The number of houses built per year in the cities of Derby and Nottingham

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 19/07/2018 dạng Bar chart: The bar chart below shows the number of houses built per year in two cities, Derby and Nottingham, between 2000 and 2009. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ.

🚀 Đề bài

Number of houses built per year in two cities Derby and Nottingham - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 1 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào xu hướng tăng giảm của các số liệu.

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
There has generally been a rise in the rate of house construction in both cities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Derby finally building more houses in the final year
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Details
Idea 1
In 2000
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Nottingham - 50 houses
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Derby - 45 houses
Idea 2
2002-2006
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Derby continued to exceed Nottingham in the number of new homes built
Idea 3
2007
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Nottingham built 195 new abodes, around 65 more than that of Derby.
Idea 4
2008-2009
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Derby's number of estates built was much higher in 2008 --> The gap was reduced in 2009

📝 Bài mẫu

The bar chart highlights

the number of houses built yearly
in the cities Derby and Nottingham between the years 2000 and 2009. The data shows that there has generally been
a rise in the rate of house construction
in both cities, with Derby finally building more houses in the final year.

The chart shows that in 2000, there were 50 houses

established
in Nottingham, while 45 were built in Derby. In 2002, around 70 new houses
were constructed
in Derby, much higher than the figure for Nottingham. In fact, Derby continued to
exceed Nottingham in the number of new homes built
, up until 2007. In this year, Nottingham built 195
new abodes
, around 65 more than that of Derby.
Nonetheless
,
in the subsequent years
, Derby once again
outstripped
Nottingham in its
annual rate of home construction
: in 2008, it built around 275 houses, compared to Nottingham’s
measly
20, and in the final recorded year, Derby built around 345 houses, much more than Nottingham’s 250 fresh estates.

(166 words)

📚 Vocabulary

The number of houses built yearly
/ðə ˈnʌmbər ɒv ˈhaʊzɪz bɪlt ˈjɪəli/
(noun). Số lượng nhà được xây dựng hàng năm
vocab
A rise in the rate of house construction
/ə raɪz ɪn ðə reɪt ɒv haʊs kənˈstrʌkʃən/
(noun). Sự tăng lên trong tỷ lệ xây dụng nhà
vocab
Establish
/ɪsˈtæblɪʃ/
(verb). Hình thành, thành lập
vocab
To be constructed
/tuː biː kənˈstrʌktɪd/
(verb). Được xây dựng
vocab
Exceed Derby in the number of new homes built
/ɪkˈsiːd ˈdɑːbi ɪn ðə ˈnʌmbər ɒv njuː həʊmz bɪlt/
(verb). Vượt qua Derby về số lượng nhà mới được xây dựng
New abodes
/njuː əˈbəʊdz/
(noun). Nơi ở mới
vocab
Nonetheless
/ˌnʌnðəˈlɛs/
(adv). Tuy nhiên
In the subsequent years
/ɪn ðə ˈsʌbsɪkwənt jɪəz/
(adv). Trong những năm tiếp theo
Outstrip
/aʊtˈstrɪp/
(verb). Vượt xa
vocab
Annual rate of home construction
/ˈænjʊəl reɪt ɒv həʊm kənˈstrʌkʃən/
(noun). Tỷ lệ xây dựng nhà hàng năm
Measly
/ˈmiːzli/
(adj). Nhỏ, ít
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào list từ vựng phía trên)

 

If Sally has a

01.
amount of money, it means she doesn't have much money.

 

If the figure for A

02.
/
03.
that of B, the figure for A is has risen to be significantly higher compared to B.

 

To

04.
a company means to create and put it into operation.

 

A/an

05.
/
06.
festival is a festival that takes place every year.

 

A synonym of 'however' is

07.

Exercise 2:

Dữ liệu cho thấy rằng đã có sự tăng lên trong tỷ lệ xây dụng nhà ở cả 2 quốc gia.

=> The data shows that there has generally been

in both cities.

 

Vào năm 2002, khoảng 70 ngôi nhà mới được xây dựng ở Derby.

=> In 2002, around 70 new houses

in Derby.

 

Vào năm 2007, Nottingham đã xây 195 căn nhà mới.

=> In 2007, Nottingham built 195

.

 

Anh ấy làm việc kém trong những năm tiếp theo.

=> He underperformed

.

💡 Gợi ý

were constructed

new abodes

a rise in the rate of house construction

in the subsequent years

Theo dõi DOL để tham khảo thêm các bài mẫu IELTS Writing Task 1 cực kỳ chất lượng nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The bar chart below shows the number of houses built per year in two cities, Derby and Nottingham, between 2000 and 2009." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background