positions with 10.3%
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Last came graduates employed in other, paramedic and mental nurse roles

📝 Bài mẫu

The pie chart

details
the
destination of nursing graduates
whilst the table gives a closer look at the statistics regarding workers in
health sector
in the UK in 2009.

As can be seen from the graph,

a vast majority
of nursing graduates decided to join
health workforce
, whereas very few preferred to
pursue tertiary education
or switch to other jobs. Meanwhile, the table reveals that working as a hospital nurse was the destination of many graduates.

Regarding the pie chart, participating in health sector was the most popular choice among nursing graduates, accounting for 84% of total people in the report. Working and study

made up much smaller shares
with 8%, whilst 4% of graduates were reported to be
unemployed
. At the same time, a
negligible
2% pursued further study, and another 2% worked in
other fields
after graduation.

The table shows that most graduates who chose to work in health sector favoured nurse positions in hospitals, representing nearly three-fourths of the total surveyed people. In second place was

midwifery jobs
with 12.4%, which was followed by
community nurse
positions with 10.3% of total participants. Last came graduates employed in other, paramedic and mental nurse roles, accounting for a negligible 2.7%, 1.3% and 0.4% respectively.

(206 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi các từ vựng được sử dụng trong bài Writing IELTS Sample vừa rồi ngay dưới đây.

Detail
/dɪˈteɪl/
(verb). Trình bày tỉ mỉ
vocab
Destination of nursing graduates
/ˌdɛstəˈneɪʃən ʌv ˈnɜrsɪŋ ˈgræʤəwəts/
(noun). Nơi làm việc sau tốt nghiệp của các cử nhân y tá
vocab
Health sector
/hɛlθ ˈsɛktər/
(noun). Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
vocab
A vast majority
/ə væst məˈʤɔrəti/
(noun). Đa số
vocab
Health workforce
/ˈhɛlθi ˈwɜrkˌfɔrs/
(noun). Nguồn nhân lực y tế
vocab
Pursue tertiary education
/pərˈsu ˈtɜrʃəri ˌɛʤəˈkeɪʃən/
(verb). Theo học đại học - cao đẳng
vocab
Account for 84%
/əˈkaʊnt fɔr 84%/
(verb). Chiếm 84%
Make up smaller shares
/meɪk ʌp ˈsmɔlər ʃɛrz/
(verb). Chiếm phần nhỏ hơn
Unemployed
/ˌʌnɛmˈplɔɪd/
(adj). Thất nghiệp
vocab
Negligible
/ˈnɛgləʤəbəl/
(adj). Nhỏ, không đáng kể
vocab
Other fields
/ˈʌðər fildz/
(noun). Các lĩnh vực khác
Midwifery jobs
/ˈmɪˌdwaɪfəri ʤɑbz/
(noun). Công việc điều dưỡng hộ sinh
vocab
Community nurse
/kəmˈjunəti nɜrs/
(noun). Y tá cộng đồng (thường làm việc ngoài bệnh viện)
vocab
Paramedic nurse
/ˌpɛrəˈmɛdɪk nɜrs/
(noun). Nhân viên y tế (chuyên về trường hợp cấp cứu)
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Nơi làm việc sau tốt nghiệp của các cử nhân y tá

=> Destination of

01.

 

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

=>

02.

 

Nguồn nhân lực y tế

=> Health

03.

 

Công việc điều dưỡng hộ sinh

=>

04.
jobs

 

Y tá cộng đồng (thường làm việc ngoài bệnh viện)

=>

05.
nurse

 

Nhân viên y tế (chuyên về trường hợp cấp cứu)

=>

06.
nurse

 

Theo học đại học - cao đẳng

=> Pursue

07.
education

Exercise 2:

1 Đa số học sinh đều nói là thích thể thao.

=> The

claimed to love sports.

 

2 Số bạn nam chiếm 55% tổng số học sinh trong lớp.

=> The number of boys

55% of the students in this class.

 

3 Số bạn nữ chiếm phần nhỏ hơn.

=> The number of girls

.

 

4 Anh ấy đã thất nghiệp được 3 tháng rồi.

=> He's

for 3 months.

 

5 Doanh thu tăng một ít.

=> The sales

.

💡 Gợi ý

accounts for

remained unemployed

vast majority of students

witnessed a negligible increase

make up a smaller share

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The chart and table below give information about what nursing graduates did after finishing their course in the UK in 2009. " vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mixed, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background