The maps show the changes of an office building - Đề thi ngày 04/06/2020

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/06/2020 dạng Map: The maps show the changes of an office building between the present and the future. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The maps show the changes of an office building - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro) kèm 1 phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết Overview để đưa ra cái nhìn chung, cũng như đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất giữa 2 bản vẽ

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ mô tả bố cục hiện tại của tòa nhà

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ mô tả bản vẽ dự kiến của tòa nhà để chỉ ra những thay đổi sẽ được thực hiện trong tương lai

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
Offices will be larger and more spacious
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Certain areas, such as the kitchen and green spaces will be removed.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Present layout
Idea 1
There are two entrances with a toilet being opposite to both
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The four offices currently sit between the two entrances
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
There are green spaces on both the east and west side of the building
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
The northern side of the building contains three rooms: a kitchen, canteen and storeroom, from left to right
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Future layout
Idea 1
The southern entrance is expected to be moved to the centre of the side
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Offices
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Will be enlarged
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Two of them will be situated on the opposite side, replacing the kitchen and canteen
Idea 3
The green spaces are also expected to be removed
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • On the right side, the green space will be replaced with a meeting area and a toilet
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • On the left side, it will be taken over by an outdoor seating space
Idea 4
Addition of a new coffee machine
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The diagram highlights the

potential changes
to an office building by comparing the
present layout
with the
future design
. In general, offices will be larger and more
spacious
, while certain areas, such as the kitchen and
green spaces
will be removed.

At present, there are two

entrances
: one in the middle of the western side of the building and another at the end of the southern side. The four offices currently sit between the two entrances, while the toilet is situated opposite to both. On both the east and west side of the building are green spaces with grass. Lastly, the northern side of the building contains three rooms: a kitchen, canteen and storeroom, with the
order of their arrangement
being from left to right.

In the future, the southern entrance is expected to

be moved to the centre
of the side. The office spaces will
be enlarged
, and two of them are to be situated on the opposite side of where they were i.e. immediately left of the western entrance, replacing the kitchen and canteen. The green spaces are also expected to be removed; on the right of the building, it will be replaced with a meeting area at the bottom and a toilet at the top. Meanwhile, on the left side, a new outdoor seating space would take its place. Lastly, there is going to be a new coffee machine next to the storeroom, whose position
remains unchanged
.

(240 words)

📚 Vocabulary

Potential changes
/pəʊˈtɛnʃəl ˈʧeɪnʤɪz/
(noun). Những thay đổi tiềm năng
vocab
Present layout
/ˈprɛznt ˈleɪaʊt/
(noun). Bố cục hiện tại
vocab
Future design
/ˈfjuːʧə dɪˈzaɪn/
(noun). Thiết kế trong tương lai
Spacious
/ˈspeɪʃəs/
(adj). Thoáng, có không gian
vocab
To be removed
/tuː biː rɪˈmuːvd/
(verb). Bị xóa, loại bỏ
vocab
Entrance
/ˈɛntrəns/
(noun). Lối ra vào
vocab
Eastern/southern side
/ˈiːstən/ˈsʌðən saɪd/
(noun). Phía đông/nam
vocab
Situate
/ˈsɪtjʊˌeɪt/
(verb). Đặt, xây ở
Green spaces
/griːn ˈspeɪsɪz/
(noun). Không gian có cây xanh
vocab
Order of their arrangement
/ˈɔrdər ʌv ðɛr əˈreɪnʤmənt/
(noun). Thứ tự sắp xếp của chúng
vocab
To be moved to the centre
/tuː biː muːvd tuː ðə ˈsɛntə/
(verb). Được chuyển ra giữa
To be enlarged
/tuː biː ɪnˈlɑːʤd/
(verb). Được mở rộng
vocab
To be replaced with something
/tuː biː rɪˈpleɪst wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Được thay thế bằng cái gì đó
vocab
Remain unchanged
/rɪˈmeɪn ʌnˈʧeɪnʤd/
(verb). Không thay đổi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Căn phòng này nên được loại bỏ vì nó không có tác dụng gì.

=> This room

since it serves no purpose.

 

2 Công ty nằm ở quận 10.

=> The company

in district 10.

 

3 Lối vào phía nam đã được chuyển ra giữa.

=> The southern entrance

.

 

4 Với việc căn phòng đã được mở rộng, nó có thể chứa thềm 100 người nữa.

=> With the room

it can now sit an extra of 100 people.

 

5 Những cái bàn cũ đã được thay thế bằng những cái mới.

=> The old tables

new ones.

 

6 Vị trí của phòng để đồ không thay đổi.

=> The position of the storeroom

.

💡 Gợi ý

being enlarged

should be removed

remains unchanged

is situated

has been moved to the centre of the side

have been replaced with

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

 

Những thay đổi tiềm năng

=>

01.
changes

 

Bố cục hiện tại

=> Present

02.

 

Thiết kế trong tương lai

=> Future

03.

 

Thoáng, có không gian

=>

04.

 

Lối ra vào

=>

05.

 

Phía đông/nam

=>

06.
/
07.
side

 

Không gian có cây xanh

=>

08.

 

Thứ tự sắp xếp của chúng

=>

09.
of their
10.

Bài mẫu từ đề thi thật tổng hợp tháng 06/2020.

Xem thêm các bài văn mẫu Writing Task 1 IELTS những dạng khác tại trang Writing IELTS Samples của Dol.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The maps show the changes of an office building between the present and the future." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background